Skip to main content

Werkstress: voorkom oververhitting!

 • 17 november 2015
 • Door: Sven Rickli

Stress is al jaren de belangrijkste veroorzaker van verzuim. Verontrustend is de toename van jongeren die met een burn-out thuis zitten. Naast dat stress slecht is voor de gezondheid van medewerkers en kan leiden tot fysieke klachten, is het ook voor de organisatie erg nadelig. Medewerkers die veel stress ervaren zijn minder productief en effectief. Het is zowel direct als indirect een grote kostenpost. Dit kan en moet voorkomen worden!

Stress is oké

Stress is niet per definitie slecht. Het zorgt er zelfs voor dat mensen meer alert en geconcentreerd zijn. Een bepaalde mate van stress is zelfs nodig voor het functioneren van medewerkers. Wanneer men oververhit raakt (de stress te hoog wordt) slaat stress om in negatieve gevolgen zoals verminderde productiviteit en verslechterde gezondheid. Wat mensen aankunnen, zowel mentaal als fysiek, noemen we de belastbaarheid. Als de belasting te hoog wordt ontstaat een burn-out, als deze te laag is ontstaat een bore-out. De belastbaarheid is rekbaar en hier kan krediet opgebouwd worden. Dit betekent dat als een organisatie veel in medewerkers investeert (zowel mentaal als fysiek) ze later een beroep kunnen doen op deze belastbaarheid in een drukke periode.

De grootste veroorzakers van een burn-out

 • Een misfit tussen de competenties en behoeften van de medewerkers en wat de functie van hen vraagt. Dat jongeren steeds vaker een burn-out krijgen is onder andere te wijten aan het feit dat zij vaak onder hun niveau werken. Dit zijn banen waar niet voldaan kan worden aan ambities, competenties en verwachtingen.
 • Slechte werksfeer. Als er geen goede, stabiele relaties zijn op de vloer, zorgt dit voor een negatieve sfeer en kan aan de basisbehoefte om ergens bij te horen wordt niet worden voldaan.
 • Geen tot weinig regelmogelijkheden. Als medewerkers geen autonomie ervaren hebben ze het gevoel geen controle te kunnen uitoefenen.
 • Onevenredige beloning. De investeringen in de organisatie en de beloning die medewerkers ontvangen dienen in balans te zijn. Medewerkers investeren fysiek, mentaal en emotioneel in de organisatie en in ruil daarvoor ontvangen zij een financiële beloning en waardering in leer-, groei- en ontwikkelmogelijkheden.

Hoe voorkomen wij oververhitting als organisatie?

 • Medewerkers bepalen zelf wat ze doen, zo doen ze wat ze leuk vinden en voelen zij zich verantwoordelijk voor het resultaat.
 • Onze mensen zijn onze vrienden: we gaan voor ze door het vuur.
 • We weten wat er leeft bij de medewerkers en waar ze behoeften aan hebben.
 • We schakelen tijdig terug wanneer er te veel hooi op de vork ligt bij onze mensen.
 • Wij waarderen het werk van mensen, maar ook de persoon.
 • Iedereen durft elkaar aan te spreken.
 • Begin en einde van de dag creëren we een vrolijk moment.
 • Wij beginnen de week met een Mimosa Monday voor een energieke en enthousiaste start van de week.

Stressklachten op steeds jongere leeftijd

Stressklachten komen op steeds jongere leeftijd voor (Gezondheidsnet, 2015; NOS, 2015). Onder medewerkers in de leeftijdscategorie 25-34 kwam in 2014 vijftig procent van het lang verzuim door stress. Zelfs onder jongeren tot 25 jaar bleek stress de belangrijkste oorzaak voor verzuim. Voor zowel medewerker als werkgever is het essentieel om hier (tijdig) aandacht aan te besteden, omdat burn-out door overmatige werkstress een hoog prijskaartje heeft voor beide partijen. Voor de medewerker heeft het negatieve gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Voor de organisatie is overmatige werkstress een grote kostenpost door compensatie voor verzuimende medewerkers alsmede door de verminderde productiviteit (Dekkers-Sánchez, Hoving, Sluiter & Frings-Dresen, 2015).

Meer weten?

Met dit artikel helpen we u om oververhitting van uw medewerkers te voorkomen, door inzicht te verschaffen in werkstress op basis van invloedrijke organisatiegedragmodellen en door u te voorzien van direct toepasbare tips en handvatten. Download hieronder het volledige artikel.

Sven Rickli is als docent verbonden aan Avans+ voor de opleidingen Master of HRM, HR analytics en de masterclass strategisch en bedrijfskundig HRM. Meer weten over het in kaart brengen van risico’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Bekijk dan onze opleiding Register adviseur duurzame inzetbaarheid.

Download hier de whitepaper:

Werkstress: voorkom oververhitting!

Aanhef