Skip to main content

Waarom managementtheorieën niet werken

  • 24 maart 2014
  • Door: Ludo de Bie

In een vorige blog heb ik aangegeven dat het resultaat van een opleiding in de praktijk ligt. Met andere woorden; het resultaat ligt in wat je met de opleiding doet in de praktijk. Ik heb ook betoogd, dat je als opleider dan moet weten wat er in die praktijk nodig is en gevraagd wordt van die (toekomstige) manager om een goede opleiding te ontwikkelen en te verzorgen.

Wat is dan die praktijk van een manager?

Vanuit de theorie kun je veel leren als het gaat om bijvoorbeeld leiderschap, strategie, processen en structuur. En als je naar de praktijk kijkt dan zie je dat die manager voortdurend geconfronteerd wordt met keuzes. Moet ik nu directief sturen of juist participatief? Gaan we centraliseren of is decentralisatie de juiste strategie? Moet ik ingrijpen of laten gaan? En ga zo maar door.

Wat is zijn uitdaging?

Het is (met name) de middenmanager die iedere dag erg veel vraagstukken en dilemma’s kent. De middenmanager zit op een kruispunt waar strategie en operatie bij elkaar komen. Enerzijds dient hij de strategie te vertalen naar de operatie, anderzijds zal hij de praktijk van de operatie moeten bezien in relatie tot de strategie. Wat zijn dan zijn vraagstukken en dilemma’s? Zonder volledig te kunnen zijn, volgt hier een opsomming.

+ Korte versus lange termijn vraagstukken en oplossingen?
+ Centrale of decentrale aansturing?
+ Klantgericht of intern gericht?
+ Taakgericht leidinggeven of mensgericht?
+ Van binnen naar buiten of andersom redeneren?
+ Bezig met strategie of operatie?

Met betrekking tot al deze thema’s bestaan onwijs veel theorieën en die theorieën monden ook nog vaak uit in tussenvarianten op de beschreven lijn van tegenstellingen. Kortom; er wordt dus heel wat verwacht en gevraagd van, en aan de manager.

Hoe gaan we er mee om?

De directeuren van veel bedrijven vragen zich regelmatig af waarom de medewerkers niet doen wat zij willen of vragen zich af waarom het niet lukt om de strategie bij de klant te krijgen. Dit vraagstuk wordt in veel gevallen opgelost met een opleiding over leiderschap en management en dan verwachten we dat het beter gaat. En wat wordt er dan geleerd in die opleiding? Juist ja, alle theorie over leiderschap en management. En dan verwachten we dat die manager dat in de praktijk gaat toepassen!?

Waarom werkt het niet?

Volgens mij kom je er zo niet. Ten eerste weet die manager al alles over die theorie. Sterker nog, hij weet ook nog wel hoe hij die moet toepassen. Maar wat kan er dan nog fout gaan?

Het zit in de persoon van de manager zelf. Vaak zijn we alleen met de buitenkant, in de vorm van theorie en praktijk, bezig. Maar aan de binnenkant van de manager zitten ook nog knoppen om aan te draaien. Wie is die manager zelf in relatie tot zijn functie binnen de context van het bedrijf waar hij werkt? Hoe verhoudt die binnenkant zich tot de buitenkant en wat betekent dat voor de effectiviteit van die manager in zijn praktijk?

Wie ben ik?

Zoals eerder geschetst bevindt de manager zich voortdurend in een wereld van vele uitersten en die uitersten trekken en duwen iedere dag aan hem of haar. Je dreigt te verzuipen in dit geweld.

Hoe kom je hieruit? Het antwoord ligt dicht bij de manager zelf; het is de manager zelf. In het beschreven krachtenveld kun je maar beter uitgaan van, en staan in, je eigen kracht. Je hebt je eigen kracht namelijk nodig om alle tegengestelde krachten het hoofd te bieden. Dus manager; ga op zoek naar je eigen kracht en gebruik deze om boven de andere krachten uit te stijgen.

Dus…

Dit gedachtengoed komt in elke opleiding van Avans+ in meer of mindere mate terug. Er wordt van iedere professional veel verwacht en je bereikt het beste resultaat als je werkt vanuit een bewustzijn over jezelf in relatie tot je rol/functie binnen je organisatie.

Ludo de Bie, Operationeel directeur Avans+ is te volgen op Twitter via @Ludodebie

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.