Skip to main content

Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren

 • niveau Postbachelor
 • duur 40 weken
 • studiebelasting 240 SBU
 • studiekosten 2.900,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 17-11-2020 Amsterdam
  • 17-11-2020 Breda
  • 17-11-2020 Deventer
  • 17-11-2020 Drachten
  • 17-11-2020 Nijmegen
  • 17-11-2020 Rotterdam
  • 17-11-2020 Weert
  • 09-02-2021 Amsterdam
  • 09-02-2021 Breda
  • 09-02-2021 Deventer
  • 09-02-2021 Drachten
  • 09-02-2021 Nijmegen
  • 09-02-2021 Rotterdam
  • 09-02-2021 Weert
Inschrijven
opleiding coordinator onderzoekend ontwerpend leren
Iets voor jou?
 • Je werkt al enkele jaren als leraar in het (speciaal) onderwijs.
 • Je wilt je eigen kennis en vaardigheden versterken en de nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding van kinderen stimuleren.
 • Je bent één van de kartrekkers binnen jouw school op het gebied van Onderzoekend en ontwerpend leren of ambieert deze rol.

Waarom kan een vliegtuig vliegen en blijft een schip drijven? Hoe werkt een QR code? Hoe ontstaat regen, sneeuw of hagel? Wanneer is het volle maan? Waarom is een banaan krom?

Het zijn allemaal vragen die kinderen zichzelf stellen. Deze vragen zijn relevant voor hun ontwikkeling en het zijn vragen die aansluiten bij het onderzoekend en ontwerpend leren. Wil jij deze nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding van kinderen verder stimuleren? Ontwikkel je tot coördinator onderzoekend en ontwerpend leren en geef vorm aan onderzoekend en ontwerpend leren binnen jouw school of bestuur.

De opleiding bestaat uit 3 modules. Afhankelijk van je persoonlijke situatie en/of wensen vanuit de schoolorganisatie kan Avans⁺ je de bij jouw situatie best passende route adviseren.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren is bedoeld voor leraren in het (speciaal) onderwijs met enkele jaren ervaring, affiniteit met het onderzoekend en ontwerpend onderwijs en de ambitie om een kartrekkersrol op school- of bestuursniveau op dit gebied te willen vervullen.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Leerteams

  Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de contactbijeenkomsten.

  Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk

  Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt je ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie.

  Action Learning

  Een belangrijk werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren  waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

  Social learning

  Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Connect+ voor ‘social learning’. Je voert de regie over je eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren duurt 40 weken, heeft een studiebelasting van 300 uur en omvat 14 contactbijeenkomsten van 3 uur op dinsdagavond. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, praktijkopdrachten en het maken van beroepsproducten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.900 , -
  • Arrangementskosten: € 195 , -

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. In de opleiding maken we alleen gebruik van aanbevolen literatuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop ben je in staat om:

  • Als leraar zelf uitdagend en ontwerpend onderwijs te organiseren in de eigen groep en te integreren met andere leergebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoekend en ontwerpend leren gebruiken als inspirerende context voor taal en rekenen/wiskunde.
  • Als leraar zelf de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren toe te passen in wereldoriëntatievakken.
  • Als leraar de leerlingen te coachen om onderzoeksvragen te stellen en hen te begeleiden bij het onderzoek doen.
  • Zelf richting te geven aan de invulling van het werken als coördinator in de organisatie waarbij aandacht is voor de persoon achter de coördinator (wie ben ik), zijn visie en ambitie (wat wil ik) en zijn leiderschapsvaardigheden (hoe realiseer ik dat).
  • Een veranderproces te begeleiden en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen.
  • Collega’s te begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren. Hiervoor zet je fundamentele communicatie- en coachtechnieken in.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van alle modules ontvang je het postbachelor diploma Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na afronding van de opleiding Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren kun je je leerroute zelf verder vormgeven op basis van wensen en ambities:

  • Je kunt jezelf verder ontwikkelen als Teacher Leader in de modules Transformatiemanagement en Teamcoaching . Dit zijn verdiepende modules op modules uit de opleiding Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren. Na afronding ontvang je het post-bachelor diploma Teacher Leader.
  • Tevens is het mogelijk om jezelf verder te ontwikkelen op één van bovengenoemde modules Transformatiemanagement of Teamcoaching Na afronding ontvang je een certificaat.

  test
  Ben je op zoek naar informatie over een specifiek vakgebied? Kijk ook eens op het blog van Avans+.
  Lees meer
  r
  test
  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
  Lees meer
  r
  Bezoek een virtuele voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Programma

  Ontwikkelassessment

  Voorafgaand aan de modules Coachen en begeleiden en Verandermanagement wordt gestart met een online ontwikkelassessment aan de hand van een Learning Agility Go. Dit betreft géén toelating assessment. Learning Agility is het vermogen om, op basis van nieuwe ervaringen, snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Het is een vorm van leervermogen en geeft een indicatie van iemands potentieel.

  Learning Agility wordt gemeten in 4 facetten en 1 overstijgende factor. De 4 facetten zijn: Change Agility, Mental Agility, People Agility, Results Agility.

  De overstijgende factor is Self-awareness, die de scores op alle facetten beïnvloedt. Met dit assessment krijg je een totaaloverzicht van de Learning Agility scores. Naar aanleiding van de uitkomsten van het assessment worden persoonlijke leerdoelen voor het ontwikkeltraject binnen Coachen en begeleiden en Verandermanagement geformuleerd.

  Coördinator Onderzoekend en ontwerpend leren
   

  Verandermanagement

  Verandermanagement gaat over het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Dit kan specifiek gericht zijn op het doorvoeren van een verandering op het gebied van bijvoorbeeld onderzoekend en ontwerpend leren of taalonderwijs maar ook over het doorvoeren van een verandering in de cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding essentieel zodat gemaakte keuzes verantwoorde kunnen worden op basis van theorie en praktijk.

  Module Verandermanagement (10 weken)
   

  Coachen en begeleiden

  Het gaat hierbij over persoonlijke groei en bewustwording. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de mogelijkheden van collega’s. Bij de begeleiding van individuen en teams (bijvoorbeeld in een werkgroep of PLG) is het van belang dat zij gedurende een veranderproces ondersteund worden bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zijn effectieve inzet van communicatie- en coachtechnieken noodzakelijk waarbij geformuleerde ontwikkeldoelen van de organisatie uitgangspunt vormen.

  Module Coachen en begeleiden (10 weken)
   

  Persoonlijk leiderschap

  Tijdens de modules Verandermanagement en Coachen en begeleiden wordt de verbinding gerealiseerd met Persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap gaat over wie je bent als persoon. Wie ben je? Wat drijft je? Wat wil en kan je? Dit wordt vertaald  naar de uitvoering van de werkzaamheden in de eigen organisatie.

  Door optimaal gebruik te maken van je eigen talenten en kwaliteiten ben je in staat je doelen te realiseren. Tevens ben je je bewust van je valkuilen. Hoe meer inzicht in jezelf als persoon, hoe beter je je organisatie en team verder kan helpen.

  Persoonlijk leiderschap
   

  Onderzoekend en ontwerpend leren

  Gedurende deze module staan drie inhoudelijke thema’s centraal:

  1. Ontwerpen van onderwijs “Onderzoekend en Ontwerpend leren"
  2. Vakkenintegratie
  3. Omgaan met verschillen

  De module is opgezet als een doorgaand leerarrangement en opgebouwd rond gestelde competenties en normen van onderzoekend en ontwerpend leren. Deze komen tijdens de bijeenkomsten aan de orde door middel van docent gestuurde bijeenkomsten, samenwerkingsopdrachten en opdrachten in de praktijk. Door het uitwerken van de opdrachten in de praktijk en reflectie op het eigen handelen ontstaat een cyclische, onderzoeksmatige manier van kijken naar de eigen werkelijkheid en de eigen rol als expert-leerkracht onderzoekend en ontwerpend leren.

  Module Onderzoekend en ontwerpend leren (20 weken)
   
  Brochure aanvragen Inscrijven