Skip to main content

Momenteel ondervinden wij een telefoonstoring op ons algemene telefoonnummer. Wil je toch graag contact? Bel ons dan via 076-5258809 of mail naar info@avansplus.nl. Tevens zijn wij bereikbaar via Whatsapp op telefoonnummer 06-13583501.
Onze deuren zijn geopend en fysieke lessen zijn gedeeltelijk weer gestart! Kijk hier voor meer informatie.

Coördinator hoogbegaafdheid

 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 300 SBU
 • studiekosten 2.900,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 07-09-2021 Amsterdam
  • 07-09-2021 Breda
  • 07-09-2021 Deventer
  • 07-09-2021 Drachten
  • 07-09-2021 Nijmegen
  • 07-09-2021 Rotterdam
  • 07-09-2021 Weert
  • 23-11-2021 Amsterdam
  • 23-11-2021 Breda
  • 23-11-2021 Drachten
  • 23-11-2021 Deventer
  • 23-11-2021 Nijmegen
  • 23-11-2021 Rotterdam
  • 23-11-2021 Weert
Inschrijven
opleiding coordinator hoogbegaafdheid
Iets voor jou?
 • Je hebt affiniteit met of wil meer weten over hoogbegaafdheid
 • Je wilt de kwaliteit van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen vergroten
 • Je bent één van de kartrekkers binnen jouw school op het gebied van hoogbegaafdheid of ambieert deze rol. 

Een coördinator hoogbegaafdheid is een expert op het gebied van hoogbegaafdheid. De coördinator is daarnaast in staat om een beleidsplan of verbeterplan voor de eigen school (of meerdere scholen binnen een bestuur) te schrijven. De coördinator voert praktijkgericht onderzoek uit en vervult een initiërende en stimulerende taak ten aanzien van hoogbegaafdheid. Hij is aanspreekpunt voor collega’s en ouders.

Door middel van deze opleiding verhoog je je professionaliteit, zodat je als coördinator hoogbegaafdheid de schoolontwikkeling op planmatige wijze kan begeleiden met behulp van kennis, vaardigheden en inzicht ten aanzien van hoogbegaafdheid.

De opleiding is vanaf nu volledig flexibel door jou zelf in te richten. Zo bepaal je zelf of, wanneer en hoeveel modules je achter elkaar volgt. De opleiding bestaat in totaal uit 3 modules, te weten; Coachen en begeleiden, Verandermanagement en Hoogbegaafdheid.
Afhankelijk van je persoonlijke situatie en/of wensen vanuit de schoolorganisatie kan Avans+ je de, bij jouw situatie, best passende route adviseren.
 

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent minimaal in het bezit van een hbo bachelor diploma en onderwijsbevoegdheid en je werkt al enkele jaren in het primair onderwijs of voortgezet onderwijs. Je bent een onderwijsprofessional met de ambitie om jouw professionele ontwikkeling ten aanzien van het coördinatorschap op het gebied van hoogbegaafdheid verder te verdiepen en verbreden in relatie tot de ontwikkeling van de onderwijsinstelling waarin je werkzaam bent. En je hebt een geschikte leer-of werkplek binnen het po of vo waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
  + Ontwikkelassessment en Coachen en begeleiden (10 weken)
  Vanuit een ontwikkelassessment en persoonlijk geformuleerde ontwikkeldoelen sta je in de module Coachen en begeleiden stil bij de effectieve inzet van communicatie- en coachtechnieken welke noodzakelijk zijn bij de begeleiding van collega’s in een veranderproces. 

  + Ontwikkelassessment en Verandermanagement (10 weken)
  De module Verandermanagement staat eveneens direct in verbinding met het ontwikkelassessment. Je gaat aan de slag met het schrijven van een verbeterplan vanuit opgedane kennis over visie en veranderprocessen en staat stil bij de wijze waarop je leiding geeft aan dit proces. 

  + Hoogbegaafdheid (20 weken)
  De module Hoogbegaafdheid is zeer praktijkgericht. De leerling, de terminologie en de praktijk staan centraal. Je leert wat kenmerken van hoogbegaafde leerlingen zijn, welk onderwijsmateriaal geschikt is en hoe je succesvol hoogbegaafde leerlingen kan begeleiden met onder andere aandacht hierin voor executieve functies.  
   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Coördinator hoogbegaafdheid duurt 40 weken, heeft een studiebelasting van 300 uur en omvat 14 contactbijeenkomsten van 3 uur op dinsdagavond. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, praktijkopdrachten en het maken van beroepsproducten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Coördinator hoogbegaafdheid zijn als volgt:
  •    Opleidingskosten: € 2.900,-
  •    Arrangementskosten: € 490,- 

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. 
  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop ben je in staat om:

  • Zelf onderwijsactiviteiten te ontwerpen voor hoogbegaafde leerlingen.
  • Specifieke gedragskenmerken van hoogbegaafdheid, onderpresteerders en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong te herkennen en hierop in te spelen.
  • Het handelingsrepertoire uit te breiden bij begeleiding en interventies wat betreft executieve functies en het functioneren van hoogbegaafde leerlingen.
  • Zelf richting te geven aan de invulling van het werken als coördinator in de 
  • organisatie waarbij aandacht is voor de persoon achter de coördinator (wie ben ik), zijn visie en ambitie (wat wil ik) en zijn leiderschapsvaardigheden (hoe realiseer ik dat).
  • Een veranderproces te begeleiden en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.
  • Collega’s te begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas op het gebied van hoogbegaafdheid. Hiervoor zet je fundamentele communicatie- en coachtechnieken in. 
    

