Skip to main content

Coördinator hoogbegaafdheid

4
1 review
 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 300 SBU
 • studiekosten 2.995,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 17-09-2024 Amsterdam
  • 17-09-2024 Breda
  • 17-09-2024 Deventer
  • 17-09-2024 Nijmegen
  • 17-09-2024 Online
  • 17-09-2024 Rotterdam
  • 17-09-2024 Weert
  • 19-11-2024 Amsterdam
  • 19-11-2024 Breda
  • 19-11-2024 Deventer
  • 19-11-2024 Nijmegen
  • 19-11-2024 Online
  • 19-11-2024 Rotterdam
  • 19-11-2024 Weert
Download brochure
Download brochure
opleiding coordinator hoogbegaafdheid
Iets voor jou?
 • Je hebt affiniteit met of wil meer weten over hoogbegaafdheid.
 • Je wilt de kwaliteit van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen vergroten.
 • Je bent één van de kartrekkers binnen jouw school op het gebied van hoogbegaafdheid of ambieert deze rol. 

Wat doet een Coördinator hoogbegaafdheid?

Een coördinator hoogbegaafdheid is een expert op het gebied van hoogbegaafdheid. De coördinator is daarnaast in staat om een beleidsplan of verbeterplan voor de eigen school (of meerdere scholen binnen een bestuur) te schrijven. De coördinator voert praktijkgericht onderzoek uit en vervult een initiërende en stimulerende taak ten aanzien van hoogbegaafdheid. Hij is aanspreekpunt voor collega’s en ouders.

Door middel van deze opleiding verhoog je je professionaliteit, zodat je als coördinator hoogbegaafdheid de schoolontwikkeling op planmatige wijze kan begeleiden met behulp van kennis, vaardigheden en inzicht ten aanzien van hoogbegaafdheid.

Flexibele leerroute Coördinator hoogbegaafdheid opleiding

De opleiding is vanaf nu volledig flexibel door jou zelf in te richten. Zo bepaal je zelf of, wanneer en hoeveel modules je achter elkaar volgt. De opleiding bestaat in totaal uit 3 modules, te weten; Coachen en begeleiden, Verandermanagement en Hoogbegaafdheid. Afhankelijk van je persoonlijke situatie en/of wensen vanuit de schoolorganisatie kan Avans+ je de, bij jouw situatie, best passende route adviseren.

Wat is het verschil tussen een didactische of een coördinator opleiding?

Wil je in je eigen klas je rugzak met capaciteiten en vaardigheden verder uitbreiden, dan kun je starten met een vakinhoudelijke didactische module. Zoek je het meer om het beleid op jouw school vorm te geven en collega’s hierin mee te nemen, dan kun jij kiezen voor de coördinator opleiding waarbij je beide kanten leert. De coördinator opleiding bevat ook de didactische module en wordt aangevuld met verschillende modules die je kijk op het onderwijs verbreden. Lees meer informatie over het verschil in onze blog.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent minimaal in het bezit van een hbo bachelor diploma en onderwijsbevoegdheid en je werkt al enkele jaren in het primair onderwijs of voortgezet onderwijs. Je bent een onderwijsprofessional met de ambitie om jouw professionele ontwikkeling ten aanzien van het coördinatorschap op het gebied van hoogbegaafdheid verder te verdiepen en verbreden in relatie tot de ontwikkeling van de onderwijsinstelling waarin je werkzaam bent. En je hebt een geschikte leer-of werkplek binnen het po of vo waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Leerteams
  Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

  Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk
  Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt je ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie.

  Action Learning
  Een belangrijke werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

  Social learning
  Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Connect+ voor ‘social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21ste eeuw. Je voert de regie over je eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze opleiding bestaat uit 14 bijeenkomsten op dinsdag van 18.30 - 21.30 uur.

  De opleiding Coördinator hoogbegaafdheid duurt 40 weken en heeft een studiebelasting van 300 uur. Naast de bijeenkomsten besteed je tijd aan literatuurstudie, praktijkopdrachten en het maken van beroepsproducten.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Coördinator hoogbegaafdheid zijn als volgt:
  •    Opleidingskosten: € 2.995,-.
  •    Arrangementskosten: € 395,-. 

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. 
  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Het is mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen. Dit kan per kwartaal met een toeslag van 5% boven op de opleidingskosten. 

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidie pagina. 


  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop ben je in staat om:

  • Zelf onderwijsactiviteiten te ontwerpen voor hoogbegaafde leerlingen.
  • Specifieke gedragskenmerken van hoogbegaafdheid, onderpresteerders en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong te herkennen en hierop in te spelen.
  • Het handelingsrepertoire uit te breiden bij begeleiding en interventies wat betreft executieve functies en het functioneren van hoogbegaafde leerlingen.
  • Zelf richting te geven aan de invulling van het werken als coördinator in de 
  • organisatie waarbij aandacht is voor de persoon achter de coördinator (wie ben ik), zijn visie en ambitie (wat wil ik) en zijn leiderschapsvaardigheden (hoe realiseer ik dat).
  • Een veranderproces te begeleiden en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.
  • Collega’s te begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas op het gebied van hoogbegaafdheid. Hiervoor zet je fundamentele communicatie- en coachtechnieken in. 
    

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van alle modules ontvang je het postbachelor diploma Coördinator hoogbegaafdheid.

  Na afronding van de opleiding Coördinator hoogbegaafdheid kun je je leerroute zelf verder vormgeven op basis van wensen en ambities. Je kunt jezelf verder ontwikkelen als Teacher Leader. Ook is het mogelijk om de modules Transformatiemanagement of Teamcoaching uit de opleiding Teacher leader los te volgen.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  Programma

  Deze opleiding bestaat uit:

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Module verandermanagement (10 weken)

  Verandermanagement gaat over het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Dit kan specifiek gericht zijn op het doorvoeren van een verandering op het gebied van bijvoorbeeld taalonderwijs of rekenonderwijs maar ook over het doorvoeren van een verandering in de cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding essentieel zodat gemaakte keuzes verantwoorde kunnen worden op basis van theorie en praktijk.
   

  Module Persoonlijk leiderschap

  Tijdens de modules Verandermanagement en Coachen en begeleiden wordt de verbinding gerealiseerd met Persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap gaat over wie je bent als persoon. Wie ben je? Wat drijft je? Wat wil en kan je? Dit wordt vertaald naar de uitvoering van de werkzaamheden in de eigen organisatie. Door optimaal gebruik te maken van je eigen talenten en kwaliteiten ben je in staat je doelen te realiseren. 
   

  Module Hoogbegaafdheid (20 weken)

  In deze module staat de leerling, de terminologie en de praktijk centraal. Er worden vragen beantwoord als: Wat verstaan wij onder hoogbegaafdheid? Welke leerlingen behoren tot deze categorie? Wat kunnen wij deze hoogbegaafde kinderen bieden? Welke aanpak en didactiek is het meest geschikt voor de leerlingen? 

  Dit wordt vormgegeven in 5 thema’s:

  • Kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen waarin leerling typeringen, signalering en diagnostiek centraal staan.
  • Kenmerken van beschikbaar onderwijsmateriaal waarbij de werking van de hersenen in relatie tot leren wordt meegenomen.
  • Succesvol begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen met onder andere aandacht voor executieve functies hierbinnen.
  • Adequaat samenwerken ten dienste van (hoog)begaafde leerlingen waarbij de invloed van de omgeving mee wordt genomen en attitudes/overtuigingen. 

  Coördinator hoogbegaafdheid-programma
   

  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan

  4
  1 review
  Download brochure Inscrijven