Skip to main content

Momenteel ondervinden wij een telefoonstoring op ons algemene telefoonnummer. Wil je toch graag contact? Bel ons dan via 076-5258809 of mail naar info@avansplus.nl. Tevens zijn wij bereikbaar via Whatsapp op telefoonnummer 06-13583501.
Onze deuren zijn geopend en fysieke lessen zijn gedeeltelijk weer gestart! Kijk hier voor meer informatie.

Wat is bedrijfskunde en wat kun je ermee?

  • 28 juni 2017
  • Door: Talisa Brouwers

Regelmatig wordt ons tijdens adviesgesprekken de vraag gesteld wat bedrijfskunde eigenlijk is en wat je er als werknemer precies mee kan. Om deze reden hebben we een artikel opgesteld rondom de vraag wat bedrijfskunde is en wat je er zoal mee kan.

Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezig houdt met de organisatie en marktomgeving van bedrijven en hoe ondernemingsdoelstelling moeten worden geformuleerd en kunnen worden bereikt.

Hierdoor heeft bedrijfskunde betrekking op het geheel van activiteiten die een manager, leidinggevende, directeur of adviseur moet verrichten om zijn producten en/of diensten te vermarkten om zo omzet te realiseren en het resultaat verder te verbeteren.

Een analyse als bedrijfskundig professional

Een belangrijke activiteit om het resultaat te verbeteren is bijvoorbeeld dat u als bedrijfskundige professional een analyse moet kunnen maken van de huidige situatie:

  • Wat is de missie, visie en strategie van uw organisatie?
  • Hoe draagt de bedrijfsvoering van uw afdeling bij aan het realiseren van deze doelstelling?
  • Sluit uw huidige bedrijfsvoering (mensen en middelen) hierop aan of op welke wijze zou dit proces efficiënter kunnen ingericht?

Met bovenstaande analyse vraagstukken houdt een manager, leidinggevende of adviseur zich vaak bezig met als doel een geschikt herontwerp en/of verandertraject te starten om de processen nog efficiënter en effectiever op de doelstelling te laten aansluiten.

Wat houdt bedrijfskunde precies in?

Verbeterpunten waar je als bedrijfskundige tegenaan loopt zijn in het merendeel van de gevallen interdisciplinair van aard. Dit betekent dat je een managementprobleem niet kunt oplossen vanuit één discipline. Je zal hierdoor een helicopterview moeten ontwikkelen om vanuit verschillende disciplines een analyse te kunnen maken om te bepalen welke aanpak en oplossing het beste past bij het betreffende vraagstuk.

Hierdoor moet je beschikken over bedrijfskundige kennis van verschillende disciplines, zodat je een probleem vanuit zowel management- als economische invalshoeken kunt benaderen en hierdoor een integrale aanpak kunt realiseren voor het verbeteren of veranderen van de huidige situatie.

Als bedrijfskundige professional wil je jouw afdeling zo optimaal mogelijk laten presteren om doelstellingen te bereiken. Zoals hierboven beschreven kun je dit alleen vanuit een multidisciplinaire benadering realiseren. De bedrijfskundige professional vervult, doordat hij meerdere disciplines beheerst en integraal kan toepassen, een brugfunctie binnen de organisatie.

Zo weet hij belangentegenstellingen tussen de verschillende (hiërarchische) niveaus en afdelingen voor de organisatie productief te maken en creëert synergie in de samenwerking tussen partijen. Hij is een teamplayer die kan overtuigen, mensen op één lijn weet te krijgen en besluitvaardig is.

De praktijk laat zien dat managers en leidinggevende zonder bedrijfskundige vooropleiding steeds vaker in deze functie terecht zijn gekomen. Door hun gedrevenheid en werkervaring kunnen zij deze functie toch goed uitvoeren, maar na een aantal jaar, vaak 3 -5 jaar, zie je vaak de behoefte ontstaan dat zij ook de theoretische kant van het bedrijfskundig vakgebied willen leren om dit te combineren met hun werkervaring.

Door een theoretische verdieping zie je vaak dat een bedrijfskundige beter in staat is om een interdisciplinair vraagstuk op methodische en gestructureerde wijze te benaderen. Herken je deze behoefte bij jezelf? Dan is het slim om eens stil te staan hoe je jezelf verder kan verdiepen in het bedrijfskundige vakgebied. Wellicht dat een bedrijfskundige opleiding mogelijk aansluit op deze behoefte.

Hoe ontwikkel je jouw bedrijfskundige kennis met een opleiding?

