Skip to main content

Vanaf september starten de fysieke bijeenkomsten weer! Kijk hier voor meer informatie.

Jonge kind specialist

 • niveau Postbachelor
 • duur 40 weken
 • studiebelasting 350 SBU
 • studiekosten 2.900,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 30-11-2021 Nijmegen
  • 30-11-2021 Rotterdam
  • 30-11-2021 Deventer
  • 30-11-2021 Weert
  • 30-11-2021 Drachten
  • 30-11-2021 Amsterdam
  • 30-11-2021 Breda
  • 15-02-2022 Amsterdam
  • 15-02-2022 Nijmegen
  • 15-02-2022 Weert
  • 15-02-2022 Breda
  • 15-02-2022 Deventer
  • 15-02-2022 Drachten
  • 15-02-2022 Rotterdam
Inschrijven
Opleiding Jonge kind specialist
Iets voor jou?
 • Je werkt als leraar in groep 1-2 van het basisonderwijs.
 • Je wilt kleuters op een speelse manier stimuleren en een rijke leeromgeving creëren.
 • Je ambieert de specialistenrol op het gebied van het jonge kind en wilt mede vormgeven aan onderwijsbeleid.

Het kind in de kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Onderzoek toont aan dat het belangrijk is dat kinderen in de eerste jaren van hun ontwikkeling begeleid worden door leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind. Vaardigheden, zoals het werken in kleine kringen en het uitlokken van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Deze leraren zijn in staat de ontwikkeling van het jonge kind op de juiste manier te stimuleren.

Vaardigheden van de jonge kind specialist

De Jonge kind specialist begeleidt vanuit zijn professioneel handelen, kennis, vaardigheden en inzicht ten aanzien van het jonge kind de schoolontwikkeling op planmatige wijze.

De opleiding is vanaf nu volledig flexibel door jou zelf in te richten. Zo bepaal je zelf of, wanneer en hoeveel modules je achter elkaar volgt. De opleiding bestaat in totaal uit 3 modules, te weten; Coachen en begeleiden, Verandermanagement en Jonge kind.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie en/of wensen vanuit de schoolorganisatie kan Avans+ je de best passende route adviseren, afgestemd op jouw situatie.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor enthousiaste (onderbouw) leraren uit het (speciaal) basisonderwijs. Als leraar ben je werkzaam in de groepen 1-2 van het primair onderwijs en maak je deel uit van een onderwijsteam dat open staat voor innovatie. Je bent naast jouw lesgevende taken binnen de eigen organisatie bezig met de kennisoverdracht aan collega’s en beleidsontwikkeling gericht op het onderwijs aan het jonge kind.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Ontwikkelassessment en Coachen en begeleiden (10 weken)

  Vanuit een ontwikkelassessment en persoonlijk geformuleerde ontwikkeldoelen sta je in de module Coachen en begeleiden stil bij de effectieve inzet van communicatie- en coachtechnieken welke noodzakelijk zijn bij de begeleiding van collega’s in een veranderproces. Je leert regie te voeren in professionele begeleidingsgesprekken en ondersteunt collega’s bij hun professionele (vakdidactische) ontwikkeling. Door middel van contactbijeenkomsten, het werken in leerteams, intervisie en het leren door middel van de digitale leeromgeving Connect+ werk je aan je persoonlijke ontwikkeling.

  Ontwikkelassessment en Verandermanagement (10 weken)

  De module Verandermanagement staat eveneens direct in verbinding met het ontwikkelassessment. Je gaat aan de slag met het schrijven van een verbeterplan vanuit opgedane kennis over visie en veranderprocessen en staat stil bij de wijze waarop je leiding geeft aan dit proces. Hierbij wordt steeds de verbinding gemaakt met je persoonlijke ontwikkeling. Door middel van contactbijeenkomsten, het werken in leerteams, intervisie en het leren door middel van de digitale leeromgeving Connect+ werk je aan je persoonlijke ontwikkeling.

  Jonge kind (20 weken)

  De module Jonge kind is zeer praktijkgericht. Naast intensieve verkenning van de ontwikkeling van het jonge kind is er aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Visies op onderwijs aan het jonge kind.
  • Observatie en signaleringssystemen en –technieken in relatie tot leerlijnen.
  • De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind.
  • Leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind.
  • Passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en -plannen in relatie tot de pedagogisch didactische benadering van het jonge kind).

  Naast de begeleiding die je ontvangt vanuit de docent tijdens de contactbijeenkomsten, is het leren van en met elkaar en toepassing binnen de eigen organisatie het uitgangspunt binnen de module. Tevens staat het samenwerken en intervisie in leerteams centraal.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Jonge kind specialist duurt 40 weken, heeft een studiebelasting van 350 uur en omvat 14 contactbijeenkomsten van 3 uur op dinsdagavond. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, praktijkopdrachten en het maken van beroepsproducten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de postbacheloropleiding Jonge kind specialist zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.900,-.
  • Arrangementskosten: € 395,-.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van alle modules ontvang je het postbachelor diploma Jonge kind specialist.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop ben je in staat om:

  • Vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind, een beargumenteerd onderwijsaanbod te verzorgen met aandacht voor de rijke leeromgeving.
  • Ontwikkelingsgebieden te observeren en registreren in het leerlingvolgsysteem van jouw school. Je beschikt hiervoor over kennis van leerlijnen.
  • Zelf richting te geven aan de invulling van het werken als coördinator in de organisatie waarbij aandacht is voor de persoon achter de coördinator (wie ben ik), zijn visie en ambitie (wat wil ik) en zijn leiderschapsvaardigheden (hoe realiseer ik dat).
  • Een veranderproces te begeleiden en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.
  • Collega’s te begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas op het gebied van het jonge kind. Hiervoor zet je fundamentele communicatie- en coachtechnieken in.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na afronding van de opleiding Jonge kind specialist kun je jouw leerroute zelf verder vormgeven op basis van wensen en ambities:

  • Je kunt jezelf verder ontwikkelen als Teacher Leader in de modules Transformatiemanagement en Teamcoaching. Dit zijn verdiepende modules op de modules uit de opleiding Jonge kind specialist. Na afronding ontvang je het postbachelor diploma Teacher Leader.
  • Tevens is het mogelijk om jezelf verder te ontwikkelen op één van bovengenoemde modules Transformatiemanagement of Teamcoaching. Na afronding ontvang je een certificaat.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  test
  4 keer per jaar starten
  Wij geven je graag de regie om zelf te beslissen wanneer je een opleiding wil volgen, daarom bieden we 4 startmomenten per jaar. Zo bepaal jij op welk moment het jou het beste uitkomt.
  Bekijk de voordelen
  test
  Maatwerk
  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
  Lees meer
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Programma

  Programma

  Deze opleiding bestaat uit:

  • Ontwikkelassessment
  • Module Verandermanagement (10 weken)
  • Module Coachen en begeleiden (10 weken)
  • Persoonlijk leiderschap
  • Module Jonge kind (20 weken)

  Ontwikkelassessment

  Voorafgaand aan de modules Coachen en begeleiden en Verandermanagement wordt gestart met een online ontwikkelassessment aan de hand van een Learning Agility Go. Dit betreft géén toelating assessment. Learning Agility is het vermogen om, op basis van nieuwe ervaringen, snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Het is een vorm van leervermogen en geeft een indicatie van iemands potentieel. Learning Agility wordt gemeten in 4 facetten en 1 overstijgende factor. De 4 facetten zijn:

  • Change Agility
  • Mental Agility
  • People Agility
  • Results Agility

  Module Verandermanagement (10 weken)

  Verandermanagement gaat over het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Dit kan specifiek gericht zijn op het doorvoeren van een verandering op het gebied van bijvoorbeeld taalonderwijs of rekenonderwijs maar ook over het doorvoeren van een verandering in de cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding essentieel zodat gemaakte keuzes verantwoorde kunnen worden op basis van theorie en praktijk.

  Module Coachen en begeleiden (10 weken)

  Het gaat hierbij over persoonlijke groei en bewustwording. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de mogelijkheden van collega’s.

  Bij de begeleiding van individuen en teams (bijvoorbeeld in een werkgroep of PLG) is het van belang dat zij gedurende een veranderproces ondersteund worden bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zijn effectieve inzet van communicatie- en coachtechnieken noodzakelijk waarbij geformuleerde ontwikkeldoelen van de organisatie uitgangspunt vormen.

  Persoonlijk leiderschap

  Tijdens de modules Verandermanagement en Coachen en begeleiden wordt de verbinding gerealiseerd met Persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap gaat over wie je bent als persoon: Wie ben je? Wat drijft je? Wat wil en kan je?

  Dit wordt vertaald naar de uitvoering van de werkzaamheden in de eigen organisatie. Door optimaal gebruik te maken van je eigen talenten en kwaliteiten ben je in staat je doelen te realiseren. Tevens ben je je bewust van je valkuilen. Hoe meer inzicht in jezelf als persoon, hoe beter je je organisatie en team verder kan helpen.

  Module Jonge kind (20 weken)

  Naast intensieve verkenning van de ontwikkeling van het jonge kind is er o.a. aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Visies op onderwijs aan het jonge kind.
  • Observatie en signaleringssystemen en –technieken in relatie tot leerlijnen.
  • De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind.
  • Leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind.
  • Passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en-plannen in relatie tot de pedagogisch didactische benadering van het jonge kind.
  • Onderwijsvisies op het jonge kind (sturend-volgen-ontwikkelingsgericht)

  Programma Jonge kind specialist
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • Behalve dat wij onszelf als deelnemers van deze opleiding ontwikkelen weet ik zeker dat wij anderen binnen ons team ervan kunnen overtuigen dat sommige zaken anders en beter kunnen.

   Mandy Aerts
   Leerkracht groep 2/3
  • De onderwerpen die op het programma stonden, zijn ‘dagelijkse kost’ op de werkvloer. Dit sprak mij erg aan.

   Mandy van de Ree
   Leerkracht groep 2/3
  • Wat ik heel goed vind aan deze opleiding is dat wat ik vandaag leer, ik morgen toe kan passen.

   Karin van Hoof
   Leerkracht groep 2/3
  Download brochure Inscrijven