Skip to main content

€1000,- subsidie op je opleiding via het STAP-budget! Klik hier voor alle info

Een leergang door de markt zelf ontwikkeld

  • 13 mei 2014
  • Door: Coen Toebosch

“De mensen die de transformatie van de energiesector gaan realiseren, beheren en onderhouden hebben behoefte aan nieuwe competenties. Dat kan niet anders. Voor ons moet hier een markt zijn….”. Dat was de visie in 2010 van Coen Toebosch, algemeen directeur van Avans+. Een visie die heeft geleid tot de introductie van een leergang Asset management ontwikkeld door Avans+ in nauwe samenwerking met de markt”.

Innovatie is een speerpunt

Vernieuwing is een ‘must’ om de groeiambitie van Avans+ te realiseren. Avans+ heeft een breed portfolio met zowel (post)bachelor- als masteropleidingen en daarnaast ontwikkelt en exploiteert Avans+ maatwerkopleidingstrajecten voor bedrijven en organisaties. Ondanks de crisis heeft Avans+ een stijgende omzet en wil deze lijn graag doorzetten. In de visie van Avans+ wordt deze ambitie realiteit door het ontwikkelen en introduceren van nieuwe en onderscheidende producten in nationale en internationale markten. Naast kwaliteit en ‘customer intimacy’ is innovatie een belangrijk strategisch speerpunt van Avans+.

Behoefte aan nieuwe kennis en competenties

Visie en ondernemerschap is algemeen directeur Coen Toebosch niet vreemd. In een gesprek met John den Ridder van BlueLite Groeikracht over mogelijke groeimarkten en mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe business, kwamen de transformatie en de uitdagingen van de energiesector aanbod. Coen Toebosch vroeg zich af waar de technici en hun managers in deze sector de kennis en competenties vandaan gaan halen om de nieuwe systemen, als gevolg van deze transformatie, in stand te houden? Een sector waarin de energienetbeheerders een maximale beschikbaarheid van een primaire levensbehoefte moeten garanderen tegen zo laag mogelijke kosten. Daar moet een behoefte liggen aan nieuwe kennis en competenties. Daar moet een opleidingsbehoefte liggen!

Geen procesaanpassing maar een cultuuromslag

In opdracht van Avans+ werd door BlueLite een marktoriëntatie bij 4 grote Nederlandse energienetbeheerders uitgevoerd. Deze netbeheerders werden benaderd met de vraag welke nieuwe competenties er nodig waren en of er een opleidingsbehoefte bestond. Al snel werd duidelijk dat het vermoeden van Coen Toebosch een schot in de roos was. Als gevolg van de Wet Onafhankelijk Beheer (WON) oftewel de ‘Splitsingswet’ waren de netbeheerders druk bezig met herinrichten van hun organisaties en processen. Er lag een grote behoefte voor het verder professionaliseren van hun beheer- en onderhoudsprocessen op basis van een concept overgewaaid uit het Verenigd Koninkrijk genaamd Asset management. Een benadering van beheer en onderhoud op basis van financieel vermogensbeheer waarbij risicoafwegingen en risicomanagement een centrale rol spelen. De energiesector had op basis van de PAS55/ISO55000 een eigen standaard ontwikkeld (NTA8120) en was druk bezig deze te implementeren. Deze implementatie bleek niet zomaar een procesaanpassing te zijn, maar een cultuuromslag waarbij de externe noodzaak, houding, kennis en vaardigheden essentieel bleken. Om dit verandertraject te ondersteunen was er behoefte aan opleidingsproducten op het gebied van asset management. Behalve wat intern georganiseerde trainingen bestonden er weinig opleidingsproducten op dit gebied.

Co-creatie als aanpak

De directie van Avans+ reageerde enthousiast op de resultaten van het marktonderzoek en besloot direct om deze kans te benutten. Vanuit de ‘customer intimacy’ gedachte stelde BlueLite een ‘co-creatie’ aanpak voor, waarbij een leergang asset management door de markt zelf zou worden ontwikkeld onder begeleiding van Avans+. De markt weet exact waaraan de opleiding inhoudelijk moet voldoen en de kerncompetentie van Avans+ is het ontwikkelen, accrediteren en uitvoeren van kwaliteitsopleidingen.

Mensen, middelen en tijd

Op basis van een goed onderbouwde waardepropositie werden er gesprekken gevoerd met 40 bedrijven en organisaties in de weg-, water-, spoor-, de energie, de vastgoed-, petrochemiesector en havenbedrijven. Zonder uitzondering waren deze partijen aangenaam verrast en reageerde enthousiast over de co-creatie aanpak. Na ieder gesprek werd de waardepropositie aangepast en besproken bij de volgende afspraak. Na 3 maanden lag er een scherpe waardepropositie waaruit de eerste contouren van een leergang Asset management zichtbaar waren. En bleken er 8 partijen (waaronder Alliander, Enexis, Delta, Joulz, KWR, Prorail, RWS en Zeelandnet) bereid om mensen, middelen en tijd ter beschikking te stellen voor het uitwerken van de leergang.

Successen zijn een feit

De marktintroductie werd vooraf gegaan door 5 bijeenkomsten gedurende een periode van 6 maanden waarin deze 8 partijen, gefaciliteerd door Avans+ ,de leergang Asset management vorm hebben gegeven. Door hun inzet en ‘subject matter expertise’ kon de eerste postbacheloropleiding Asset management in het voorjaar van 2011 van start gaan. Inmiddels staat de vierde postbachelor al weer gepland voor het voorjaar van 2014. Ook heeft Avans+ al verschillende maatwerktrajecten uitgevoerd bij onder andere de Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, Real World Systems en het O&O fonds van de energiesector met betrekking tot competentieontwikkeling op het gebied van asset management.

Een risicovolle onderneming

Het managen van verwachtingen bij het doorlopen van de verkoopleercurve is essentieel. Het introduceren van een nieuwe productmarkt-combinatie is een risicovolle onderneming en moet worden gezien als een investering op de middellange termijn. Het koppelen van korte termijn verkoopdoelstellingen op een dergelijke onderneming loopt steevast uit op een teleurstelling. Visie, ondernemerschap en commitment van de directie is een key-succes factor. Daadkrachtig projectmanagement waarbij gestuurd wordt op ‘deliverables’, goede communicatie, strakke coördinatie en betrokkenheid van productontwikkeling, marketing en sales is noodzakelijk om risico’s en verwachtingen bij alle partijen (intern en extern) te managen. De betrokkenheid van algemeen directeur Coen Toebosch en zijn inzet bij de benadering van marktpartijen en de projectsteering zijn van doorslaggevend belang geweest in het succes van deze marktintroductie.

Een master? Niet uitgesloten maar…

De stip op de horizon van Coen Toebosch rijkt verder dan de huidige postbachelor. Hij voorziet een curriculum Asset management, waarbij de deelnemers na het succesvol afsluiten van de postbachelor zich verder kunnen ontwikkelen tot een master in Asset management. Een mastertraject vergelijkbaar met de MBI en Executive MBA van Avans+. Ondanks deze visie blijft Coen Toebosch een realistische ondernemer met zijn uitspraak “…Maar dan moet er wel een markt voor zijn”.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.