Skip to main content

HIT-W: multifunctionele groene torens met een verticaal bos

  • 10 mei 2021
  • Door: Willem van Lambalgen

Onlangs voltooide een nieuwe lichting deelnemers de opleiding HIT-W van Avans+. In deze serie blogs kijken we mee met hun succesvolle afstudeerprojecten. Wat hebben zij ontworpen? Hoe heeft de opleiding HIT-W hen geholpen om tot een integraal en duurzaam ontwerp te komen? En welke inzichten hebben zij opgedaan? We spraken met Willem van Lambalgen, die een ontwerp maakte voor de installaties van twee multifunctionele groene torens.

Goed aangeschreven

“Voor ik aan de opleiding begon, werkte ik als engineer bij een totaalinstallateur. Ik wilde mezelf verder ontwikkelen. De opleiding HIT-W van Avans+ staat goed aangeschreven, dus die wilde ik graag doen, al had ik niet helemaal de juiste vooropleiding. Gelukkig bleek tijdens het intakegesprek met de opleidingsmanager dat ik met mijn kennis, ervaring en afgeronde cursussen tóch in kon stromen.”

Sterke verbinding met de praktijk

Al snel na de start bleek dat de opleiding HIT-W inderdaad een goede keuze was. “De lesstof sloot aan bij mijn ervaring en had een sterke verbinding met de praktijk. De kwesties die ’s ochtends op mijn werk voorbijkwamen tijdens een projectoverleg, kon ik ’s middags als voorbeeld inbrengen tijdens de les. De docenten kwamen uit diverse richtingen, waardoor je als deelnemer in verschillende keukens mee kon kijken. Zij legden ook steeds de link met de theorie, waardoor je de achtergrond van specifieke keuzes en oplossingen leerde begrijpen.”

In de juiste richting

“Vooral de praktische benadering van de opleiding vond ik prettig. Hoe vertaal je de ambitie en vragen van de klant naar concrete ontwerpen en installaties? En hoe maak je met weinig informatie een zo goed mogelijke inschatting die aansluit bij de ambities van de opdrachtgever? Kiest de opdrachtgever wat betreft het binnenklimaat voor maximaal comfort, dan hangt daar een zeker prijskaartje aan. Wij helpen om dit vroegtijdig in beeld te brengen door op basis van kengetallen een globale berekening te maken. Zo hebben we snel in beeld of we in de juiste richting gaan met ons ontwerp.”

Verticale bossen

“Voor mijn afstudeerproject heb ik gekeken naar twee onderling verbonden multi-tenant-gebouwen die in Utrecht worden ontwikkeld, het project Wonderwoods. In deze gebouwen is plaats voor onder meer woningen, kantoren, winkels, ontspanning en sport, horeca en parkeerplaatsen. Wat het meest in het oog springt aan het ontwerp, is de enorme hoeveelheid groen aan de gevels en in het gebouw. Deze torens zijn verticale bossen, die zijn geïnspireerd op de nabijgelegen Utrechtse Heuvelrug. Ze brengen een grote hoeveelheid natuur in de stad, wat leidt tot meer biodiversiteit en klimaatadaptatie; het groen zorgt voor koelte in de zomer en houdt CO2 vast (omgerekend zo’n 5.400 kilo). Al het regenwater dat op het dak terechtkomt, wordt opgevangen en gebruikt voor de (her)beregening. ”

Zelfvoorzienend maken

“Het echte gebouw maakt straks gebruik van stadsverwarming en warmte- en koudeopslag. Ik wilde in mijn project een stap verder gaan en het gebouw zo veel mogelijk zelfvoorzienend maken. Ook moest het ontwerp voldoen aan de geldende BENG-eisen. Dat betekende: slim nadenken over het de benodigde energiestromen en het gebruik. De vele woningen in de torens verbruiken bijvoorbeeld veel tapwater en de kantoren hebben door de grote glazen gevels op het zuiden veel koeling nodig. Daarvoor ben ik uitgegaan van een geothermische bron als basis, aangevuld met een ORC (elektraopwekking en restwarmte voor ruimteverwarming), een absorptiekoelmachine (opwekking van koeling) en een hoog temperatuur CV-net (tapwaterbereiding). De restwarmte van de absorptiekoelmachines wordt afgevoerd in de naastgelegen Rijn, of kan gebruikt worden voor ruimteverwarming. Ook de geïntegreerde zonnepanelen in de borstweringen van het pand wekken stroom op. De totale hoeveelheid opgewekte stroom zorgt ervoor dat de opwekking van warmte en koude, inclusief de distributie en afgifte ervan, energieneutraal is. Al met al is het een zeer complex ontwerp geworden met vele variabelen. Daardoor was dit project heel uitdagend. Ik had elke hoek van het pand in mijn hoofd zitten en er borrelden steeds ideeën op om alles werkend te maken.”

Breder denken

“Alles wat ik in de opleiding HIT-W heb geleerd, kwam in dit project terug. Dat gaf mij een enorme stimulans om integraal te denken. Je leerde bovendien breder te denken door de raakvlakken met andere vakgebieden, zoals ecologie. Gaandeweg kon ik steeds bouwen op de praktische kennis van de docenten. Het was ook fijn om informatie uit te wisselen met de andere deelnemers en op die manier inzichten op te doen. De opleiding heeft mij veel kennis en ideeën gegeven voor toekomstige ontwerpen. Daar profiteert mijn werkgever ook van: ik breng kennis mee over nieuwe technieken in de markt en handige berekeningen. Deze opleiding is zeker een aanrader voor professionals die meedraaien in het voortraject om betere, integrale ontwerpen te kunnen maken. Zo zetten zij samen met de opdrachtgever grote stappen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.”

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.