Skip to main content

Vanaf september starten de fysieke bijeenkomsten weer! Kijk hier voor meer informatie.

Financieel verzuim­management

 • niveau Postbachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting 9 uur per week
 • studiekosten 2.450,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 26-11-2021 Utrecht overdag
  • 25-11-2021 Den Bosch
  • 25-11-2021 Eindhoven
  • 25-11-2021 Rotterdam
  • 23-11-2021 Amsterdam
  • 23-11-2021 Leiden
  • 25-11-2021 Breda
  • 23-11-2021 Arnhem
  • 23-11-2021 Zwolle
  • 23-11-2021 Utrecht
  • 17-02-2022 Rotterdam
  • 17-02-2022 Eindhoven
  • 15-02-2022 Utrecht
  • 18-02-2022 Utrecht overdag
  • 17-02-2022 Den Bosch
  • 17-02-2022 Breda
  • 15-02-2022 Zwolle
  • 15-02-2022 Arnhem
  • 15-02-2022 Amsterdam
  • 15-02-2022 Leiden
Inschrijven
Iets voor jou?
 • Je hebt een bachelor werk- en denkniveau
 • Je wilt organisaties en of individuen adviseren over de financiele consequenties van verzuim. 
 • Je bent HR adviseur, verzekeringsadviseur, adviseur zorg en inkomen  of enigszins op andere wijze betrokken bij het verzuimproces

De financiële consequenties van verzuim voor een organisatie zijn vaak groter dan men denkt. Het is veelal een geaccepteerde kostenpost geworden. Het verkrijgen van inzicht in deze kostenpost, breder dan alleen gebaseerd op het verzuimpercentage, geeft direct sturing op het terugdringen of beheersbaar houden van deze kosten.

De basis hiervoor is kennis en inzicht van verzuimmanagement op het gebied van relevante wet- en regelgeving, met name poortwachter en de financiële vertaling hiervan op zowel individueel niveau als op organisatieniveau. Nog beter is het inzichtelijk maken van het effect van re-integratie activiteiten, het benutten van financieringsbronnen vanuit derden en een goed in de praktijk werkend verzuimmanagement beleid. Dit werkt namelijk kostenbesparend!

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je hebt een afgeronde bacheloropleiding en je bent werkzaam als HR adviseur, casemanager, verzekeringsexpert of adviseur op het gebied van verzuimmanagement en/of re-integratie. Je krijgt in de dagelijkse praktijk te maken met verzuim en je wilt inzicht krijgen in hoe je schadelast op het gebied van verzuim voor organisaties kunt verminderen. Je wilt op individueel en organisatieniveau wetgeving zoals arbeidsrecht, poortwachter en AVG kunnen verbinden aan de financiële consequenties van verzuim en re-integratie met als doel het terugdringen van de schadelast.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Een praktijkgerichte opleiding verzuimmanagement moet natuurlijk aansluiten bij de praktijk van nu. Dit maakt dat Avans+ alleen docenten inzet die in hun dagelijkse praktijk actief werkzaam zijn in het vakgebied dat zij verzorgen. Zo is het mogelijk om tijdens de opleiding verzuimmanagement antwoord te krijgen op alle vraagstukken uit jouw eigen organisatie en een echte verdieping aan te brengen.

  Casuïstiek uit jouw eigen praktijk

  Voor de bijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen en deelt je ervaringen en inzichten met andere deelnemers en de docent. Jouw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt gedurende de opleiding verzuimmanagement de basis voor de discussie en interactie met elkaar.

  Connect+

  Naast de bijeenkomsten van de verzuimmanagement opleiding maak je actief gebruik van onze digitale leeromgeving, Connect+. Dit platform ondersteunt jouw leerproces en neemt je mee in de module middels opdrachten, contactmomenten met mededeelnemers, het leerteam en de docent(en).

  Kortom, een blended mix van leeractiviteiten staat centraal tijdens de module voor een optimaal leerrendement.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Financieel verzuimmanagement heeft een doorlooptijd van 10 weken. De module bestaat uit 4 twee wekelijkse bijeenkomsten van 14.00 – 21.00 uur. Zelfstudie, voorbereiding van de bijeenkomsten en het uitwerken van praktijkopdrachten nemen daarnaast ongeveer 9 uur per week in beslag.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de Financieel verzuimmanagement opleiding zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.450,-
  • Boeken: circa € 40,- Deze schaf je zelf aan.
  • Arrangementskosten: € 200,-

  Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van deze verzuimmanagement opleiding ontvang je het certificaat Financieel verzuimmanagement.

  Verdiepen en verbreden bij Avans+

  Met de afronding van de opleiding Financieel verzuimmanagement heb je een eerste stap gezet richting een postbachelordiploma. Een postbachelordiploma bestaat in totaal uit 3 modules. Je kunt je bijvoorbeeld verder specialiseren als Register casemanagement verzuim, zelf modules combineren bij ‘Stel je eigen opleiding samen’ of neem contact op met de opleidingsmanager.

  Resultaat

  Resultaat

  Gedurende deze opleiding verzuimmanagement heb je meer inzicht gekregen in de werkelijke kosten van het verzuim op zowel individueel medewerkersniveau als op organisatieniveau. Je bent in staat individuele casuïstiek uit de organisatie te analyseren en bij het formuleren van jouw advies niet alleen de stappen vanuit Wet verbetering poortwachter te onderbouwen maar ook de financiële consequenties hierbij aan te geven voor zowel werkgever als werknemer.

  Het reduceren van kosten op zowel korte als langere termijn worden hierbij meegenomen. Aan de hand van verschillende berekeningen creëer je financieel invloed en daarmee geef je onderbouwd advies richting verschillende afdelingen. Zo sla je een brug tussen de afdeling financiën en HR en draag je structureel bij aan het verminderen van verzuim en daarbij behorende schadelast.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze training verzuimmanagement? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling Voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Programma

  Het programma van de module financieel verzuimmanagement bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Loondoorbetaling bij ziekte en sancties
  • Wet arbeid en zorg (Wazo), registreren van verzuim en beëindiging na twee jaar ziekte
  • Ontslag en arbeidsongeschiktheid
  • Financiële impact van het verzuimdossier
  • Financiële impact na de WIA keuring
  • Financiële impact op organisatieniveau
  • Verzuimdata in de organisatie
  • Reintegratie, interventies en return on investment
  • Eigenrisicodragerschap ziekte en WGA
  • Toetskader UWV

  Opleiding - Financieel verzuimmanagement
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven