Skip to main content

€1000,- subsidie op je opleiding via het STAP-budget! Klik hier voor alle info

Komende veranderingen ziektewet grote impact op HR

  • 02 oktober 2013
  • Door: Herman Evers

Modernisering Ziektewet?

In oktober 2012 is de Eerste Kamer ook akkoord gegaan met de wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) oftewel de modernisering Ziektewet. 20 Jaar geleden, in 1993 ging er een siddering door Nederland omdat de Ziektewet ‘een stukje’ werd afgeschaft voor de werknemers met een vast dienstverband. De werkgever moest de eerste 2 of 6 weken het loon doorbetalen. Aanleiding daarvoor was het feit dat Nederland Europees kampioen verzuim was geworden met gemiddeld 8 a 10% en wereldkampioen arbeidsongeschiktheid met bijna een miljoen arbeidsongeschikten! Dat kon en moest beter! Een parlementaire commissie onder leiding van Flip Buurmeijer analyseerde dit probleem en kwam met een aantal adviezen die tot op de dag van vandaag gebruikt worden. Meer financiële prikkels bij de werkgever (loondoorbetaling, premiedifferentiatie) en bij de werknemer (WAO-gat, WIA) en meer mogelijkheden voor de werkgever om de uitvoering van de re-integratie in eigen hand te nemen (eigen risicodragerschap). En zo werd de Ziektewetverzekering vervangen door een artikel in het arbeidsrecht, Burgerlijk Wetboek boek 7 artikel 629, de loondoorbetaling bij ziekte.

De kracht van herhaling!?

In de memorie van toelichting bij de wet BeZaVa kun je nu ongeveer dezelfde teksten lezen, alleen gaat het nu om de overgebleven groep voor wie de Ziektewet nog de functie heeft van een inkomensdervingsverzekering; de ex-werknemers zonder werkgever en uitzendkrachten. En de aanpak is nu weer ongeveer hetzelfde. Als er nog een werkgever is te achterhalen, geef hem dan een financiële prikkel en tegelijkertijd de mogelijkheid om zelf de handen uit de mouwen te steken om deze schade te beïnvloeden/beperken. De verzekerden gaan nu ook een financiële prikkel ervaren als ze een jaar lang ziek zijn geweest.

12 jaar lang zijn de gevolgen voor u

Uw afdeling HRM ontvangt van het UWV in 2013 voor het eerst een lijst met daarop al uw ex-werknemers die een Ziektewetuitkering of een WGA-uitkering hebben ontvangen. Aan de hand van het DNA-profiel (‘De Naaste Arbeidsovereenkomst’) heeft het UWV vastgesteld dat deze ex-werknemers het laatst met u een arbeidscontract hadden gesloten. UWV wil dan de uitkeringen gedurende de komende 12 jaar ook aan uw organisatie doorbelasten.

Voor iedere werknemer met een tijdelijk arbeidscontract die ziek uit dienst is gegaan krijgt u dus de rekening gepresenteerd. Het is nog erger want dat gebeurt ook als een werknemer zich kort na zijn laatste werkdag heeft ziek gemeld bij het UWV. En dan zijn er ook nog de werknemers met een vast dienstverband die (ziek) uit dienst zijn gegaan, daar krijgt u ook de rekening voor.

Werkwijze modernisering Ziektewet; hoe komen de premies tot stand

De wet BeZaVa zorgt ervoor dat deze uitkeringskosten niet meer worden verdeeld over alle werkgevers, maar dat ze worden toegerekend aan de leverancier; de laatste werkgever. Van de 100.000 Ziektewetuitkeringen kunnen er ongeveer 30.000 worden herleid naar een werkgever. De minister van sociale zaken heeft wel goed nagedacht over de berekening en de doorbelasting van deze kosten. Het UWV berekent uw uitkeringskosten en de Belastingdienst brengt het bij u in rekening. De kleine werkgevers met maximaal 10 werknemers betalen de rekening solidair; iedere organisatie in dezelfde sector krijgt eenzelfde premiepercentage. De grote werkgevers met meer dan 100 werknemers (dat zijn er ongeveer 44.000) krijgen een solitaire premie te betalen dat geheel op de uitkeringskosten van het eigen personeel is afgestemd. Voor de middelgrote werkgevers heeft het UWV een solide mixpremie welke rekening houdt met de omvang. Gelukkig hanteert de minister niet alleen de stok (kosten), maar biedt hij ook een wortel. Iedere werkgever kan ervoor kiezen om eigen risicodrager te worden en de re-integratie van deze ex-werknemers ter hand te nemen waarmee hij de kosten kan beïnvloeden.

