Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Ben jij die veranderaar in het laboratorium om een onveilige situatie in een veilige situatie te veranderen?

 • 16 september 2022
 • Door: Petra van der Veeken

Bijna iedereen die op een laboratorium werkt is er van overtuigd dat veiligheid een hoge prioriteit moet hebben. Alle analisten hebben tijdens hun opleiding hierover ook les gehad. Echter in de praktijk blijkt het toch lastig om daadwerkelijk het meest veilige gedrag te blijven vertonen als je er aan gewend raakt om dagelijks met risico’s te werken. Het blijkt dan moeilijk om gevaren te blijven herkennen en de risico’s juist in te schatten.

Verbetering van de veiligheid in het lab door een veiligheidsfunctionaris

Als veiligheidsfunctionaris ben je er verantwoordelijk voor de veiligheid op het laboratorium. Er wordt van je verwacht dat je via een systemische en pragmatische benadering veilig en gezond werken opzet, implementeert én verbetert. Hoe kun je het beste de risico’s managen en maatregelen treffen om de veiligheid in het laboratorium te beheersen en te verbeteren.

Als je op jouw laboratorium de taak van veiligheidsfunctionaris op je neemt of je wordt gevraagd mee te helpen aan het verbeteren van de veiligheid in het laboratorium dan komt er dan heel wat op je af. Een greep aan vragen die je jezelf wellicht stelt zijn:

 • Op een laboratorium gebruik je vaak heel veel verschillende stoffen. Hoe moet je daar nu een goed register van maken waarin de aard/mate en duur van blootstelling vastgelegd wordt?
 • Wat zijn onverenigbare combinaties van gevaarlijke stoffen? Wat mag er allemaal bij elkaar in de (brand)kast komen te staan?
 • Zijn er speciale regels voor biologische agentia?
 • Aan welke wet- en regelgeving moet ik voldoen voor mijn laboratorium?
 • Is iedereen zich wel voldoende bewust van de stoffen waarmee men werkt in het laboratorium?
 • Hoe ga ik om met mensen die niet mee willen werken met het veiligheidsbeleid?
 • Hoe gaan we om met klimaat en geluid op ons laboratorium?
 • Op een laboratorium hebben we vaak veel repeterende handelingen, hoe kunnen we qua ergonomie en fysieke belasting daar goed mee omgaan?
 • En bovendien: wat is precies mijn rol als veiligheidsfunctionaris in dit laboratorium?

Hoe borgt een veiligheidsfunctionaris de veiligheid in het laboratorium?

Met behulp van een risico inventarisatie en evaluatie (RIE) beoordeel je samen met collega’s alle veiligheidsaspecten in het laboratorium. Met een verbeterplan pak je de verschillende veiligheidsaspecten gestructureerd aan en ga je de veiligheid op het lab verbeteren.

Is het borgen van veiligheid in het laboratorium iets voor jou?

Vind je het interessant om mee denken en een actieve rol te nemen bij de onderwerpen veiligheid en gezondheid op het laboratorium bijvoorbeeld als manager, veiligheid- of Arbo coördinator of preventiemedewerker. Of werk je al mee aan de invoering, het beheer of de verbetering van de veiligheid in het laboratorium? Dan is het belangrijk dat je je verder ontwikkelt op dit gebied, en dat je ontwikkeling direct aansluit op je werksituatie. Je vindt het prettig dat je daarbij begeleiding en coaching krijgt.

Meer weten?

Graag gaan we met je in gesprek om te bekijken of de opleiding veiligheidsfunctionaris voor laboratoria aansluit bij jouw functie ontwikkeling. We kunnen ook een in-company cursus op maat maken, specifiek voor één van bovenstaande onderwerpen.

Veiligheidsbewustzijn verander je niet in een dag, het moet een doorlopend traject zijn, waar we met zijn allen op het laboratorium aan mee werken. Avans+ helpt je graag hierbij. www. avansplus.nl/ laboratoriumtechniek