Skip to main content

Jonge kind specialist

 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 350 SBU
 • studiekosten 2.900,-
 • startdata Bekijk alle startdata en locaties
  • 31-03-2020 Breda
  • 01-09-2020 Amsterdam
  • 01-09-2020 Breda
  • 01-09-2020 Deventer
  • 01-09-2020 Drachten
  • 01-09-2020 Nijmegen
  • 01-09-2020 Rotterdam
  • 01-09-2020 Weert
Inschrijven
Jonge-kind-specialist-vakinhoudelijk
Iets voor jou?
 • Je werkt als leerkracht in groep 1-2 van het basisonderwijs.
 • Je wilt kleuters op een speelse manier stimuleren en een rijke leeromgeving creëren.
 • Je wilt de specialist binnen het onderwijsteam worden en mee vormgeven aan onderwijsbeleid.

Het kind in de kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Het spelenderwijs leren neemt hierbij een belangrijke plaats in. Binnen spel komen alle ontwikkelingslijnen samen.

Wanneer leerkrachten de ontwikkelingslijnen kennen, zijn zij in staat een rijke leeromgeving te creëren.

Vaardigheden van de jonge kind specialist

Onderzoek toont aan dat het belangrijk is dat kinderen in de eerste jaren van hun ontwikkeling begeleid worden door leerkrachten die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind. Leerkrachtvaardigheden, zoals het werken in kleine kringen en het uitlokken van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Deze leerkrachten zijn in staat de ontwikkeling van het jonge kind op de juiste manier te stimuleren.

Lees meer
test
Ben je op zoek naar informatie over een specifiek vakgebied? Kijk ook eens op het blog van Avans+.
Lees meer
r
test
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
Lees meer
r
Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

Meld je nu aan
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor enthousiaste (onderbouw)leerkrachten uit het (speciaal) basisonderwijs. Als leerkracht ben je werkzaam in de groepen 1-2 van het primair onderwijs en maak je deel uit van een onderwijsteam dat open staat voor innovatie. Je bent naast jouw lesgevende taken binnen de eigen organisatie bezig met het kennisoverdracht aan collega’s en beleidsontwikkeling gericht op het onderwijs aan het jonge kind.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Tijdens de postbacheloropleiding Jonge Kind Specialist wisselen theorie en praktijk elkaar af. Je zal veel leren van de opleidingsdocent, van de materialen die worden aangereikt, maar zeker ook van de andere deelnemers.

  Leerteams

  Naast de informatie en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en toepassing binnen de eigen organisatie het uitgangspunt binnen de opleiding. Tevens staat het samenwerken en intervisie in leerteams centraal. Daarnaast maakt elk leerteam een keuze uit de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping:

  • Sociale media en kleuters
  • Creativiteit/muziek
  • Bewegingsactiviteiten/sensomotorische ontwikkeling
  • Wereldoriëntatie

  De uitkomsten van de onderzoeken worden geïntegreerd in het aanbod op het gebied van taal en rekenen. Kennisoverdracht vindt plaats doordat de leerteams de eindresultaten van het onderzoek/de verdieping aan elkaar presenteren.

  Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk

  Je bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt je actief voor op de bijeenkomsten, waarin je jouw inzichten deelt met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Je kunt op niveau sparren met mededeelnemers over kansen voor je organisatie en vakgebied.

  Social learning

  Naast de meer traditionele leervormen vindt een deel van het leren plaats in een digitale leeromgeving voor ‘social learning’. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw, namelijk dat je zelf verantwoordelijkheid kunt nemen voor je leren en dat je wilt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding duurt nominaal 1 jaar en bestaat uit 8 bijeenkomsten van 6 uur. De totale studiebelasting bedraagt 350 uur en is als volgt opgebouwd:

  • Intake en assessment: 2 uur
  • Contacturen: 48 uur
  • Zelfstudie: 100 uur
  • Werkplekleren: 200 uur

  Het werkplekleren bestaat uit het uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoeken en het maken van een meesterstuk als eindwerkstuk.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de postbacheloropleiding Jonge kind specialist zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.900,-.
  • Arrangementskosten: € 150,-.

  Eventuele kosten voor literatuur zijn hierbij niet inbegrepen.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Jonge Kind Specialist van Avans+. 

  Resultaat

  Resultaat

  De jonge kind specialist verzorgt, vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind, een beargumenteerd onderwijsaanbod. Je kent de leerlijnen en weet hoe je de ontwikkelingsgebieden kunt observeren en hoe je deze kunt registreren in het leerlingvolgsysteem van jouw school. Je bent in staat om (in overleg met directie) beleid te ontwikkelen en jouw collega’s vanuit een lerend netwerk te ondersteunen en begeleiden om de kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind te verbeteren.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Programma

  De opleiding bestaat uit 8 bijeenkomsten van 6 uur. Naast een intensieve verkenning van de ontwikkeling van het jonge kind is er aandacht voor de volgende onderwerpen;

  • Visies op onderwijs aan het jonge kind
  • Observatie en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de leerlijnen
  • De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind
  • Leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind
  • Passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en –plannen in relatie tot de pedagogisch didactische benadering van het jonge kind)

  De opleiding bestaat uit een algemeen deel en een specifiek deel. Tijdens het algemene deel van de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Onderwijsvisies op het jonge kind (sturend-volgen-ontwikkelingsgericht)
  • Spel en handelingsgericht werken
  • Groepsmanagement
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Taal
  • Rekenen

  Tijdens het specifieke deel wordt er gewerkt in leerteams. Ieder leerteam kiest één van onderstaande thema’s voor onderzoek en verdieping. De eindresultaten van het onderzoek worden aan elkaar gepresenteerd.

  • Sociale media en kleuters
  • Creativiteit/muziek
  • Bewegingsactiviteiten/sensomotorische ontwikkeling
  • Wereldoriëntatie

  Programma Jonge kind specialist
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • Behalve dat wij onszelf als deelnemers van deze opleiding ontwikkelen weet ik zeker dat wij anderen binnen ons team ervan kunnen overtuigen dat sommige zaken anders en beter kunnen.

   Mandy Aerts
   Leerkracht groep 2/3
  • De onderwerpen die op het programma stonden, zijn ‘dagelijkse kost’ op de werkvloer. Dit sprak mij erg aan.

   Mandy van de Ree
   Leerkracht groep 2/3
  • Wat ik heel goed vind aan deze opleiding is dat wat ik vandaag leer, ik morgen toe kan passen.

   Karin van Hoof
   Leerkracht groep 2/3
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven