Skip to main content

Tijd om uien te pellen

  • 17 augustus 2017
  • Door: Coen Toebosch

De beslissing is gemaakt. Je gaat een opleiding volgen om je ontwikkeling verder vorm en inhoud te geven. Nadat die keus gemaakt is, beginnen er diverse vragen naar boven te borrelen zoals; welke opleiding moet ik kiezen, kan ik het niveau wel aan, sluit de opleiding wel goed aan bij mijn achtergrond/wensen enzovoorts. De basis van zulke vragen is natuurlijk gelegen in het feit dat je geen behoefte kunt hebben aan iets wat onbekend is. Toch zal je zien dat die vragen wel aan de orde komen wanneer je de ui langzaam, maar zorgvuldig afpelt. Dat de antwoorden op deze vragen niet direct duidelijk zijn, wil niet zeggen dat het geen goede vragen zijn.

Bovenstaande betekent dat het nodig is om advies en ondersteuning te zoeken tijdens het oriënteren. Het is fijn om geholpen te worden door iemand die de tijd en moeite neemt om zich echt te verdiepen in jouw ambities, motivatie, persoonlijke omstandigheden en werksituatie. Het moet iemand zijn die het geduld kan opbrengen om, samen met jou, de ui laag voor laag af te pellen. Vraag een gratis adviesgesprek aan bij Avans+ en beoordeel zelf of wij hier iets in kunnen betekenen.

Wat wil je precies in de toekomst?

Dit is echt zo’n vraag die heel belangrijk is, maar moeilijk te beantwoorden blijkt. Als je het antwoord op de vraag precies zou weten, dan had je jouw doel waarschijnlijk al lang gerealiseerd. Jouw doelen zijn van verschillende factoren afhankelijk en deze worden vaak bijgesteld op basis van ervaring en reflectie. Het is daarom niet noodzakelijk om vooraf exact te weten wat je wilt, maar een bepaalde richting kiezen is wel belangrijk. Zoek dus iemand waarmee je kan sparren over de toekomst en ontwikkelingsmogelijkheden. Verdiep je in opleiders die de nodige flexibiliteit kunnen garanderen en neem de tijd om de ui te pellen en weer op te bouwen voor het beste resultaat. Meestal weet je gevoelsmatig wel of je gesprekspartner echt geïnteresseerd is in jouw situatie of alleen maar een opleiding wil verkopen. Om het beste resultaat te krijgen doe je dus vooraf een belangrijke toets. Het gaat daarbij veel minder om de opbouw en onderdelen van de opleiding, maar om het gevoel dat je krijgt bij de mensen die bij de opleiding betrokken zijn. Probeer daarom zoveel mogelijk mensen te spreken. Denk aan projectleiders, docenten, deelnemers en alumni. Je kunt ook een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen of probeer eens een proefles bij Avans+ om gevoel te krijgen bij onze aanpak.

Betrek je organisatie in het keuzeproces

Het is belangrijk te weten wat organisaties belangrijk vinden en welke voorwaarden en condities zij voor jou kunnen creëren. Overeenstemming van verwachtingen en ambities van alle betrokken personen is van grote invloed op het eindresultaat. Meer nog dan de opbouw en inhoud van de opleiding zelf van invloed zijn. Je werkomgeving als leeromgeving. Volwassenen pakken nieuwe dingen minder snel op dan jongeren, maar volwassenen hebben veel meer werkervaring. Als de nieuwe kennis goed aansluit bij eerder opgedane ervaringen - en als dit in de praktijk toegepast kan worden- dan leren volwassenen net zo snel of zelfs sneller dan jongeren. Dat betekent dat het rendement toeneemt zodra de toepassing en het leren in de praktijk centraal staat. Belangrijk dus om te onderzoeken hoe het leren in de praktijk door de opleiding wordt ondersteund en hoe je organisatie daarin een bijdrage kan leveren. Bij Avans+ vinden we het essentieel dat deelnemers actief worden ondersteund door hun eigen organisatie. Wij helpen je daarom ook om je organisatie te informeren en te betrekken bij de opleiding. Niet alleen door informatie te verstrekken, maar ook door leidinggevenden een rol te geven in de opleiding als praktijkbegeleider, coach of zelfs als beoordelaar.

Duurzaam resultaat als doel

Na afloop van de opleiding gaat vaak het grootste deel van het resultaat verloren. Kort na afloop is er nog een feeststemming op de diploma-uitreiking, maar daarna gaan we gewoon over tot de orde van de dag. Met een beetje pech is ook je leidinggevende weer geneigd om te stellen dat die opleiding nu wel klaar is en dat er gewoon weer gewerkt moet worden. Het woord gewoon bedoelen we dan ook letterlijk. Niet op een nieuwe, andere of in de opleiding geleerde manier, maar je oude patroon weer oppakken. Het gaat dus een uitdaging zijn om nieuw gedrag duurzaam in te zetten en dit vraagt ook iets van jouw omgeving. Er zijn geen roosters, projecten en medecursisten meer die je bij de les kunnen houden. Je moet het daarna allemaal zelf doen en dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Bij Avans+ evalueren we daarom een half jaar na afloop nogmaals wat de bijdrage van de opleiding nu eigenlijk echt is geweest. Dit doen we bij zowel de cursist als bij de leidinggevende. Daarnaast houden we zowel alumni als leidinggevenden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen middels onze nieuwsbrief en nodigen we hen regelmatig uit voor relevante bijeenkomsten rondom actuele thema’s. Avans+ is actief op zoek naar mogelijkheden om alumni of leidinggevenden een actievere rol te geven in het ontwikkelen/verzorgen van opleidingen op hun eigen vakgebied.

Dus als je behoefte hebt aan iemand die helpt met het pellen van de ui en zich verdiept in jouw ambities, kom dan eens lang voor een vrijblijvend adviesgesprek. Avans+ helpt je graag met jouw ontwikkeling zowel voor, tijdens als na de opleiding. Wij denken graag met je mee!

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.