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van alle modules ontvang je het postbachelor diploma Coördinator hoogbegaafdheid.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na afronding van de opleiding Coördinator hoogbegaafdheid kun je je leerroute zelf verder vormgeven op basis van wensen en ambities. Je kunt jezelf verder ontwikkelen als Teacher Leader. Ook is het mogelijk om de modules Transformatiemanagement of Teamcoaching uit de opleiding Teacher leader los te volgen.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  test
  4 keer per jaar starten
  Wij geven je graag de regie om zelf te beslissen wanneer je een opleiding wil volgen, daarom bieden we 4 startmomenten per jaar. Zo bepaal jij op welk moment het jou het beste uitkomt.
  Bekijk de voordelen
  test
  Maatwerk
  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
  Lees meer
  Bezoek een virtuele voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Programma

  Ontwikkelassessment

  Voorafgaand aan de modules Coachen en begeleiden en Verandermanagement wordt gestart met een online ontwikkelassessment aan de hand van een Learning Agility Go. Dit betreft géén toelating assessment. 
      
  Learning Agility is het vermogen om, op basis van nieuwe ervaringen, snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Het is een vorm van leervermogen en geeft een indicatie van iemands potentieel.
  Learning Agility wordt gemeten in 4 facetten en 1 overstijgende factor. De 4 facetten zijn:

  • Change Agility
  • Mental Agility
  • People Agility
  • Results Agility

  De overstijgende factor is Self-awareness, die de scores op alle facetten beïnvloedt.

  Met dit assessment krijg je een totaaloverzicht van de Learning Agility scores. Naar aanleiding van de uitkomsten van het assessment worden persoonlijke leerdoelen voor het ontwikkeltraject binnen Coachen en begeleiden en Verandermanagement geformuleerd.
   

  Module verandermanagement (10 weken)

  Verandermanagement gaat over het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Dit kan specifiek gericht zijn op het doorvoeren van een verandering op het gebied van bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, maar ook over het doorvoeren van een verandering in de cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding cruciaal zodat gemaakte keuzes verantwoord kunnen worden op basis van theorie en praktijk.

  Welke doelen staan centraal?

  • Realiseert op het niveau van de schoolorganisatie overzicht op onderwijskundige keuzes die gemaakt worden.
  • Verbindt aan de eigen organisatie passende onderwijsvisie een onderwijsinhoudelijk of onderwijsgerelateerd thema.
  • Onderzoekt  de partijen, structuren en werkwijzen die mede van invloed zijn op het verbeteren van de onderwijskwaliteit van de school.
  • Ontwikkelt een concreet verbeterplan voor (een deel van) de schoolorganisatie met gebruikmaking van veranderkundige modellen.
  • Begeleidt een verandertraject gebruik makend van bekende veranderingstheorieën en werkwijzen
    

  Persoonlijk leiderschap

  Tijdens de modules Verandermanagement en Coachen en begeleiden wordt de verbinding gerealiseerd met Persoonlijk leiderschap. 

  Persoonlijk leiderschap gaat over wie je bent als persoon. 
  Wie ben je? Wat drijft je? Wat wil en kan je?
  Dit wordt vertaald naar de uitvoering van de werkzaamheden in de eigen organisatie. 
  Door optimaal gebruik te maken van je eigen talenten en kwaliteiten ben je in staat je doelen te realiseren. Tevens ben je je bewust van je valkuilen. Hoe meer inzicht in jezelf als persoon, hoe beter je je organisatie en team verder kan helpen. 

  Welke doelen staan centraal?

  • Organiseert feedback en reflecteert voortdurend kritisch op het eigen handelen (kernwaarden, drijfveren en opvattingen, wie ben ik?).
  • Geeft proactief vorm aan de eigen ontwikkeling om voortdurend een optimale bijdrage aan de organisatiedoelstellingen te realiseren.
  • Baseert keuzes in het handelen op de persoonlijke visie (wat wil ik, visie en ambities) en zet deze af tegen de schoolvisie.
    

  Hoogbegaafdheid (20 weken)

  In deze module staat de leerling, de terminologie en de praktijk centraal. Er worden vragen beantwoord als: Wat verstaan wij onder hoogbegaafdheid? Welke leerlingen behoren tot deze categorie? Wat kunnen wij deze hoogbegaafde kinderen bieden? Welke aanpak en didactiek is het meest geschikt voor de leerlingen? Hoe zorg je voor de differentiatie in een reguliere klas? Welke materialen zijn er? Hoe zet je die in? Wat doe je in de klas en wat zou je eventueel in een plusklas kunnen aanbieden?

  Dit wordt vormgegeven in 5 thema’s:

  • Kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen waarin leerling typeringen, signalering en diagnostiek centraal staan.
  • Kenmerken van beschikbaar onderwijsmateriaal waarbij de werking van de hersenen in relatie tot leren wordt meegenomen.
  • Succesvol begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen met onder andere aandacht voor executieve functies hierbinnen.
  • Adequaat samenwerken ten dienste van (hoog)begaafde leerlingen waarbij de invloed van de omgeving mee wordt genomen en attitudes/overtuigingen.

  Gedurende de module ontwikkel je een kritische houding ten opzichte van visies, handelingswijzen en attitudes.  
   

  Coördinator hoogbegaafdheid-programma
   
  Brochure aanvragen Inscrijven