Skip to main content

Gezonder ouder worden vraagt om andere zorgprofessionals!

  • 26 februari 2015
  • Door: Sjaac van Looij

Professionele kennis voor de zorg van kwetsbare ouderen wordt steeds belangrijker. In Nederland neemt het aantal ouderen toe. Op 1 januari 2009 waren er bijna 2,5 miljoen mensen van 65 jaar of ouder in Nederland, oftewel 15% van de bevolking. In 2040 zullen dat er 4,6 miljoen zijn. Hoewel het merendeel gezond en actief oud wordt, stijgt de groep mensen die kwetsbaar is. Vroeg of laat zijn ze afhankelijk van zorg.

Zorg op maat

De zorg voor deze groep ouderen is vaak complex omdat zij meestal meerdere aandoeningen hebben (multi morbiditeit) die elkaar beïnvloeden. Ook is deze groep mondiger geworden (de protestgeneratie) en willen ze zorg die berust op evidence. Vroeger kwam de kwetsbare oudere bijvoorbeeld met alleen suikerziekte in de praktijk. Nu brengt een bezoek veel meer met zich mee. Hij/zij heeft suiker, is minder mobiel, voelt zich eenzaam en verzorgt zichzelf onvoldoende goed. Dit vraagt om meer en betere (dus bredere) kennis en kunde van de zorgprofessional. De groep kwetsbare ouderen verdient zorg die aansluit bij zijn/haar levensfase; zorg op maat. Deze is berust op evidence en is niet versnipperd tussen de eerste en tweede lijn waardoor issues op het gebied van patiëntveiligheid kunnen ontstaan.

Van curatief naar preventief

De zorgprofessional van nu moet onder andere gerichte gegevens kunnen verzamelen over de gezondheidstoestand van de patiënt. Hij/zij moet goed kunnen samenwerken, zowel intra als interdisciplinair met alle belanghebbenden. Ook het opstellen van een strategisch zorgplan behoort tegenwoordig tot het takenpakket. De zorgprofessionals moeten op een meer overstijgend niveau, met een helikopterview naar de patiënt en zijn/haar behoeftes kunnen kijken. Dit behoort te gebeuren binnen de context van de patiënt. Het gaat niet alleen maar over fysieke klachten en oplossingen. Ook psychosociale begeleiding is essentieel. Dit vraagt om ander vaardigheden. Dit alles zal uiteindelijk leiden tot een hogere kwaliteit van leven voor de oudere patiënt anno 2015. Ook leidt dit tot verlichting van (zorg)taken bij diens familie.

Nieuw: module Ouderenzorg

Uit onderzoek van Marieke Schuurman (hoogleraar Verplegingswetenschappen en Lector Ouderenzorg Hogeschool Utrecht) blijkt dat zowel binnen mbo als hbo opleidingen onvoldoende aandacht is voor de zorg van kwetsbare ouderen. Avans+ biedt daarom vanaf nu de op zichzelf staande module Ouderenzorg aan. Door het volgen van deze module is de zorgprofessional in bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk en zorgcentra in staat deze kwetsbare oudere doelmatiger en professioneler te behandelen en te begeleiden.

Meer informatie

Download hier de brochure voor meer informatie of vraag een adviesgesprek aan met een van onze projectleiders Verpleegkunde via svanlooij@avansplus.nl of 0900 - 110 10 10 (lokaal tarief).

 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.