Skip to main content

 I.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen verzorgen we t/m 15 maart alleen online lessen. Bij vragen kun je contact met ons opnemen.

EBP, Klinisch redeneren en indiceren

 • niveau Postbachelor
 • duur 3 maanden
 • studiebelasting 5 uur per week
 • studiekosten 995,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 22-03-2021 Utrecht
  • 22-03-2021 Zwolle
  • 25-03-2021 Breda
Inschrijven
klinisch-redeneren-en-indiciren-avansplus
Iets voor jou?
 • Je wilt jezelf verder bekwamen in jouw rol als indicatiesteller.
 • Leer een vertaalslag te maken naar de te verzekeren pakketten (WMO, Zvw en WPG).
 • Je wilt (on)mogelijkheden van en voor de cliënt en diens eventuele mantelzorger(s) in kaart brengen.

Van wijkverpleegkundigen wordt gevraagd hun zorgverlening op basis van het V&VN Normenkader te indiceren en deze evidence based en experience practice te leveren. Wijkverpleegkundigen hebben een belangrijke rol als indicatiesteller van verpleging en verzorging van de cliënt en het organiseren van de zorg in de thuissituatie. De besluitvorming in het verpleegkundig proces is Evidence Based Practice (EBP), wat gebaseerd wordt op een combinatie van drie aspecten: (1) aantoonbaar bewijs van de effectiviteit op grond van wetenschappelijk onderzoek, (2) eigen klinische ervaringen en vaardigheden en (3) de voorkeuren van de cliënt.

De cliënt en diens naaste(n) worden in het besluitvormingsproces betrokken op basis van shared decision making. Dit is een cliëntgerichtheid  proces van besluitvorming, waarbij de cliënt en diens naaste(n) worden versterkt in hun autonomie, zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie.
De besluitvorming richt zich op duurzame oplossingen, met als doel dat de cliënt de juiste zorg krijgt, zelf regie houdt over zijn/haar gezondheid en zo lang als mogelijk thuis kan blijven wonen. Waar nodig wordt het sociale netwerk van de cliënt betrokken in de zorg en/of kan de wijkverpleegkundige het sociale netwerk versterken. 

Je verdiept je in actuele thema’s aangaande de rol en positie van wijkverpleegkundigen in de eerste lijn, de uitgangspunten en hiërarchie van EBP, verpleegkundige classificatiesystemen, waaronder het Omaha systeem, klinisch redeneren en indiceren en de vertaling daarvan naar het eigen handelen als professional. Ook verdiep je jezelf in proactieve zorgplanning. Daarnaast leer je zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie te behouden en te stimuleren, ten behoeve van de zelfstandigheid en het thuis kunnen blijven wonen en je leert hoe je het sociale netwerk kunt inzetten en/of versterken.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundige en wil je verder bekwamen in je rol als indicatiesteller: de poortwachter voor de verpleging en verzorging extramurale zorg. Voor de module dien je een werk- of stageovereenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die wijkverpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg- of VVT-instelling. Van deelnemers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de rol en positie van de wijkverpleegkundige.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding EBP, Klinisch redeneren en Indiceren is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Jouw eigen werkervaring en die van je mededeelnemers worden zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij jou in dit leerproces. Je zorgt zelf voor een adequate voorbereiding op de lessen. Tijdens de contactdagen vindt de interactie plaats tussen theorie en praktijk.

  De opleiding wordt afgesloten met een casuïstiekbeschrijving waarin de deelnemer laat zien in staat te zijn tot klinisch redeneren, een indicatie voor cliënten te kunnen stellen en de zorg te kunnen organiseren.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding duurt 3 maanden en telt 6 bijeenkomsten van een dagdeel. De gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week exclusief bijeenkomsten.

   

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Klinisch redeneren en indiceren (1e lijn) zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 995,-.
  • Boeken: € 75,-. Deze schaf je zelf aan.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Bij succesvolle afronding van het programma ontvang je het certificaat EBP, Klinisch redeneren en indiceren van Avans+. 

   

  Resultaat

  Resultaat

  De CanMed competenties die je met dit programma versterkt hebben betrekking op:

  • Zorgverlener
  • Samenwerkingspartner
  • EBP reflectieve professional

  Na het volgen van deze cursus ben je in staat om op basis van evidente kennis en de meest actuele kwaliteitsstandaarden, specifieke gezondheidsklachten en/of -problematiek bij cliënten te signaleren, inventariseren, analyseren en diagnosticeren. In samenspraak met de cliënt en diens naasten(n) stel je op basis daarvan doelen op en indiceer je de benodigde zorg. Je bent in staat bij te dragen aan proactieve zorgplanning en een integraal zorgplan, waarbij je de zorg integraal afstemt in de samenwerking. Je houdt bij het indiceren van zorg rekening met het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt en diens naaste(n) en de wensen van hun kant. Je bent in staat om de geïndiceerde zorg te organiseren en te managen. Je coördineert hierbij niet alleen de verpleegkundige handelingen, maar bent tevens in staat de zorg vanuit meerdere disciplines en instellingen te managen.

   

  Maatwerk

  Maatwerk

  Dit opleidingstraject kan ook, desgewenst op maat, incompany verzorgd worden. Neem hiervoor contact op met de commerciële binnendienst.

   

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Wil je jezelf verder verdiepen in bijvoorbeeld de rol van casemanager of regievoering, dan kun je het diploma halen via de 1-jarige postbacheloropleiding tot Verpleegkundige M&G, profiel wijkverpleegkundige. Je kunt je ook verder verdiepen in kwetsbare ouderenzorg via de module Ouderenzorg.

   

  Programma

  EBP, Klinisch rederen en indiceren

  De opleiding is gebaseerd op het Kwaliteitskader Wijkverpleging (2018), het V&VN Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving (2014) en het V&VN Expertisegebied (2012). Het opleidingstraject sluit tevens aan op actuele ontwikkelingen in de eerstelijnszorg en de rol die voor wijkverpleegkundigen is weggelegd in netwerken.
  In het programma staan de CanMedrollen zorgverlener, samenwerkingspartner en EBP professional centraal. 

  De volgende onderwerpen komen aan bod gedurende de bijeenkomsten:

  • De wijkverpleegkundige rol en positie in de eerstelijnszorg
  • Kritisch denken en EBP
  • Klinisch redeneren en indiceren
  • Omaha system, proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming 
  • Integrale zorg en regievoering 
  • Communicatie

  Klinisch redeneren en indiceren (1e lijn)-programma
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • De module Somatische en psychogeriatrische aspecten heeft me geholpen om met een meer professionele blik naar de bewoners in het verpleeghuis te kijken.

   Cora Snoei
   Praktijkverpleegkundige
  • Ik hobbel niet meer met de grote groep mee, maar stippel mijn eigen pad uit en maak daardoor bewustere keuzes.

   Corina Barten
   Praktijkverpleegkundige
  • De opleiding heeft mij veel inzicht gegeven in mijn kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen als persoon en als professional.

   Sjoerd Kok
   Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven