Skip to main content

Schoolleider Verkort basisbekwaam

 • niveau Postbachelor
 • duur 6 maanden
 • studiebelasting 420 SBU
 • studiekosten 4.845,-
Schoolleider Baisisbekwaam
Iets voor jou?
 • Je bent al enige tijd adjunct-directeur, teamleider, locatieleider, conrector of directeur in het PO, VO of MBO.
 • Je hebt de opleiding Middenmanagement, Teacher Leader, Master (S)EN (uitstroomprofiel begeleiden / leidinggeven) of een vergelijkbare leiderschapsopleiding afgerond.
 • Je wil de inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het onderwijskundig leiderschap nog beter onder de knie krijgen.

Avans+ voert binnen het samenwerkingsverband proQualis al enige jaren de opleiding schoolleider Verkort Basisbekwaam uit. De opleiding richt zich op ontluikend leiderschap (‘budding leadership’) en is gericht op het niveau van bouwcoördinatoren, teamleiders, adjunct directeuren en conrectoren in het PO, VO en/of MBO.

Als toekomstig leidinggevende verwerf je de basisvaardigheden, verbreed je jouw horizon en leer je de taal van management en leiderschap verstaan. Je maakt kennis met de inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het onderwijskundig leiderschap en leert collega’s te ondersteunen en te begeleiden in hun werk en hun functioneren in een team.

De inhoud is gericht op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en het ontwikkelen van een visie op leiderschap in de eigen onderwijssector (PO, VO en/of MBO). Daarnaast op het verwerven van vaardigheden om deze visie vorm te geven bij het inrichten van de bouw/school en het hierbij leidinggeven aan individuele leerkrachten en teams.

schoolregister po basisregistratie           srvo logo

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden met enige praktijkervaring en/of (beginnend) leidinggevende die een management / leiderschapsopleiding hebben afgerond. Dankzij de verworven kennis, vaardigheden en inzichten, kun je sneller en zelfstandiger de opleiding en bijbehorende leeractiviteiten doorlopen. Het verkorte traject kent – in vergelijking tot het regulier basisbekwaam traject - minder bijeenkomsten en voortgangsgesprekken. Daarmee doet het verkorte traject een (nog) groter beroep op je eigen verantwoordelijkheid.

  Wat zijn de toelatingseisen van de opleiding Schoolleider basisbekwaam?

  Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelordiploma.
  • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de opdrachten kunt uitvoeren.
  • Je neemt tijdens de plaatsingsprocedure deel aan een ontwikkelassessment en/of een intakegesprek. Hiermee geef je richting aan jouw ontwikkeldoelen tijdens de opleiding.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn als leidinggevende binnen het onderwijs. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  ONTWIKKELASSESSMENT

  De opleiding start met een persoonlijk ontwikkelassessment gevolgd door een ontwikkelgesprek met één van onze assessoren. Via twee online tools brengen wij jouw persoonlijke profiel in kaart. De resultaten worden gebundeld en verwerkt in een PIP: een Personal Improvement Plan. Aan de hand daarvan ga je in gesprek met een van onze assessoren en formuleer je vervolgens zelf een aantal leerdoelen. Tijdens de opleiding reflecteer je op de gestelde doelen en haal je feedback op, onder meer bij je docent, je leerteam en je eigen collega’s. Kortom: het ontwikkelassessment geeft richting aan je persoonlijke ontwikkeling!

  LEERTEAMS

  Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

  CASUÏSTIEK VANUIT JOUW EIGEN PRAKTIJK

  Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt jouw ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie en je vakgebied.

  ACTION LEARNING

  Een belangrijke werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

  SOCIAL LEARNING

  Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Curatr voor ‘Social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw. Je voert de regie over jouw eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Schoolleider Verkort Basisbekwaam bestaat uit 15 EC. Dit staat gelijk aan 420 studiebelastingsuren (1 EC = 28 SBU). Houd rekening met een gemiddelde studielast van ongeveer 10 uur per week, inclusief de bijeenkomsten en het werkplekleren.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Schoolleider Verkort Basisbekwaam zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 4.845,-.
  • Arrangementskosten: € 285,-.

  Hiervoor ontvang je na aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 2 termijnen van € 2430,=-. De arrangementskosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Diploma

  Diploma

  De opleiding wordt afgesloten met een portfolio en criteriumgericht interview. Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider Basisbekwaam.

