Skip to main content

Verplicht meer gymlessen op basisscholen, een goede zaak?

  • 14 oktober 2014
  • Door: Jos Beks

Basisscholen moeten 3 gymlessen per week gaan geven, vindt de Tweede Kamer. Maar met alleen de uren ben je er niet. Het nut van de gymles staat en valt met de vakbekwaamheid van de leerkracht.

Al jaren blijkt uit onderzoek dat de meerderheid van de Nederlandse jeugd te weinig beweegt. De Tweede Kamer is het er over eens dat kinderen gestimuleerd moeten worden om meer te bewegen. Dat kan onder andere door lid te zijn van een sportvereniging. Volgens cijfers van het Nederlandse Mulier Instituut is driekwart van de Nederlandse jeugd ook lid van een sportvereniging. Maar het onderwijs is de enige plek waar alle kinderen kunnen worden bereikt.

Bewegingsonderwijs op school is dan ook hét middel om alle kinderen aan het bewegen te krijgen. Bewegingsonderwijs is meer dan alleen tegen een bal schoppen of hardlopen. Kinderen leren er dingen die niet aan bod komen bij verenigingen: van balanceren tot behendigheid en coördinatie. Bovendien is het bewezen dat schoolsport een grote bijdrage levert aan de sociale ontwikkeling van kinderen.

Goed bewegingsonderwijs betekent plezier

Het streven naar 3 gymlessen is naar mijn mening dan ook een goede zaak. De praktijk is echter dat 3 gymlessen per week momenteel op bijna geen enkele school worden gehaald, zelfs 2 gymlessen niet. De Tweede Kamer vindt dat te weinig en wil 3 gymlessen per week wettelijk verplichten. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) wil niet zo ver gaan, maar heeft wel met de sector afgesproken dat ze in 2017 minstens 2, maar het liefst 3 gymlessen geven per week.

Ik kan me hier wel in vinden, maar vind het vooral belangrijk dat die gymlessen goed en leuk gegeven worden. Pas als dat het geval is, krijgen kinderen meer plezier in bewegen. Dit kan zelfs een sneeuwbaleffect veroorzaken en ervoor zorgen dat kinderen eerder lid worden van een sportvereniging. Naar mijn idee dus een goede manier om ook die 25% te bereiken die nog geen lid is.

Meer vraag naar goed opgeleide gymleerkrachten

Wettelijk is het al jaren zo dat studenten die van de Pabo afkomen nog een aparte opleiding moeten volgen om gymles te kunnen geven aan alle klassen op de basisschool. Het gaat hier om de post-hbo-opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Niet alle leerkrachten volgen deze opleiding, omdat nog veel basisscholen toelaten dat een deel van hun gymlessen gegeven wordt door onbevoegde leerkrachten.

Gelukkig is dit aan het veranderen. Ik merk dat steeds meer scholen het belang inzien van goed opgeleide gymleerkrachten. Ik zie dat ze in hun aannamebeleid steeds meer daarop selecteren en dat ze de onbevoegde leerkrachten die ze in dienst hebben, stimuleren om alsnog hun certificering op het gebied van bewegingsonderwijs te halen. Een goede zaak vind ik, want we willen toch allemaal gezonde en motorisch goed ontwikkelde kinderen die plezier hebben in beweging?

Meer kans op een baan

Avans+ ondersteunt dit streven van basisscholen van harte. We doen dit door de post-hbo opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs aan te bieden. Deze opleiding zorgt er niet alleen voor dat de vakbewaamheid van leerkrachten in het bewegingsonderwijs vergroot wordt, maar ook dat voormalig Pabo-studenten succesvoller zijn in het verwerven van een baan binnen het basisonderwijs.

We bieden de opleiding op verschillende momenten in het jaar aan en op verschillende locaties in Nederland. Als programmamanager van deze opleiding ben ik trots op de manier waarop we dat al jaren doen. Namelijk met een enthousiast team van ervaren en goed opgeleide vakdocenten die zelf ook werken in de praktijk van het (speciaal)basisonderwijs.

Onze vakdocenten hebben veel persoonlijke aandacht voor de deelnemers. Vooral ook voor die deelnemers die door blessures of andere lichamelijke beperkingen wat minder handig zijn in het bewegen. Leerkrachten kunnen zich individueel aanmelden voor een opleiding. Maar we bieden ook incompanytrajecten. In dat geval geven we les op locatie aan meerdere docenten van dezelfde scholengemeenschap. In beide gevallen beweegt Avans+ mee en kijkt wat de vragen zijn van de individuele deelnemers of scholen.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.