Skip to main content

Waardering vergt inzicht in businessmodel

  • 04 oktober 2018
  • Door: Joy van der Veer

Het waarderen van niet-beursgenoteerde ondernemingen heeft de laatste jaren een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Het belang om te komen tot een consistente en verdedigbare waardering is toegenomen. Marktpartijen worden steeds kritischer bij het beoordelen van een waarderingsuitkomst. Ook binnen de fiscale context vinden er steeds meer waarderingen plaats waar vanuit de belastingdienst ook kritischer naar wordt gekeken. Dit betekent dat er meer van de adviseur wordt gevraagd bij het waarderen van ondernemingen.

Bedrijfswaardering

Wellicht het belangrijkste onderwerp binnen de bedrijfswaardering is het formuleren van de waarderingscontext. Dit is de leidraad van de bedrijfswaardering. Hier worden de uitgangspunten bij de waardering vastgelegd, maar ook de mogelijke beperkingen c.q. randvoorwaarden. Hierbij is het van belang om het begrip ‘waarde’ goed te definiëren. Dit kan in het kader van “waarde in het economische verkeer” of “investeringswaarde”. In fiscale en juridische dossiers wordt veelal uitgegaan van het eerste, hierbij wordt nadrukkelijk naar prijs gekeken gezien van de best gegadigde partij en in acquisitietrajecten nadrukkelijker naar “investeringswaarde”, de waarde gezien vanuit de beschouwende/verwervende partij.
Bij het economisch waarderen wordt vooral gekeken naar de contante waarde van de toekomstige vrij beschikbare geldstromen. Hierbij zijn 2 belangrijke aspecten te noemen:
1.    Het bepalen van de toekomstige verwachte vrije geldstromen
2.    De vermogenskostenvoet (rendementseis).

Deze 2 variabelen zijn met elkaar verbonden. Neemt het risico van de verwachte geldstromen toe, dan zal de vermogenskostenvoet ook stijgen. Hieruit volgt dat de vermogenskostenvoet afhankelijk dient te zijn van de gevoeligheid van de verwachte geldstromen. De hoogte van deze verwachte geldstromen en het risicoprofiel zijn afhankelijk van het verdienmodel, welke is opgetekend in het businessmodel. Het businessmodel zegt enerzijds iets over de aangeboden waarde-propositie en klanten die zijn of kunnen worden aangetrokken. Anderzijds dient te worden geïnvesteerd in deze waarde-propositie. Dit betekent investeren in de infrastructuur van de onderneming (resources), maar ook het aangaan van relaties met key-partners. Bij het waarderen wordt vaak gekeken naar het huidige businessmodel en naar het toekomstig model waarbij de transitie van het huidige naar het toekomstige verankerd dient te zijn in de geldstroomprojecties.

Business Modelling

Economisch waarderen is meer dan alleen uitvoeren van een contante waarde berekening op basis van een aangereikte prognose. Het vergt inzicht in de ontwikkeling van het businessmodel en de vertaling hiervan naar de financiële prognose. Hieruit kan een geldstroom risicoanalyse plaatsvinden om te komen tot een verantwoorde vermogenskostenvoet en waardering.

RAB BV en RAB BM&V
Daar waar het RAB BV programma nadrukkelijk ingaat op de waarderingstechniek en het op consistente wijze toepassen van de waarderingsmethodieken, gaat het RAB BM&V programma verder. Binnen dit programma wordt nadrukkelijker stilgestaan bij de relatie tussen het business model nu en in de toekomst, en de financiële prognose en risicoanalyse. Deze aanpak is ook uitstekend geschikt als instrument in het kader van Value Based Management, het verder optimaliseren van de waarde propositie van de onderneming.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.