  REGISTRATIE BIJ HET SCHOOLLEIDERSREGISTER PO EN VO

  Met het diploma Schoolleider Basisbekwaam kun je je registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO) bij het Schoolleidersregister PO. Werk je in het VO, dan kun je jezelf laten registreren in het Schoolleidersregister VO. De beroepsgroep in het MBO kent op dit moment (nog) geen register.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het afronden van de opleiding heb je meer inzicht, kennis en vaardigheden verworven om succesvol aan de slag te gaan als ondernemende en innovatieve schoolleider. Vanuit je eigen visie en strategische doelstellingen kun je leidinggeven aan het onderwijsproces. Je toetst de effectiviteit en kwaliteit van je school en adviseert waar nodig over mogelijke verbeteringen.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na afronding van de opleiding (Verkort) Basisbekwaam kun je doorstromen naar de opleiding Schoolleider Vakbekwaam. Dit is tevens onze eerste module in de Master Leidinggeven in Onderwijs (MLO).

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van je keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling Voorlichting en Advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  De opleiding Schoolleider Verkort Basisbekwaam is tevens onderdeel van ons samenwerkingsverband proQualis, dé opleider voor schoolleidersopleidingen.

  Programma

  Introductie

  De leerlijnen komen grotendeels overeen met de leerlijnen in de opleiding Basisbekwaam schoolleider primair onderwijs. In dit verkort programma behandelen we echter enkel de benodigde informatie die je nog mist vanuit jouw opleiding Middenmanagement om basisbekwaam schoolleider te worden.

  verkort progamma middenmanagement
   

  Leerlijn 1: Persoonlijk leiderschap

  De communicatie en communicatiestijlen, leiderschapsrollen, -stijlen en jouw eigen stijl worden behandeld. Daarnaast komt jouw persoonlijk leiderschap aan bod. Onder andere de volgende onderwerpen passeren de revue:

  • De goede leider
  • Knoster
  • Mijn eigen communicatiestijl
  • Analysemodel Stevens
  • Emotionele intelligentie

  Leerlijn 2: Organisatie (her)inrichten

  Hoe (h)erkent, doorziet en beïnvloedt je zowel de structuur als de cultuur van de organisatie ten dienste van de kwaliteit en doorontwikkeling van het primaire proces? De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

  • OCAI
  • PDSA-cyclus
  • Onderwijsconcept
  • Professionele autonomie
  • Mintzberg en standaardisatie van leerprocessen

  Leerlijn 3: Richting geven

  Je leert het creëren van een gemeenschappelijke visie, toekomst- en omgevingsgerichtheid te stimuleren en te durven en kunnen formuleren van hoge verwachtingen ten aanzien van alle betrokkenen. De volgende onderwerpen komen hierbij onder andere aan bod:

  • Missie, visie en doelen van de school
  • Schoolconcept, schoolplanontwikkeling
  • SWOT-analyse toegepast op de eigen school
  • De omgeving van de school, rol bestuur en ouders
  • Zelfsturende en lerende teams

   

  Leerlijn 4: Leidinggeven aan onderwijskundige programma

  Deze leerlijn legt de focus op het creëren van een krachtig en doortastend onderwijsprogramma op basis van een gezamenlijke visie binnen de school. Ook is er aandacht voor organiseren van (gezamenlijke) verantwoording binnen de school.

  • Specifieke kind kenmerken en het leren van kinderen
  • Doorgaande leerlijnen op school; pedagogisch didactisch handelen
  • ICT: hulpmiddel of doel?
  • Enkel-dubbel-drieslagleren
  • Situationeel leiderschap
  • Gesprekkencyclus en competentieontwikkeling

   

  Leerlijn 5: Mensen ontwikkelen

  Je leert organisatiedoelen en persoonlijke ontwikkeldoelen van medewerkers af te stemmen. Zo creëer je een cultuur waarin medewerkers tot persoonlijke groei komen. De volgende onderwerpen komen hierbij onder andere aan bod:

  • Portfolio en bekwaamheidsdossier in relatie tot schoolontwikkeling
  • Kijkwijzer bij klassenboek
  • Taakbeleid en verschillen tussen bouwleden
  • Groepsdynamica en kleurendenken aan de hand van De Caluwé
  • Vakman – Vakvrouw – LB functie 

  programma Magistrum Verkort programma Middenmanagement naar Basisbekwaam leerlijn 1-5
   

  Steunmodule 1: Onderzoek

  Deze steunmodule draait om data-driven research. Je leert het effect van jouw handelen systematisch te meten. De volgende onderwerpen komen hierbij onder andere aan bod:

  • Verzamelen van data, data analyseren, interpreteren nemen van beleidsmaatregelen
  • Maken trendanalyses
  • Maken van afspraken op basis van data

  Steunmodule 2: Financiën

  In deze steunmodule leer je de schoolbegroting te analyseren, budgetten te herkennen en de relatie met de activiteiten te leggen. De volgende onderwerpen komen hierbij onder andere aan bod:

  • Beleidsrijk begroten, koppeling beleid-geld-activiteiten
  • Meervoudige publieke verantwoording
  • Budgetten en budgethouderschap
  • Subsidieregelingen

  programma Magistrum Verkort programma Middenmanagement naar Basisbekwaam steunmodule 1-2
   
  Brochure aanvragen Inscrijven