Skip to main content

Dementieverpleegkundige

Dementieverpleegkundige
iets voor u?
 • Je wilt jezelf verdiepen in de zorg aan thuiswonenden met dementie en hun naaste(n).
 • Je wilt goed onderlegd de rollen van centrale zorgverlener, ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner voor mensen met dementie en hun naaste(n) op je nemen om hun belangen te behartigen.
 • Je wilt de verbindende schakel zijn tussen professionals op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie en hun naaste(n).

In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 10 maanden
 • studiebelasting 12 uur
 • studiekosten 5.295,-
 • startdata
  • 09-03-2020 Apeldoorn
  • 09-03-2020 Utrecht
  • 17-03-2020 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Dementieverpleegkundige

Dementieverpleegkundige

Als gevolg van de toenemende co-morbiditeit bij dementie en vernieuwde opvattingen over het vak verpleegkunde zijn verpleegkundigen bij uitstek competent om de regievoering over de zorg aan de cliënt met dementie en diens naast(n) te regisseren. Verpleegkundige zorg richt zich niet meer alleen op ziekte en zorg maar gaat uit van ‘positieve gezondheid’. Hierbij worden de cliënt en diens naaste(n) ondersteund en versterkt in zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie ten aanzien van het leren omgaan met de ziekte, met behoud van kwaliteit van leven en met als doel zo lang als mogelijk thuis te blijven wonen.

Dementieverpleegkundigen regisseren het gehele zorgtraject. Zij zijn gespecialiseerd in dementiezorg in de eerste lijn en kunnen de rol van ketenregisseur en adviseur op zich nemen. Zij signaleren vroegtijdig co-morbiditeit, stemmings- en gedragsproblemen en mogelijke overbelasting van mantelzorgers en zijn in staat hier adequaat op te anticiperen, zodat uitstel van opnames of verplaatsingen naar andere woonvormen mogelijk wordt. De dementieverpleegkundige fungeert als één vertrouwd en vast aanspreekpunt voor mensen met dementie en hun naaste(n), voert regie over het gehele zorgtraject, richt zich op doelmatigheid en toekomstbestendigheid en voorkomt stapeling van interventies door afstemming te realiseren in het gehele integrale zorgtraject. Er wordt nauw samengewerkt met de professionals die de dagelijkse zorg, de behandeling en welzijnsactiviteiten coördineren.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Voor de opleiding tot dementieverpleegkundige dien je te beschikken over een hbo-v-diploma. Voor de opleiding Dementiezorg dien je te beschikken over een hbo werk- en denkniveau. Een toelatingsassessment maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Voor beide opleidingen geldt dat je BIG-geregistreerd dient te zijn. Voor de opleiding dien je een werk- of stageovereenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die verpleegkundigen op hbo-niveau inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg-, VVT-instelling.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleidingen zijn competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Jouw eigen praktijkervaring en die van je mededeelnemers worden zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces.

  Het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als een rode draad door de hele opleiding heen. Indien je de gehele opleiding volgt, wordt voorafgaand aan het traject een assessment afgenomen. De uitkomsten van het assessment wordt getoetst aan de CanMEDS-competenties en -rollen van de V&VN Dementieverpleegkundige uit 2017. De leerlijn communicatie in relatie tot de behandelde thema’s loopt als een rode draad door de opleiding heen.

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Dementiezorg duurt 5 maanden, evenals de opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner. Je hebt 1 keer per twee weken les. In de tussenliggende weken werk je aan opdrachten op jouw leer-/werkplek. De opleiding Dementieverpleegkundige duurt in totaal 10 maanden. De gemiddelde studiebelasting is 10 tot 12 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Dementieverpleegkundige zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5.295,-.
  • Boeken circa 300,-. Deze schaft u zelf aan.

  Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  • Indien je alleen de opleiding Dementiezorg volgt, ontvang je na succesvolle afronding het certificaat Dementiezorg in de eerste lijn. Deze opleiding is geaccrediteerd voor het V&VN Kwaliteitsregister.
  • Indien je alleen de opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner volgt, ontvang je na succesvolle afronding het certificaat Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner in de eerste lijn, uitstroomprofiel Dementiezorg. Deze opleiding is geaccrediteerd voor het V&VN Kwaliteitsregister.
  • Na succesvolle afronding van beide opleidingen ontvang je het diploma Dementieverpleegkundige. Met een postbachelor diploma Dementieverpleegkundige van Avans+ kun je jezelf registreren in het deskundigheidsgebied Dementieverpleegkundige van het kwaliteitsregister van de algemene beroepsvereniging V&V, waar de opleiding is geaccrediteerd.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het volgen van beide opleidingstrajecten ben je in staat om op een succesvolle en professionele manier invulling te geven aan jouw functie als dementieverpleegkundige: door de cliënt en diens naaste(n) centraal te stellen, zorg op maat en kwaliteit te bieden en eindverantwoordelijkheid voor de zorg en het zorgtraject te dragen.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na deze opleiding(en) kun je jezelf verder ontwikkelen op het gebied van intensieve zorg in de eerste lijn, met als onderdelen Ouderenzorg, Palliatieve zorg en Oncologische nazorg. Deze opleidingen zijn gericht op hoog-complexe zorg op de genoemde onderdelen en is verdiepend voor BIG-geregistreerde en ervaren verpleegkundigen binnen de eerste lijn, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een incompany traject? Avans+ heeft referenties van organisaties waar opleidingstrajecten met betrekking tot intensieve zorg in de eerste lijn incompany en op maat met succes zijn uitgevoerd. Op verzoek kunnen wij je in contact brengen met deze referenties. Neem vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  De opleiding Dementieverpleegkundige is gebaseerd op de praktijk van nu, op basis van actuele zorgstandaarden en verpleegkundige competentieprofielen en -beleidsdocumenten betreffende zorg aan mensen met dementie en hun naaste(n). De opleiding bestaat uit 2 onderdelen, die aansluitend op elkaar opleiden tot dementieverpleegkundige: Dementiezorg en Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner.

  Je start met Dementiezorg. Deze gaat in op de context van de zorg aan mensen met dementie en hun naaste(n), binnen de eerste lijn. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Verschillende vormen van dementie
  • Diagnostische- en behandelingsmethoden
  • Symptoommanagement
  • Indiceren en organiseren van zorg op basis van proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming
  • Zelfredzaamheid van cliënt en diens naasten
  • Informele- en mantelzorg
  • Ethiek en communicatie

  De opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner volgt aansluitend op de opleiding Dementiezorg. Deze opleiding is volledig gericht op professionele rolontwikkeling met leiderschap als centrale element. Je leert invulling te geven aan jouw rol als adviseur en cliëntondersteuner, voor zowel jouw cliënten en hun naaste(n) als voor de professionals die bij de dagelijkse basiszorg betrokken zijn. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

  • Managen van ketenzorg processen
  • Proactieve zorgplanning
  • Leidersstrategie
  • Communicatievaardigheden op gebied van ketenregie en ethiek

  Programma Opleiding Dementieverpleegkundige
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven