Skip to main content

€1000,- subsidie op je opleiding via het STAP-budget! Klik hier voor alle info

Accountantsdag 2019: Eyeopeners door Richard de Geus

  • 28 november 2019
  • Door: Richard de Geus

Op woensdag 21 november 2019 vond de jaarlijkse accountantsdag plaats met als thema “Eyeopeners: Klaar voor het onverwachte”. De aftrap werd gegeven door Marco van der Vegte, voorzitter van de NBA. Marco stelt dat het roerige tijden zijn. Onze beroepsgroep staat vaak in de krant, en helaas niet altijd in positieve zin. Er zijn veel zaken die aandacht nodig hebben en een en ander zal gepaard gaan met veranderingen.  We moeten dus aan de bak.

Als eerste gast werd Kees de Kort geïntroduceerd, bekend van BNR. “Accountants leven in het verleden”, aldus De Kort. “Dat is de essentie van hun vak, ze proberen wel in de toekomst te kijken, maar dat kunnen ze niet zo goed.” Aan het publiek wordt gevraagd wie vijf jaar geleden had kunnen bedenken dat er nu een negatieve rente zouden bestaan. En wie er al voorbereid is op de klap die kan volgen wanneer er een herprijzing van risico’s volgt. Welke rol kan de accountant spelen in deze uitdagende tijden, vraagt Kees de Kort zich af.

De volgende spreker is Bart De Koning, schrijver van het boek 'Vriendjespolitiek'. Volgens Bart denken we dat we netjes zijn, maar achter de schermen gebeurt een hoop rottigheid. Een omkoper en een omgekochte zullen niet gauw gaan klikken, immers zij hebben een ‘dader-dader relatie’. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor onder meer de accountant, die een signalerende rol heeft. Je relatie met de klant is hierin bepalend. Wanneer je weet hoe corruptie in elkaar zit en je je klant goed kent, je sneller zal zien dat er iets niet klopt. Dit deed me denken aan een slogan die we gebruiken tijdens de colleges Risicogericht Samenstellen bij Avans+ “Ken je Klant”.

Interessant was ook het optreden van Martin Hoogendoorn, voorzitter van de NBA-signaleringsraad. Hoogendoorn stond onder meer stil bij het thema continuïteit. We maken ons als accountants vaak pas echt zorgen als er gerede twijfel ontstaat over de continuïteit. Maar zou dat niet aan de late kant zijn? Hoe herken je dat een bedrijf in de overgangsfase zit naar een toestand van gerede twijfel? Op dat moment moet er al gehandeld worden. Dat accountants in het verleden leven, daar is Hoogendoorn het aldus absoluut niet mee eens. We moeten juist in de toekomst kijken. Ook al is dat wat anders dan voorspellen. De accountant speelt een wezenlijke rol in de beoordeling van de continuïteit!

Inzichten in familiebedrijven en mislukte overnames

De verschillende deelsessies die op het programma stonden leverden interessante inzichten op. Zo bleek uit onderzoek dat familiebedrijven vaak beter presteren dan niet-familiebedrijven. Ze zijn flexibel, solvabel en hebben een lange termijnvisie, daar waar niet-familiebedrijven dit vaak ontberen doordat directeuren er gemiddeld veel korter aanblijven. Toch zijn er valkuilen, zoals grote problemen bij arbeidsongeschiktheid of scheiding. Familiebedrijven hebben vaak niet voorzien in een vangnet voor dergelijke gebeurtenissen Op dit gebied ligt een duidelijke adviserende rol voor de MKB accountant. 

Uit de deelsessie “Waarom overnames mislukken” door Kilian Wawoe bleek dat een groot deel van de fusies en overnames in de praktijk mislukt. Waarom doet men het dan? Vaak om macht, zo bleek. Of om te voorkomen dat een concurrent je voor is. De accountant maakt vaak geen of een beperkt onderdeel uit van dit casinospel, zoals Wawoe het omschrijft. Wellicht ligt er een rol voor ons als accountant als ‘croupier’ die de spelers niet tegen kan houden maar wel kan waarschuwen voor mogelijk niet rationele besluitvorming in overnameprocessen.

De accountant als voetbalteam

Als afsluiter volgde een mooi verhaal van scheidsrechter Bas Nijhuis. Nijhuis vertelde dat een wedstrijd gemanaged moet worden door een heel team tegenwoordig. Zo’n team wordt zorgvuldig geselecteerd. Soms moet je vertrouwen op en luisteren naar je teamleden omdat je alles niet zelf kunt zien. Maar ieder teamlid kan fouten maken en uiteindelijk moet de leiding wel zijn verantwoordelijkheid nemen. Hier zit wel een parallel met de accountantswereld. Ook wij stellen voor een klus een team samen. De samenstelling van dat team bepaalt in grote mate het succes van de uitvoering van de opdracht. Wat dat betreft is accountancy dus net voetbal.

Al met al was de dag boeiend en is de relevantie van ons beroep maar weer eens overtuigend duidelijk geworden. We moeten er echter wel voor zorgen dat we in de wedstrijd blijven zitten en met de tijd meegaan. Ook voor accountants geldt mijns inziens geen innovatie is (uiteindelijk) geen toekomst!

drs. Richard de Geus RA MBA is registeraccountant en werkzaam bij Bakker accountant & adviseurs Daarnaast is hij als docent betrokken bij de postbacheloropleiding AA MKB van de accountancy opleidingen van Avans⁺.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.