Skip to main content

€1000,- subsidie op je opleiding via het STAP-budget! Klik hier voor alle info

Ja ik wil!

  • 25 juni 2015
  • Door: Coen Toebosch

De kogel is door de kerk, de beer is geschoten en bezwaren zijn overwonnen. In een eerdere blog gaf ik al aan dat de stap van ‘willen’ naar ‘doen’ groot is. Er zijn altijd talloze redenen om niet in actie te komen, maar wat gebeurt er nadat er toch besloten is om de stap te wagen?

Ik ga nu echt investeren in mijn eigen ontwikkeling, maar welke ontwikkelingshulp heb ik nodig? Er is veel meer aanbod dan ik kan overzien en alle vormen van hulp hebben zo hun voor- en nadelen. Net als bij ontwikkelingshulp komen er vragen op als; is het voor de lange of korte termijn, investeer ik in mezelf of ook in mijn omgeving, wat moet ik zelf doen en wat kan een ander doen en hoe moet ik dat praktisch organiseren. Deze vragen kun je alleen beantwoorden met een duidelijk doel voor ogen. Uiteindelijk zullen de meeste mensen duurzame ontwikkeling nastreven, waardoor je uiteindelijk leert om zelf vorm te geven aan blijvende ontwikkeling en verandering. Die parallel vinden we ook terug in ontwikkelingshulpprogramma’s. Als je mensen helpt in de vorm van voedsel en/of dekens, dan blijven zij afhankelijk van jouw hulp. Wanneer je mensen leert hoe ze lokaal voedsel kunnen verbouwen en/of hun leefomstandigheden kunnen verbeteren, dan zijn zij op den duur in staat zichzelf te helpen.

Waarom dan een opleiding als ontwikkelingshulp?

Uiteraard duurt een opleiding relatief lang en het vergt een grote inspanning. Dat past bij het doel dat je voor ogen hebt, want duurzame verandering is immers een complex vraagstuk dat vraagt om oefening en herhaling ‘Ubung macht den meister’. In de sport is het heel logisch dat er veel getraind moet worden gedurende vele jaren om een topprestatie te kunnen leveren. Er wordt vaak gesproken van de 10.000 (trainingsuren) norm om de top te bereiken en 20 uur per week om aan de top te blijven presteren. In het bedrijfsleven ligt die norm heel anders, want daar wordt gemiddeld 20 uur per jaar geïnvesteerd in training. Vaak zijn opleidingen volgens een standaard opgezet waardoor ze niet of minder van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie. Het uitgangspunt bij alle opleidingen binnen Avans+ is toepassing van het geleerde in de praktijk (jouw werksituatie). Je wordt continu uitgedaagd en gecoacht om het geleerde direct in jouw eigen situatie toe te passen. Daardoor profiteer niet alleen jijzelf, maar ook de organisatie direct van de door jou geleverde prestaties.

Duurzaam resultaat

Naast de toepassing van actuele kennis, is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk onderdeel van onze opleidingen. Iedereen weet immers dat succes in de praktijk minder afhankelijk is van actuele kennis, maar voornamelijk wordt bepaald door persoonlijke effectiviteit. Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen! Eigenlijk is dat in de topsport niet anders, want er zijn veel goede voetballers en toch bereiken slechts weinigen de top. De spelers die de top bereiken zijn ook niet altijd de spelers met de beste techniek. Het gaat dan veel meer om mentaliteit, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, persoonlijkheid enzovoorts. Een opleiding is meer dan alleen het toepassen van actuele kennis en persoonlijke ontwikkeling. Het is ook een goede manier om jouw netwerk op te bouwen en uit te breiden. Je leert van en met elkaar, krijgt een kijkje in de keuken van collega’s en je krijgt nieuwe ideeën en perspectieven. Hierdoor ben je beter in staat om kansen voor zowel jezelf als voor jouw organisatie te benutten. Dit netwerk is ook na afloop van de opleiding waardevol waardoor de kans op echt duurzaam resultaat natuurlijk nog groter wordt. Dat is wederom herkenbaar in de topsport. Niet iedere voetballer komt in elk team goed tot zijn recht en niet iedere coach is bij elke club succesvol.

De volgende stap zetten

Dus als je ambitieus bent en je voelt je aangesproken door de aanpak van Avans+, neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs. Een zorgvuldige oriëntatie en afweging is de voorwaarde voor succes en dus noodzakelijk voordat je aan een opleiding begint. De meeste mensen hebben hulp nodig bij die oriëntatie, want het gaat om niet altijd gemakkelijk te beantwoorden vragen als; waar sta ik nu en wat wil ik bereiken, op welke punten moet ik me dan ontwikkelen en welke hulp heb ik daarbij nodig.

Bij Avans+ ben je voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk voor de vormgeving en de invulling van je ontwikkeling. Het is belangrijk dat je goed weet wat je wilt en dat je bereid bent om structureel in je eigen ontwikkeling te investeren. Wij bieden je dan toegang tot actuele kennis, inzichten, persoonlijke ontwikkeling en begeleiding/coaching bij de toepassing in de praktijk. Daarnaast ontmoet je gelijkgestemde collega’s uit toonaangevende organisaties waarmee je gaat samenwerken, die bijdragen aan jouw ontwikkeling en waarmee je jouw netwerk vergroot. Als jouw ambitie om de top te bereiken net zo groot is als die van Avans+, dan hoop ik je graag binnenkort persoonlijk te ontmoeten.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.