Door de zure appel heen bijten, of niet?

Het voelt aan als een fantoompijn, een pijn die wordt veroorzaakt door iets wat er niet meer is. De vraag is nu of u de pijn kunt verzachten en wanneer u de pijn wilt gaan ervaren. Bij een standaard behandeling presenteert het UWV u de rekening zo’n 2 jaar nadat zij de Ziektewet- of WGA-uitkeringen heeft verstrekt. Met deze trage UWV-behandeling ontstaat er bij u ook geen beeld van herkenning of een gevoel van actie, immers de re-integratie van deze ex-werknemers is in de verlopen tijd door de zachte heelmeesters van het UWV gedaan. U kunt nu gaan klagen, jammeren en alles maar over u heen laten komen.

Als werkgever kunt u er ook voor kiezen om de pijn direct te ervaren en kunt u ook tegelijkertijd overgaan tot actie om de pijn te verminderen; dat is de ERD-methode. Een eigen risicodrager (ERD) betaalt dan direct zelf de Ziektewetuitkering aan de ex-werknemer en neemt ook de re-integratie zelf ter hand. Hoe meer uw ex-werknemer re-integreert des te meer uw financiële pijn afneemt; arbeid blijkt nu een goed medicijn met verrassende bijwerkingen. U kunt een medicijnkast met passend werk gaan vullen. Deze behandeling kan na de eerste 2 jaar voortgezet worden gedurende de eerste 10 jaar van de WGA-uitkeringsperiode.

Kiezen of delen

De keuze voor het eigen risicodragerschap omvat dus de eerste 2 jaar (vergelijkbaar met de loondoorbetalingsperiode voor het vaste personeel) en de daarop volgende 10 WIA-jaren. De werkgever kan voor deze perioden aparte keuzes maken. Vanaf 2013 kunnen de werkgevers hun keuze al maken voor de 2 jaar Ziektewetuitkering. Voor het WGA-uitkeringsrisico is dat anders want tot 2016 zijn alle werkgevers nog verplicht verzekerd bij het UWV. Daarna kan de werkgever ervoor kiezen om het WGA-risico bij het UWV te verzekeren of voor eigen risico te nemen; maar er is een belangrijke restrictie. De keuze geldt dan voor zowel de werknemers met een vast dienstverband als de flexkrachten. Zo is het straks dus mogelijk om wel eigen risicodrager voor de 2 jaar Ziektewetuitkering te zijn en het daaropvolgende risico van de WGA-uitkeringen bij het UWV verzekeren, of andersom.

Kansen voor HR

HR aan het werk. Uw HR manager krijgt nu een mooie kans te laten zien dat er nieuw beleid gemaakt moet worden op dit gebied. Omdat een tijdelijk dienstverband nu meer risico met zich meebrengt moet het nut ervan goed bekeken worden. Ook moet er een goede administratie worden bijgehouden van de beëindigde, tijdelijke arbeidscontracten. Door eigen risicodrager te worden kunt u de zieke ex-werknemers passend werk laten doen in uw eigen bedrijf, houdt u toezicht op de re-integratie en komt de opbrengst van dit werk aan u toe. HR ondersteunt het organiseren van passend werk.

Wie betaalt de rekening?

Een zeer belangrijke vraag is op welke wijze u de financiële aderlating intern wilt verwerken. Wilt u deze extra kosten doorbelasten aan de veroorzakende afdeling of laat u het verdwijnen in de algemene kosten waar niemand zicht op heeft of zich verantwoordelijk voor voelt. Geef de HR manager opdracht voor een nieuwe methode van interne kostendifferentiatie. De HR manager bestelt ook een stempel waarmee de tekst FACTUUR verschijnt vergezeld door ‘bedrag’, ‘kostenplaats’, ‘datum’ en vooral ‘paraaf’ voor goedkeuring van het bedrag. Met deze stempel op iedere UWV-brief zet HR vanaf nu de doorbelasting in gang en maakt hij iemand anders hiervoor financieel en sociaal verantwoordelijk.

Duurzame Inzetbaarheid, ook na het dienstverband van belang

Duurzame Inzetbaarheid (DI) wordt dus nog belangrijker, niet alleen tijdens het dienstverband, maar ook daarna. Meer weten over preventief verzuim, DI, schadelast beperking en de meetbare verhoging van de DI? Kijk dan naar de opleiding Register Adviseur Integraal Gezondheidsmanagement.

Herman Evers, directeur Evident bv, bedenker van de Sociaal Accountant® & docent Register Adviseur Integraal Gezondheidsmanagement bij Avans+.

Meer weten over onze HR ontwikkeltrajecten? Bekijk ze hier.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.