Lees hoe Anka Kentie de opleiding Jeugdverpleegkundige nieuwe stijl heeft ervaren:

"De aanleiding voor mijn deelname aan de opleiding Jeugdverpleegkunde nieuwe stijl (voorheen Jeugdverpleegkundige in de jeugdgezondheidszorg) was tweeledig: ten eerste vanwege de aankomende integrale JGZ 0-19 jaar bij de GGD in Tilburg en ten tweede wilde ik gewoon meer weten over ketensamenwerking.
De GGD wilde me in eerste instantie  een redelijk ‘oude’ opleiding tot sociaal verpleegkundige laten volgen in Leiden, maar omdat ik al 10 jaar bij de GGD in de functie van sociaal verpleegkundige werkte, heb ik gekozen voor een verfrissende, meer up to date opleiding die beter bij mij en mijn ambities past.

Mijn enthousiasme om me in te zetten voor het beroep jeugdverpleegkundige, is terug

Dit ontwikkeltraject heeft van mij meer een professional/beroepskracht gemaakt. Niet zozeer in de uitvoering van mijn taken, maar meer in hoe ik me sterker op kan stellen als iemand in een beroepsfunctie die meetelt en er toe doet. Het volgen van deze opleiding heeft me het enthousiasme teruggegeven om me in te zetten voor het beroep jeugdverpleegkundige.

Ik heb beter inzicht in de veranderingen en ben daardoor ook een betere gesprekspartner op verschillende niveaus. Door deze chaotisch tijd, die bol staat van veranderingen, heb ik geleerd dat dit hét moment is om mijn invloed te pakken en te laten zien wat ik echt bij kan dragen in de zorg. Middels het werken via een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) heb ik me meer persoonlijk kunnen ontwikkelen in dit vak. Wie ben ik, waar sta ik, wat heb ik te bieden, enz. Ik ben echt gegroeid.

Ik sta op de kaart

Ik ben nu in beeld bij de GGD als iemand die ze willen raadplegen en die op het netvlies staat bij het management. Ik word voor vele werkgroepen en klankbordgroepen gevraagd om mijn visie te delen en mee te denken in alle veranderingen, zowel binnen de GGD als gemeentelijk/landelijk.

Door de staf wordt ik soms als afgevaardigde gestuurd naar instanties die stafverpleegkundige/managers vragen om mee te denken in bepaalde ontwikkelingen. Voorbeeld: meedenken over de borging en evaluatie van de implementatie van landelijke richtlijnen. Ik organiseer nu ook de functiegroepoverleggen (discipline overleggen: jeugdarts, jeugdverpleegkundigen, assistenten) samen met de stafverpleegkundige en stafarts en bepaal mede ook de inhoud van deze overleggen. Ik ben inmiddels lid geworden bij de fractie jeugd van de V&VN.

Wat niet is, kan nog komen

Ik wil meer gaan werken op de afdeling Kwaliteit en samenwerken in staftaken en minder in de praktijkuitvoering. Graag zou ik de medewerkers ook willen coachen. Hier is echter (nog) geen functie of vacature voor. Maar wat niet is, kan zeker nog komen…

Woorden als boeiend, leerzaam, praktijkgericht en leuk typeren voor mij deze opleiding Jeugdverpleegkunde nieuwe stijl."