Skip to main content

€1000,- subsidie op je opleiding via het STAP-budget! Klik hier voor alle info

Toen we nog in berenvellen rondliepen was techniek al booming

  • 12 oktober 2013
  • Door: Avans+

“Wij werken alleen met docenten met een bewezen staat van dienst”… maar wie zijn deze docenten dan en waarom zijn ze zó goed? Daarom ondervragen we deze keer Ton van Stuijvenberg binnen de opleidingen HIT-W van Avans+ .

‘Piraterij’ in de regio Eindhoven

“Mijn naam is Ton van Stuijvenberg en heb van kleins af aan al belangstelling voor techniek gehad. In de jaren 60 bouwde ik al FM zenders, waarmee ik tot groot genoegen van de hele buurt, populaire muziek uitzond. De piratenzender Veronica was in Eindhoven namelijk zeer slecht te ontvangen.

Al meer dan 27 jaar in het onderwijs

Na de middelbare school ging ik naar de HTS en volgde daar de algemene E-opleiding. Veel differentiatie was er toen nog niet. Na het behalen van mijn diploma besloot ik die studie op de toenmalige Technische Hogeschool (de huidige TU) in Eindhoven voort te zetten.

Na mijn afstuderen kreeg ik van het toenmalige installatiebedrijf Burgers het aanbod om op de Meet & Regelafdeling te komen werken, een discipline binnen de installatiewereld welke, t.g.v. de intrede van de digitale technieken, enorm in beweging was. Achteraf kan met recht gesteld worden dat de moderne meet- en regeltechniek de huidige complexe installaties mogelijk heeft gemaakt.
Ik heb het aanbod aangenomen en ben na een half jaar ook naar de HIT gegaan om toch een beetje te weten waar het bij gebouwgebonden werktuigbouwkundige installaties allemaal over gaat. Het was toen, en is naar mijn mening ook nu nog, de enige opleiding in Nederland die dit voldoende behandelt.
Vervolgens ben ik door de toenmalige directeur de heer. Schoonderbeek als vrijwilliger aangewezen om de lessen meet en regeltechniek te gaan verzorgen aan de toenmalige MIT opleiding, hetgeen ik nu na meer dan 27 jaar nog steeds met veel plezier doe.

Ook aan andere opleidingen heb ik meegewerkt, maar dat bleek op de lange duur toch moeilijk te combineren met mijn toch wel drukke baan. Toen echter vorig jaar het verzoek van Avans+ kwam om de lessen proces engineering te verzorgen heb ik enthousiast “ja” gezegd, omdat ik met ingang van 1 oktober jl. met vroegpensioen ben gegaan. Hierdoor kwam enige tijd beschikbaar. Ik kwam hiermee wel voor de haast onmogelijke taak te staan dit van Henk Janssen Groesbeek, de autoriteit in Nederland, over te nemen.

Toen we nog in berenvellen rondliepen

Maar goed, ik doe mijn best omdat ik het technisch onderwijs een zeer warm hart toe draag met name als het zich richt op het vergroten van kennis en kunde. Het is namelijk mijn stellige overtuiging dat techniek de sleutel tot vooruitgang is. Want vanaf de tijd dat we nog in berenvellen rondliepen en het productieproces voornamelijk bestond uit het maken van stenen speerpunten, hebben we steeds de techniek gebruikt om onze leefsituatie verder te verbeteren.

Helaas, pretpakketten vonden gretig aftrek

Na eeuwen studeren, experimenteren en uitvinden beschikken we nu over kennis waaruit de vele hooggespecialiseerde producten voortvloeien die onze welvaart in zo’n belangrijke mate bepalen. Maar helaas heeft de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven deze met name β gerichte kennis de laatste decennia aardig laten versloffen. Het aantal uitgereikte diploma’s vond men belangrijker dan de inhoud. Dit had de komst van de “pretpakketten” tot gevolg die dan ook gretig aftrek vonden.

Bereidwillig en leergierig menselijk kapitaal gaat het verschil maken

Maar ook het bedrijfsleven heeft boter op het hoofd. Waren in de technisch georiënteerde bedrijven de techniek en de productie in handen van goede techneuten, aan het eind van de vorige eeuw werd op grote schaal het fenomeen “manager” ingevoerd.

Dit, samen met het gegeven dat “praten over” en “leiding geven aan” maatschappelijk en financieel meer gewaardeerd wordt dan “werken aan”, leidde tot een te veel aan algemeen managers zonder inhoudelijke kennis van het vakgebied. Hierdoor werd de aandacht van de techniek afgeleid waardoor technische innovaties minder ruimte kregen.

Dat dit onverstandig is, zien vele ondernemingen inmiddels gelukkig in. Ook de overheid heeft dat ontdekt en streeft er naar om in de eigen organisatie, het onderwijs en de gezondheidszorg de veelal “overbodige zich zelf bezig houdende managementlagen” af te schaffen.

Tevens wordt, nu een groot deel van de productie naar lagelonenlanden is vertrokken, van alle kanten geroepen dat de kennis economie prioriteit nr. 1 is. Hierdoor is de roep om exacte kennis in zijn algemeenheid niet van de lucht en lijken de tijden van vrijheid, blijheid in het onderwijs voorbij. Want slechts met een uiterste inspanning kan de slag om de kennis van landen in ontwikkeling, met een enorm bereidwillig en leergierig menselijk potentieel, gewonnen worden.

Kennis en kunde van onschatbare waarde

Het is dan ook van het grootste belang dat een onderneming weer aandacht krijgt voor het ontwikkelen, produceren en het begrijpen van zijn producten om bijvoorbeeld de faalkosten te verminderen, de kwaliteit te verhogen en de kosten te reduceren.

Dit geldt voor alle afzonderlijke takken van industrie. Kennis en kunde worden weer van onschatbare betekenis en zullen in de toekomst maatschappelijk en financieel weer meer naar waarde geschat worden. Techniek is weer “hot”.
Ook binnen de installatie- en bouwwereld wordt deze problematiek al geruime tijd erkend.

Het volgen van technische opleidingen wordt dan ook waar mogelijk actief aangemoedigd en technici worden interessante uitdagingen geboden. Dit zowel binnen ontwerp afdelingen als in de uitvoering. Om hun inventiviteit en concurrentie positie te kunnen waarborgen zullen ze hier zeker mee doorgaan.
De huidige HIT technici in opleiding zullen in de toekomst dan ook zeker een voortrekkersrol binnen de installatie sector gaan vervullen. Ik wens hen hiermee dan ook veel succes.”

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.