Skip to main content

Projectmanagement, wat is het en waar komt het vandaan?

  • 05 december 2022
  • Door: David Huijsmans

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders. Maar waar moet je als projectleider allemaal rekening mee houden? En hoe manage je een project? Wil je je ontwikkelen in de rol of functie als projectleider? Lees onderstaande informatie voor meer inzichten.

Wat is projectmanagement?

Wat is projectmanagement: projectmanagement is bedoeld als aansturing om alle veranderingen van A naar B zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Vaak kunnen werkzaamheden via de reguliere bedrijfsprocessen verwerkt worden, maar zodra werkzaamheden een bepaalde omvang, tijdsduur of budget krijgen, komt projectmatig werken om de hoek kijken.

Projectmanagement zorgt ervoor dat werkzaamheden die buiten de reguliere werkzaamheden verlopen bijzondere aandacht krijgen en op een juiste en efficiënte manier gemanaged worden. Daarnaast is het binnen projectmanagement de kunst om de resultaten van het project over te dragen naar de reguliere bedrijfsprocessen.

Wanneer is projectmanagement ontstaan?

Het lijkt alsof projectmanagement vrij recent is ontstaan, maar het kan natuurlijk niet anders dat projecten uit de geschiedenis ook al goed gemanaged moeten zijn geweest. Denk aan de bouw van bijvoorbeeld de Chinese muur. Dat moet een enorm project zijn geweest en zonder projectmanagement had het nooit gerealiseerd kunnen zijn.

Het ‘begin’ van projectmanagement zoals wij dat kennen, is ontstaan in de 19e eeuw. In deze periode nam de complexiteit van de bedrijfswereld toe en omvangrijke overheidsprojecten in met name de Verenigde Staten vormden de eerste echte projecten. Vaak waren deze industrieel van aard.

In de 20e eeuw begon Frederick Taylor met het toepassen van enkele theorieën om aan te tonen dat arbeid kan worden geanalyseerd en verbeterd kan worden door daar aandacht aan te besteden. Tijdens de wereldoorlog werden nieuwe organisatiestructuren en hulpmiddelen ontwikkeld om de ontwikkeling en strategieën te optimaliseren. Dit is ook gelijk waar de term ‘met militaire precisie’ vandaan komt.

Na de oorlog werden allerlei technieken en methodes overgenomen in andere industrietakken, omdat bestuurders nieuwe managementstrategieën en hulpmiddelen nodig hadden om de groei van hun organisaties te beheersen. Met name vanaf het begin van de 21e eeuw verandert de wereld in razend tempo en doordat alles steeds sneller gaat, vraagt dit van projectmanagement om mee te kunnen met deze verandersnelheid.

Om deze reden zien we ook steeds meer projectmanagement methodieken ontstaan om werkzaamheden en projecten beter en meer gestructureerd te kunnen managen.

Waarom is projectmanagement zo belangrijk in bedrijfsvoering?

Projectmanagement is belangrijk om alle veranderingen van A naar B zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Vaak kunnen werkzaamheden via de reguliere bedrijfsprocessen verwerkt worden, maar zodra werkzaamheden een bepaalde omvang, tijdsduur of budget krijgen komt ‘projectmatig werken’ om de hoek kijken.

Projectmanagement zorgt ervoor dat werkzaamheden buiten de reguliere werkzaamheden verlopen en daardoor bijzondere aandacht krijgen. Daarnaast is het de kunst om de resultaten van het project over te dragen naar de reguliere bedrijfsprocessen.

Hoe gebruikt u de verschillende project management methodes?

In een ander blogartikel bespreken we uitgebreid wat projectmanagement methodieken zijn en hoe je deze inzet om een project gestructureerd te leiden. Lees hier over de methodes om te weten te komen wat de verschillende methodieken zijn en hoe jij ze succesvol inzet!

Groeien als projectmanager begint bij Avans+!

Wil je meer weten over projectmanagement? Wil je de rol of functie van projectleider aannemen? Wil je een bepaalde methodiek onder de knie krijgen? Of wil je weten hoe je de projectresultaten borgt in de reguliere bedrijfsprocessen?

Dan is de opleiding projectmanagement iets voor jou! Neem geheel vrijblijvend contact op met de opleidingsmanager om jouw leerroute uit te stippelen of schrijf je direct in. Je kunt 4 keer per jaar starten met de opleiding Projectmanagement. 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.