Skip to main content

Corona update: alle lessen volledig online t/m 11 februari 2022.

Lees meer

Wijkverpleegkundige zorg

wijkverpleegkundige zorg
Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

Meld je nu aan
Benieuwd naar onze werkwijze? Ontdek het in deze video!
Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
 • De module Somatische en psychogeriatrische aspecten heeft me geholpen om met een meer professionele blik naar de bewoners in het verpleeghuis te kijken.

  Cora Snoei
  Praktijkverpleegkundige
 • Ik hobbel niet meer met de grote groep mee, maar stippel mijn eigen pad uit en maak daardoor bewustere keuzes.

  Corina Barten
  Praktijkverpleegkundige
 • De opleiding heeft mij veel inzicht gegeven in mijn kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen als persoon en als professional.

  Sjoerd Kok
  Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Opleidingen met kwaliteit

De overheid zet in op een sterkere eerstelijnszorg. Het accent ligt op gezondheid en gedrag, in plaats van ziekte en zorg. Zorg en ondersteuning moeten mensen, met name ouderen, in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven. De transities van de zorg gaan gepaard met een inhoudelijke transformatie voor professionals die de zorg leveren aan cliënten. Het betreft een vernieuwde stijl van werken. Een nieuwe stijl die gericht is op het ondersteunen en coachen van cliënten in het nemen van preventieve maatregelen en eigen regie over hun gezondheid, met gebruik van hun eigen sociale netwerk. Dat vraagt van verzorgenden een brede kijk. Avans+ biedt diverse opleidingen in de wijkverpleegkundige zorg aan.

Kies voor verdieping of verbreding met onze opleidingen waaronder opleiding EBP, klinisch redeneren en indiceren, introductieprogramma voor wijkverpleegkundigen, verpleegkundige M&G profiel wijkverpleegkundige, verpleegkundige oncologische nazorg in de eerste lijn, werken met omaha voor wijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundige nieuwe stijl, zorgtechnologie in de eerste lijn.  

OPLEIDING EBP, KLINISCH REDENEREN EN INDICEREN

Als BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundige kun je je met deze opleiding verder bekwamen in je rol als indicatiesteller: de poortwachter voor de verpleging en verzorging extramurale zorg. Na de postbachelor gericht op EBP, klinisch redeneren en indiceren ben je thuis in de te verzekeren pakketten (WMO, Zvw en WPG) en kun je de (on)mogelijkheden van en voor de cliënt en zijn of haar verzorgers in kaart brengen.

INTRODUCTIEPROGRAMMA VOOR WIJKVERPLEEGKUNDIGEN

Met het introductieprogramma voor wijkverpleegkundigen kun je als startende wijkverpleegkundige jouw kennis, vaardigheden en persoonlijke attitude versterken. Je kunt jezelf verdiepen in de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg en de rol en positie die jij als wijkverpleegkundige daarin hebt. Anders gezegd: als BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundige kun jij je met deze opleiding verder bekwamen in jouw rol als wijkverpleegkundige.

VERPLEEGKUNDIGE M&G PROFIEL WIJKVERPLEEGKUNDIGE

De verschuiving van complexe zorgvragen naar de eerstelijns gezondheidszorg vraagt om een sterke regiefunctie in de wijk. De wijkverpleegkundige is bij uitstek de juiste persoon hiervoor. De opleiding Verpleegkundige M&G profiel Wijkverpleegkundige richt zich op wijkverpleegkundigen die hun functie willen verdiepen en verbreden, of op verpleegkundigen met andere, relevante werkervaring die zich met deze opleiding willen voorbereiden op de functie van wijkverpleegkundige.

VERPLEEGKUNDIGE ONCOLOGISCHE NAZORG IN DE EERSTE LIJN

Na de postbachelor Verpleegkundige oncologische nazorg in de eerste lijn kun je bijdragen aan een hoge zorgstandaard voor oncologische nazorg in de eerste lijn. Je bent het centrale- en ondersteunende aanspreekpunt voor oncologische cliënten en hun naaste(n) in de thuissituatie. Als verpleegkundige ben je in staat de oncologische nazorg integraal te regisseren.

WERKEN MET OMAHA VOOR WIJKVERPLEEGKUNDIGEN

Ben jij een wijkverpleegkundigen die nu of in de toekomst met het Omaha system werkt? Dan kun jij je met deze opleiding (verder) bekwamen in dit systeem.

OPLEIDING WIJKVERPLEEGKUNDIGE NIEUWE STIJL

Je bent een BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundige en wil je verder bekwamen in jouw rol als startende wijkverpleegkundige. Als verpleegkundige nieuwe stijl heb je een belangrijke rol in het ondersteunen en coachen van cliënten bij het nemen van preventieve maatregelen en het terugkrijgen van de eigen regie over hun gezondheid.

OPLEIDING ZORGTECHNOLOGIE IN DE EERSTE LIJN

Voor de hbo-verpleegkundigen die zich (verder) willen ontwikkelen op het gebied van zorgtechnologie is de opleiding zorgtechnologie in de eerste lijn ontwikkeld. Je volgt de opleiding met deelnemers uit andere expertisegebieden, zoals zorgprofessionals of palliatieve zorgprofessionals.

PERSOONLIJK EN VRIJBLIJVEND ADVIES

Heb je hulp nodig bij de keuze voor een opleiding in de Wijkverpleegkundige zorg? Neem dan gerust contact met ons op voor een persoonlijk en vrijblijvend advies. Ook voor andere vragen staan we voor je klaar. We helpen je graag verder!

Lees meer