Skip to main content

Verpleegkundige M&G profiel Jeugdverpleegkundige

5
6 reviews
 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 10 uur per week
 • studiekosten 5.950,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 14-11-2024 Breda
Download brochure
Download brochure
opleiding verpleegkundige m&g profiel jeugdverpleegkundige
Iets voor jou?
 • Wil je meer expertise in belangrijke ontwikkelingen zoals integraal samenwerken in de zorg voor jeugdigen?
 • Wil je je als jeugdverpleegkundige verdiepen in ontwikkelingsaspecten en ontwikkelingsproblemen bij jeugdigen?
 • Wil je bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg aan jeugdigen?

Opleiding Jeugdverpleegkundige

De verschuiving van alle hulp aan jeugdigen naar de gemeenten, flexibilisering en taakverschuiving binnen de jeugdgezondheidszorg vragen om andere competenties van de jeugdverpleegkundige. De jeugdverpleegkundige moet zich op een professionele manier kunnen positioneren en profileren tegenover jeugdigen en/of ouders, maar tegelijkertijd ook naar samenwerkingspartners en gemeenten.

Taakverschuiving jeugdgezondheidszorg

Door de taakverschuiving binnen de jeugdgezondheidszorg en de toename van complexe hulpvragen moet je als jeugdverpleegkundige ook klinische besluitvorming toepassen. Daarnaast is het nodig dat je als zelfstandige professional kunt opereren binnen de jeugdketen en kwaliteit van het hulpaanbod kunnen waarborgen. De jeugdverpleegkundige moet zowel specialist zijn, op het gebied van gezond en veilig opgroeien als een generalist met een brede kijk naar de jeugdige vanuit het gehele zorgsysteem.

Dit alles vraagt om een gedegen jeugdverpleegkundige opleiding die je klaarstoomt voor een functie als jeugdverpleegkundige of die jouw functie juist verdiept en verbreedt.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo-verpleegkundige en hebt een geldige BIG-registratie. Je beschikt over een relevante werkplek als jeugdverpleegkundige voor minimaal 20 uur per week. 

  Werkvorm

  Werkvorm

  Het programma voor de opleiding jeugdverpleegkundige wordt aangeboden op basis van sociaal leren, met interactieve en praktijkgerichte, innovatieve leermiddelen en onderwijsvormen. Je werkt in leerteams aan aangeboden leeractiviteiten, al dan niet in aanwezigheid van een docent uit de beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je opdrachten, geef je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen voor vraagstukken die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen praktijkervaring en die van de andere deelnemers wordt in het programma geïntegreerd. Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als rode draad door de hele opleiding. Het opleidingstraject is geflexibiliseerd, je volgt de leeractiviteiten die van toepassing zijn op je eigen werkcontext en scholingsbehoefte. De opleiding wordt per module afgesloten met een eindtoets (integrale beroepsprestatie) op NLQF niveau 6 en een eindassessment. 

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding bestaat uit 4 modules van 10 weken. De bijeenkomsten zijn 1x per 2 weken en vinden in de middag en avond plaats van 14.00-21.00 uur met een pauze van 17.00-18.00. In de tussenliggende periodes verdiep je je in aangereikte literatuur en werk je aan voorbereidende opdrachten en opdrachten in de praktijk. De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding jeugdverpleegkundige zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5.950,-
  • Arrangementkosten € 700,-
  • Boeken circa € 400,- Deze schaf je zelf aan. 

  Na aanvang van de opleiding ontvang je een factuur. 

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW. 

  Het is mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen. Dit kan per kwartaal met een toeslag van 5% boven op de opleidingskosten.

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidiepagina.  
   

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van elke module ontvang je een certificaat en na het succesvol afronden van alle modules en het eindassessment ontvang je het post bachelordiploma Jeugdverpleegkundige M&G. De opleiding is op NLQF niveau 6 en is geaccrediteerd (240 accreditatiepunten) bij de V&VN.

  Vervolgopleiding

  Resultaat

  Resultaat

  Na succesvolle afronding van de jeugdverpleegkundige opleiding weet je je als jeugdverpleegkundige te positioneren in de organisatie, toon je effectief leiderschap en bent in staat tot kennisdeling. Je kunt omgaan met complexe morele vraagstukken in de jeugdgezondheidszorg. Je hebt je geprofessionaliseerd in de ontwikkeling van jeugdigen, weet welke ontwikkelingsaspecten normaal zijn, hoe je ontwikkelingsproblemen bij jeugdigen kunt onderscheiden en hoe ze worden veroorzaakt. Je weet welke behoefte aan hulp en ondersteuning nodig is en welke professionele expertise en ondersteuning ingezet moet worden, waarbij je evidence based kunt werken en daarbij ethisch verantwoorde zorg kunt bieden.

  Je weet hoe je gezond gedrag en een gezonde leefstijl bij jeugdigen effectief kunt stimuleren en ondersteunen. Je kunt gezondheids-, gedrag- en omgevingsdeterminanten in kaart brengen en verzamelde gegevens analyseren en beoordelen. Je kunt doeltreffende preventieve maatregelen, gedragsstrategie en communicatiestrategie inzetten gericht op het voorkomen, verminderen en elimineren van gezondheidsproblemen. Je hebt je geprofessionaliseerd in leiderschap en veranderkunde in de jeugdgezondheidszorg.

  Je kunt identificeren waar de zorg voor jeugdigen verbeterd kan worden of welke implicaties beleidsbeslissingen voor de beroepspraktijk hebben. Je kunt veranderingen bewerkstelligen en een effectieve implementatiestrategie toepassen. Daarbij kun je in de rol van facilitator oppakken waarmee je met de verandering of innovatie en implementatie bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan jeugdigen in je beroepspraktijk.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding jeugdverpleegkundige? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.


  Deze opleiding en de modules van de opleiding bieden wij ook aan als maatwerktraject. We stellen een uniek traject samen op basis van je ontwikkelvraagstuk. Op deze manier ben je verzekerd van een opleiding voor je medewerkers die perfect aansluit op hun ambities, hun functies én op de toekomst van de organisatie. Deze trajecten bieden wij ook incompany aan.
  Bekijk nu meer informatie over onze maatwerktrajecten. Heb je vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Marjolein Meijer via 076 - 525 88 03.

  Programma

  De opleiding Jeugdverpleegkundige Maatschappij & Gezondheid (M&G) is gebaseerd op het competentie- en expertiseprofiel en de eindtermen van de jeugdverpleegkundige en verpleegkundige M&G. Deze opleiding is praktijkgericht en behandelt veel casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. De opleiding is modulair opgebouwd. In de modules vormen de competentiegebieden de leidraad, maar vooral de professionele zorgverlening staat centraal. 

  De opleiding bestaat uit de volgende modules:

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  intro verpleegkundige m&g profiel jeugdverpleegkundige
   

  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan

  5
  6 reviews
  Download brochure Inscrijven