Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 06 juli 2016

De opleiding POH-GGZ bij Avans+ ben ik gaan volgen omdat ik mezelf o.a. verder wilde bekwamen in een aantal vaardigheden. De afgelopen 5 jaren ben ik niet zorginhoudelijk werkzaam geweest en aangezien er veel is veranderd in de gezondheidszorg, heb ik gezocht naar een opleiding die zowel inzet op vakinhoudelijke ontwikkeling als op de ontwikkeling van de functie van POH-GGZ. Bij Avans+ heb ik deze combinatie gevonden.

Dankzij deze opleiding ben ik meer, en dus beter, op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en met name op het gebied van GGZ- zorg. Ik ben nu gericht bezig met het aanbieden van kwalitatief goede zorg aan patiënten, met als uitgangspunt: niet meer dan nodig. Hiervoor is het noodzakelijk samen te werken met partners in de keten van GGZ-zorg. Ik kan inspelen op de directe zorgvraag van de patiënt en ik kan een rol vervullen met betrekking tot de organisatie van zorg rondom de patiënt. Uitgaande van professioneel handelen weet ik maatschappelijk verantwoord om te gaan met zorgvragen.

Inmiddels ben ik werkzaam als POH-GGZ bij verschillende huisartsenpraktijken. Ik ben betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van GGZ-zorg tussen de huisartsenpraktijk en de generalistische basis-GGZ en de specialistische GGZ.

Woorden als deskundige docenten, juiste balans tussen theorie en praktijk, uitnodigend en motiverend typeren voor mij deze opleiding POH-GGZ van Avans+."

Lees meer