Doordat je als manager, leidinggevende of adviseur vaak vanuit de praktijk bent doorgegroeid in deze rol, blijft de koppeling tussen theorie en praktijk belangrijk. Je verdiepende bedrijfskundige ontwikkeling moet direct een bijdrage leveren aan het efficiënter inzetten van organisatieprocessen. Door je kennis te vergroten over verschillende disciplines en vernieuwde inzichten direct toe te passen op jouw organisatievraagstuk is het mogelijk om beide partijen (jezelf en jouw organisatie) te laten groeien.

In een bedrijfskundige opleiding van Avans⁺ leer je vanuit verschillende disciplines een analyse en herontwerp te maken, een verandering te realiseren, processen te optimaliseren en resultaten te borgen. Omdat bedrijfskundige professionals werkzaam zijn in zowel profit- als non-profit organisaties en in alle branches en sectoren, is een bedrijfskundige opleiding generiek van opzet en ontwikkel je je op uiteenlopende gebieden binnen de bedrijfskunde.

Zo deel je jouw ervaringen met mededeelnemers en docenten vanuit verschillende branches en organisaties om te bepalen wat een effectieve aanpak is voor jouw vraagstuk.

Wat zijn de verschillen tussen technische bedrijfskunde en bedrijfskunde MER?

Misschien ben je werkzaam in de zorg of technische organisatie (logistiek/productie georiënteerd, (installatie)techniek, of een ingenieursbureau) en denk je: “wat is het verschil tussen een algemene bedrijfskundige opleiding zoals de Bedrijfskunde MER en Technische bedrijfskunde of Management in de zorg?”.

De Bedrijfskunde MER richt zicht op alle disciplines en het functioneren en besturen van de organisatie. Bij Technische Bedrijfskunde komt daar nog het aspecten bedrijfsprocessen inrichten bij (berekenen en ontwerpen). Met dit vraagstuk heeft niet iedere branche en organisatie te maken, vandaar dat dit een specialisatie is. Hetzelfde geldt voor Management in de Zorg waarbij extra aandacht uitgaat naar trends in de zorg en welzijnssector.

Wil je specifiek jouw bedrijfskundige kennis in één branche vergroten en kunnen toepassen? Of vind je het juist prettig om te leren met en van mensen uit andere branches, zodat je beargumenteerd kunt bepalen wat wel/niet effectief kan werken in jouw organisatie en sector? Om de laatste reden zijn er veel deelnemers uit de zorg en technische branche die juist kiezen voor de Bachelor Bedrijfskunde MER.

Vergroot uw kansen met de bachelor bedrijfskunde van Avans⁺

Bedrijven ontwikkelen zich steeds sneller. Daarom is het wenselijk om ook snel te kunnen anticiperen op bedrijfskundige vraagstukken. Als bedrijfskundige professional wil je jouw product en/of dienst zo goed mogelijk laten aansluiten op de vraag vanuit de markt en dus jouw klantvraag.

Des te meer reden om te kiezen voor het verkorte traject van een Bedrijfskundige opleiding met erkend diploma. Avans⁺ biedt deze aan in de vorm van een volledig vernieuwde Bachelor Bedrijfskunde MER in slechts 2 jaar. De opleiding is bedoeld voor (afdelings)managers, leidinggevenden, directeuren of adviseurs die tenminste 3 tot 5 jaar ervaring hebben in deze functie.

Door aan te tonen dat je door uw reeds gevolgde opleidingen en/of werkervaring voldoende bedrijfskunde kennis op niveau 5 (Associate Degree niveau) beschikt kun je instromen in het verkorte traject. Hierdoor wordt het mogelijk om de Bachelor Bedrijfskunde MER in slechts 2 jaar te volgen in plaats van het volledige regulier 4 jarige traject. Hierdoor kun je versneld uw bedrijfskundige kennis vergroten, toepassen op jouw vraagstukken en een erkend bachelor diploma behalen.

Wil je meer weten over dit unieke verkorte traject, kijk dan op onze website. Indien je niet kiest voor een bachelor opleiding maar voor een master, bekijk dan ons overzicht van bedrijfskundige master opleidingen.

Reacties

jari

Tue, 03/19/2019 - 12:21

ik ben het hier helemaal mee eens dikke duim voor jullie!

Beantwoorden

Leanne

Mon, 09/16/2019 - 10:02

Ik ben ontzettend blij dat ik op de mogelijkheid gewezen ben. Ik zit hier prima op mijn plek. Met de goede docenten en de gedreven mede studenten gaat dit zeker lukken!

Beantwoorden

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Deze vraag dient om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam-inzendingen te voorkomen.