Skip to main content

Bachelor Omgevingskunde

 • niveau Bachelor
 • duur 3 jaar d.m.v. vrijstelling
 • studiebelasting 12 uur per week
 • studiekosten 17.600,-
Opleiding bachelor omgevingskunde
Iets voor jou?
 • Je wilt weten welke veranderingen de komst van de Omgevingswet met zich meebrengt.
 • Je wilt naast jouw eigen specialisme een brede kennis van andere domeinen binnen het speelveld milieu, bouw en ruimtelijke ordening ontwikkelen.
 • Het is jouw ambitie om je verder te ontwikkelen tot een gedegen omgevingsadviseur of medewerker VTH.

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet verandert de rol van de professional waarbij een integrale, regisserende en adviserende houding moet worden aangenomen. Met een omgevingskunde opleiding word je voorbereid op de veranderende trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied.

De opleiding Bachelor Omgevingskunde richt zich op de professional die werkzaam is bij een organisatie die zich direct of indirect inzet voor een veilige duurzame leefomgeving. Dit kan een non-profitorganisatie zijn, zoals een omgevingsdienst, gemeente, provincie, waterschap, veiligheidsregio of Rijkswaterstaat. Ook medewerkers van profitorganisaties zoals adviesbureaus of consultancybureaus behoren tot de doelgroep. Deze bachelor is per maart 2020 geaccrediteerd door de NVAO.

Het is ook mogelijk een aantal losse delen uit deze opleiding te volgen:

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De Bachelor Omgevingskunde is bedoeld voor aankomende omgevingsadviseurs en VTH-medewerkers die te maken gaan krijgen met de nieuwe omgevingswet. Het programma richt zich op de beroepspraktijk van de omgevingsadviseur in de rol van vergunningverlener, toezichthouder/handhaver, casemanager, projectleider, (beleids)adviseur en/of specialist binnen een specifiek domein. Omdat de opleiding als een verkort, driejarig programma wordt aangeboden worden instroomeisen gesteld aan deelnemers. Naast vooropleidingseisen worden er ook eisen gesteld aan de werkervaring en de mogelijkheid om te leren in de eigen organisatie. Om dit te toetsen maakt een intakeprocedure onderdeel uit van het inschrijfproces.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De kracht van de opleiding is dat er veel aandacht wordt besteed aan de overdracht van de aangeboden kennis naar de praktijk. Dit doe je door veel te werken met actuele business cases uit de eigen praktijk. Je werkt individueel en in groepsverband aan beroepsproducten en andere opdrachten. Je rondt elke module af met een beroepsproduct (toets), zodat je kunt aantonen dat je de gewenste competenties hebt ontwikkeld. De opleiding sluit je af met een praktijkgericht onderzoek.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Naast de bijeenkomsten werk je aan beroepsproducten op jouw leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 12 uur per week, exclusief de bijeenkomsten. Wij bespreken met jou en, indien mogelijk, jouw werkgever de mogelijkheden om een deel van deze tijd nuttig in te zetten in jouw eigen organisatie zodat er een leer-werk situatie ontstaat.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de bacheloropleiding Omgevingskunde zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: €  17.600,-.
  • Boeken: circa € 1850,- per jaar. Deze schaf je zelf aan.
  • Arrangementskosten: € 1500,- per jaar.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Het is mogelijk om het cursusgeld in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 3 jaarlijkse  termijnen van € 5.950,- en € 600,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het getuigschrift Bachelor of Science Omgevingskunde van Avans+. Deze professionele bachelor is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO); De bijbehorende graad en titel die je mag voeren is Bachelor of Science Omgevingskunde (BSc).

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding van de Bachelor Omgevingskunde ben je in staat zorg te dragen voor afstemming en samenwerking met verschillende disciplines en partijen, rondom de totstandkoming en realisatie van multidisciplinaire onderzoeken, plannen, projecten en programma's in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen de fysieke leefomgeving. Je bent in staat om een gedegen advies te geven over vraagstukken over technische aspecten van complexe bedrijfsmatige of particuliere activiteiten binnen de fysieke leefomgeving. Verder voldoe je met deze opleiding aan de Kwaliteitscriteria 2.2 (KC 2.2).

   

   

   

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  Jaar 1

  In jaar 1 wordt de basiskennis over de verschillende deskundigheidsgebieden van de omgevingswet opgedaan. Dit jaar maakt geen onderdeel uit van de bachelor opleiding zoals Avans⁺ deze aanbiedt. De betreffende kennis dient opgedaan te zijn door vooropleiding en relevante werkervaring voordat in jaar 2 van de bachelor opleiding ingestroomd wordt.

  Jaar 2 & 3

  In jaar 2 en 3 verbreed en verdiep je je als toekomstig omgevingsadviseur. De opleiding Omgevingskunde bestaat uit in totaal zeven modules, die ook los te volgen zijn.

  • Module 1: Werken met de Omgevingswet
  • Module 2: Adviseren rond omgevingsplannen
  • Module 3: Omgevingsvisie en –management
  • Module 4: Energietransitie
  • Module 5: Fysieke omgevingsvergunningen
  • Module 6: De leefomgeving binnen de Omgevingswet
  • Module 7: Toezicht binnen de Omgevingswet

  Je rondt iedere module af met een opdracht waarmee je direct in je werk aan de slag kunt. Zo levert de opleiding direct resultaat op.

  Persoonlijk leiderschap zit in alle modules verweven omdat dit een cruciale vaardigheid is voor een toekomstig omgevingsadviseur. Een probleem los je immers niet alleen op met goede inzichten en theorie. Het is cruciaal dat je jouw oplossing kunt overbrengen en dat je daarbij de juiste personen betrekt en hen hierin meeneemt.

  Daarnaast worden in diverse modules Methodes en Technieken van Onderzoek (MTO) onderwezen om beter adviezen te kunnen geven gefundeerd vanuit een onderzoekende houding.

  Jaar 4

  Jaar 4 staat voor kwalificeren. Je rondt de opleiding af door het uitvoeren van een integratief praktijkgericht onderzoek dat betrekking heeft op een realistische casus uit de beroepspraktijk van de omgevingsadviseur. Je rapporteert daarover in de vorm van een afstudeerrapport en de presentatie en verdediging ervan. Daarbij laat je zien dat je alle facetten die horen bij de functie van omgevingsadviseur beheerst en wanneer je dit toe moet passen.

  Programma Omgevingskunde
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven