Skip to main content

Onze deuren zijn geopend en fysieke lessen zijn gedeeltelijk weer gestart! Kijk hier voor meer informatie.

Praktijk­verpleegkundige in het verpleeghuis

Inschrijven
praktijkverpleegkundige verpleeghuis avansplus
Iets voor jou?
 • Je bent een BIG-geregistreerde verpleegkundige met een aanvullende hbo-opleiding.
 • Je wilt optimale zorg bieden aan oudere cliënten.
 • Je wilt waar mogelijk taken overnemen van de specialisten ouderengeneeskunde.

De zorgbehoefte van patiënten in het verpleeghuis verandert sterk. De complexiteit van de verpleeghuiszorg stijgt door een toename van patiënten met meervoudige aandoeningen. Dit vraagt om anders en beter opgeleide, gespecialiseerde verpleegkundigen. Er is behoefte aan verpleegkundigen die sneller schommelingen in de zorgbehoefte van patiënten kunnen waarnemen.

Ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg

Uit onderzoek blijkt dat deze gespecialiseerde verpleegkundigen op die manier de specialisten ouderengeneeskunde kunnen ontlasten. Zo kan er meer en betere zorg worden verricht tegen gelijke of lagere kosten en krijgen de artsen bovendien meer tijd voor de handelingen die alleen zij kunnen en moeten verrichten. Deze opleiding praktijkverpleegkundige biedt jou de juiste basis voor de (vernieuwde) functie van praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis.

Lees meer
praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis is bedoeld voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen die zich willen specialiseren in verpleeghuiszorg en psychogeriatrische zorg (PG zorg). Je hebt een afgeronde opleiding hbo-v of mbo-v met een aanvullende opleiding op hbo-niveau nodig om deze opleiding te volgen.

  Toelatingsassesment voor opleiding verpleeghuiszorg

  Heb je niet het juiste opleidingsniveau, maar wil je toch deelnemen aan de opleiding praktijkverpleegkundige? Dan dien je een toelatingsassessment te doen. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies. Tijdens de opleiding heb je een werk- of stageplek voor minimaal 8 uur per week in een verpleeghuis of een vergelijkbare organisatie voor langdurige psychogeriatrische zorg.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding Praktijkverpleegkundige is een competentiegerichte opleiding. We vinden het belangrijk dat je eigen werkervaring wordt geïntegreerd in de lesstof. Ook de praktijkervaring van andere deelnemers wordt geïntegreerd, want op die manier kunnen onze deelnemers van elkaar leren. We ondersteunen je in het leerproces met docenten uit de praktijk, persoonlijke coaching, intervisie, en interactieve en innovatieve leermiddelen.

  Modules Psychogeriatrie, Somatische aspecten en Professionele rolontwikkeling

  Deze opleiding verpleeghuiszorg bestaat uit verschillende modules. Een voorbeeld hiervan is de module Psychogeriatrie waarbij we dieper ingaan op psychogeriatrische zorg (PG-zorg). In onze andere module leggen wij voornamelijk de focus op de somatische aspecten in de verpleeghuiszorg. Je rondt iedere module af met een toets of opdracht, zodat je kunt aantonen dat je de gewenste competenties hebt ontwikkeld. Je sluit de module Professionele rolontwikkeling af met een eindopdracht. Daarbij laat je de verworven competenties zien in een gesimuleerde praktijksituatie. Het is ook mogelijk om per module in te schrijven.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis duurt 16 maanden en telt 24 bijeenkomsten, inclusief assessment en toetsing. Je hebt iedere 2 weken les en werkt in de tussenliggende weken aan opdrachten. De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 6.799,-.
  • Boeken: circa € 400,-. Deze schaf je zelf aan.
  • Arrangementkosten € 150,-

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding praktijkverpleegkundige. Indien je niet over de juiste vooropleiding beschikt, kan het zijn dat je een toelatingsassessment dient af te leggen. Deze toets brengt aanvullende kosten met zich mee.

  Opleiding verpleeghuiszorg betalen in termijnen

  Het is mogelijk om het cursusgeld van de opleiding praktijkverpleegkundige in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 14 maandelijkse termijnen van € 500,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Diploma

  Diploma

  Wanneer je deze opleiding op het gebied van verpleeghuiszorg en psychogeriatrie succesvol hebt afgerond, ontvang je het postbachelordiploma Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis. Deze opleiding is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister van de beroepsorganisatie V&VN. Deze opleiding bestaat uit meerdere modules. Na het succesvol afronden van zo’n module ontvang je een certificaat.

  Resultaat

  Resultaat

  Als professionele praktijkverpleegkundige neem je op de afdeling de vraagverheldering en triage voor jouw rekening. Je vult daarmee het werk van de verzorgenden en verpleegkundigen aan en ondersteunt de specialist ouderenzorg. Je kunt onder andere zorgmedewerkers en mantelzorgers coachen en consulten verlenen.

  Ook kun je zelfstandig een spreekuur of een andere systematische werkvorm opzetten en uitvoeren. Op het gebied van psychogeriatrie en somatische aspecten heb je inhoudelijke bagage meegekregen om bovenstaande rollen succesvol te vervullen. Kortom, je kunt op een professionelere manier invulling geven aan jouw functie als praktijkverpleegkundige binnen de verpleeghuiszorg.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  Module Psychogeriatrie

  De zorg voor de kwetsbare ouderen is steeds meer gericht op kwaliteit van leven. Om de juiste zorgbehoefte voor deze steeds groter wordende doelgroep vast te stellen is kennis van psychische en psychiatrische problematiek van groot belang.  De module is ook zeer geschikt voor zorgprofessionals die verantwoordelijk zijn voor ouderenzorg in de eerste lijns- gezondheidszorg

  • Kennis en toepassing van interventies bij psychogeriatrische problematiek zoals stemmingsproblemen, angst en depressie, agressie , dementie en onbegrepen gedrag.
  • Naast kennis en toepassing van interventies bij rouw en verlies, aanpassingsstoornis en psychotrauma komt ook ouderenmishandeling aan bod.
  • Kennis van polyfarmacie en toepassen van medicatieveiligheid.

  Bekijk dit onderdeel
  Module Psychogeriatrie
   

  Module Somatische aspecten

  In het verpleeghuis gaat het om complexe zorg voor kwetsbare ouderen. In deze module behandelen we de richtlijnen en kennis van ziektebeelden en de toepassing ervan in de  behandelplannen van diverse ziekteprocessen.  Preventie, medicatie en het effectief coördineren van zorg komen aan bod. Complexe casuïstiek uit jouw eigen praktijk wordt besproken met behulp van de methodieken zoals klinisch redeneren en multidisciplinair overleg.

  • Complexe ziekteprocessen bij de kwetsbare ouderen en de toepassing van kennis, richtlijnen en de juiste interventies in de zorgprocessen. 
  • Zorginnovatie en domotica
  • Palliatieve zorg, pijnbestrijding, begeleiding bij levenseinde en ethische aspecten

  Bekijk dit onderdeel
  Module Somatische aspecten
   

  Professionele rolontwikkeling VVP

  Het doelgericht ontwikkelen van de professionele rol in de zorgverlening, positionering en profilering van de functie van de praktijkverpleegkundige in de verpleeghuis. Enerzijds is het kijken naar jezelf: een Individueel assessment en het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) vormen hierbij een belangrijk hulpmiddel. Anderzijds zal de rolontwikkeling via communicatie en de toepassing in gespreksvaardigheden verdiept worden.

  • Kwaliteitszorg, wet en regelgeving en beleid. Een verbeterplan uitwerken voor je eigen organisatie.
  • Gespreksvoering onder andere volgens de methodieken van individuele gezondheidsvoorlichting, triage, consultvoering en coaching.
  • Klinisch redeneren, Evidence Based Practice en groepsvoorlichting

  Bekijk dit onderdeel
  Module Professionele rolontwikkeling
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • De module Somatische en psychogeriatrische aspecten heeft me geholpen om met een meer professionele blik naar de bewoners in het verpleeghuis te kijken.

   Cora Snoei
   Praktijkverpleegkundige
  • Ik hobbel niet meer met de grote groep mee, maar stippel mijn eigen pad uit en maak daardoor bewustere keuzes.

   Corina Barten
   Praktijkverpleegkundige
  • De opleiding heeft mij veel inzicht gegeven in mijn kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen als persoon en als professional.

   Sjoerd Kok
   Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  Bekijk alle referenties
  Download brochure Inscrijven