Skip to main content

Kwetsbare ouderen voor hbo-verpleegkundigen

module verpleegkunde kwetsbare ouderen
Iets voor jou?
 • Je hebt een hbo- werk- en -denkniveau en werkt in de tweedelijnszorg.
 • Je wilt jezelf verdiepen in de zorg voor kwetsbare ouderen.
 • Je wilt functioneel en persoonsgericht kunnen handelen.

Nederland vergrijst. Het aantal 65-plussers neemt toe: in 2012 waren er nog 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen. Niet alleen het aantal ouderen zal toenemen de komende jaren. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing).

Waarom de module Kwetsbare ouderen voor hbo-verpleegkundigen?

Voor de gezondheidszorg zijn kwetsbare ouderen de patiënten van nu en nog meer van de toekomst. Een ziekenhuisopname is een uiterst risicovolle gebeurtenis voor oudere patiënten: 30%-60% ontwikkelt in het ziekenhuis blijvend functieverlies. Verpleegkundigen spelen een zeer belangrijke rol in het voorkomen hiervan. Hiervoor is specifieke deskundigheid nodig. Tijdens deze module zullen we daar uitgebreid bij stilstaan.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je hebt hbo- werk- en -denkniveau en je bent werkzaam in de tweedelijnszorg, bijvoorbeeld als verpleegkundige binnen de ouderenzorg zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. Je wil jouw kennis en inzicht over kwetsbare ouderen binnen je specialisme of instelling vergroten.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Jouw eigen expertise wordt binnen het programma zoveel mogelijk geïntegreerd. Je werkt toe naar een product dat direct bruikbaar is voor de afdeling/organisatie. Wij ondersteunen het leerproces met experts uit het werkveld en het domein ouderenzorg. Je gaat aan de hand van intervisie en interactieve werkvormen aan de slag met casuïstiek uit jouw eigen beroepspraktijk.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De module Kwetsbare ouderen duurt 10 weken en telt 5 bijeenkomsten van 3 uur. In de tussenliggende weken werk je aan de voorbereidende opdrachten. De gemiddelde studiebelasting is 4 uur per week exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de module Kwetsbare ouderen zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 550,-
  • Boeken circa € 50,- Deze schaf je zelf aan.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van de module Kwetsbare ouderen ontvang je een certificaat.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het afronden van deze postbachelormodule kun je als verpleegkundige binnen de ziekenhuis- en verpleeghuiszorg kwetsbare ouderen herkennen vanuit een integrale invalshoek, waarin een positieve visie op ouder worden centraal staat: ouder worden als een dynamisch proces van groei en ontwikkeling. Tevens worden je tools aangereikt om de handen ineen te slaan voor opsporing van kwetsbaarheid en voor een onderling afgestemde integrale aanpak binnen jouw organisatie van ouderen.

  Je legt een duidelijke visie neer voor sterke toekomstbestendige zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis/verpleeghuis.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze module? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  Visie op ouderenzorg

  Een visie hebben die je raakt en uitdaagt, werkt inspirerend en je wordt er enthousiast van. Een visie geeft een visionair en ambitieus beeld van wat je wilt zijn en welke zorg je wilt verlenen. Het is het fundament waar vanuit je gaat werken. In de eerste bijeenkomst kijken we naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst m.b.t. de ouderenzorg. Zo zal jouw visie een wegwijzer voor je worden.

  programma kwetsbare ouderen
   

  Multimorbiditeit

  In de tweede bijeenkomst staat het kwetsbare succes van het ouder worden centraal. We verdiepen op veroudering, multimorbiditeit, kwetsbaarheid en functieverlies. Inzicht in deze begrippen en hun onderlinge samenhang is van essentieel belang om goede zorg aan ouderen te kunnen leveren.

  programma kwetsbare ouderen voor verpleegkunde
   

  Vroegsignalering en behandeling

  Tijdens deze derde bijeenkomst zul je merken dat er een grote variëteit aan vormen van vroegopsporing bij (kwetsbare) ouderen bestaat. Voor alle geconstateerde risico’s kunnen preventieve- en behandelinterventies worden ingezet, met als uiteindelijke doel voorkómen dat bij de zorgvragers door een (ziekenhuis)opname (onherstelbaar) functieverlies optreedt.

  kwetsbare ouderen voor verpleegkundigen
   

  Gezamenlijke besluitvorming: wat is goede zorg?

  Gezamenlijke besluitvorming is een breed gedragen ideaal, maar de praktijk kent nogal wat obstakels. Vroeger bepaalde de arts wat goed was en volgde de zorgvrager zijn of haar advies. Tegenwoordig zijn zorgvragers mondiger en beslissen zij mee over hun behandeling. Maar in de praktijk blijkt dat gezamenlijke besluitvorming erg lastig kan zijn.

  programma kwetsbare ouderen
   

  Transitie en transformatie van de zorg: eerste- naar tweedelijnszorg

  Met ingang van 2015 is er voor gemeenten veel veranderd. Het kabinet organiseert de zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij burgers. De volgende onderwerpen staan centraal in deze module:

  • Decentralisatie
  • Zelfredzaamheid
  • Integrale benadering
  • Financiering

  programma hbo-verpleegkunde module
   
  Brochure aanvragen Inscrijven