• 22 augustus 2017

Bent u werkzaam in het vakgebied energie? Krijgt u regelmatig te maken met wet- en regelgeving hieromtrent? Dan vertellen we u graag over de module Energie die u kunt volgen via Avans⁺.

Eerst even dit
Voor het opwekken van energie worden nog veel fossiele brandstoffen gebruikt. Het aandeel duurzame energie in nog altijd klein, namelijk minder dan 10% op zowel landelijk als mondiaal niveau. Het gebruik van fossiele brandstoffen zorgt voor een toename van de concentratie CO2 in de atmosfeer. De toename van broeikasgassen zoals CO2, leidt tot klimaatverandering. Om klimaatverandering tegen te gaan is er mondiaal, Europees en landelijk beleid opgesteld. Energie maakt een belangrijk onderdeel uit van de nieuwe omgevingswet.

Waarom de module Energie volgen?
De kern van deze module gaat over het herkennen en beoordelen van kansen op energiebesparing. U doet algemene kennis op van de energiehuishouding in Nederland, duurzame energie en de circulaire economie. Deze kennis gaat u toepassen binnen bestaande praktijksituaties. Het doel van deze module is om de deelnemers te ontwikkelen tot ‘gekwalificeerde’ deskundigen in het domein van vergunningen, toezicht en handhaving binnen omgevingsdiensten.

De module is opgebouwd uit drie onderdelen:

  • U leert de theoretische ondergrond van duurzaamheid en de wetgeving, de technische mogelijkheden en verplichtingen betreffende energiebesparing. 
  • U gaat oefenen met energiebesparing door bestaande energiebesparingsonderzoeken kritisch onder de loep te nemen en te toetsen aan wetgeving.
  • Dit is een integrale opdracht: het daadwerkelijk vorm geven van energiebesparing vanuit het bevoegd gezag door bedrijfsbezoeken uit te voeren, energiebesparing te herkennen en daarover te evalueren en te rapporteren.

Afsluitend geeft u met behulp van de resultaten uit deze drie onderdelen een beleidsadvies voor de organisatie waar u werkt.

Iets voor u?
Bent u werkzaam bij een omgevingsdienst op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het omgevingsrecht? En wilt u zich op het gebied van energiebesparing ontwikkelen tot ‘gekwalificeerd’ deskundige in het domein van vergunningen, toezicht en handhaving binnen omgevingsdiensten? Dan is deze module bij uitstek geschikt voor u.

Het resultaat
Na het succesvol afronden van deze module kunt u:

  • Op hoofdlijnen het (inter)nationaal beleid voor energie uitleggen.
  • Een controle uitoefenen bij eenvoudige en complexe bedrijven op het vlak van energiebesparing.
  • Energiebesparingsonderzoeken beoordelen.
  • Meten en rekenen met energie.
  • Kosten-baten analyseren.
  • Heeft u kennis van de relatie tussen omgevingsrecht en energiebesparing.

Praktische informatie
Deze module maakt onderdeel uit van de  Ad opleiding Omgevingskunde en bieden wij aan in samenwerking met de OFGV. 

Startdatum en locatie
Deze module gaat van start op 7 september 2017 en bestaat uit 8 cursusdagen binnen een periode van 2 maanden.

De studiebelasting bevat colleges, bedrijfsbezoeken, toezichtbezoeken en een praktijkbezoek technieken. De cursusdagen vinden plaats op locatie bij de OFGV in Lelystad.

Kosten
De kosten voor deze module zijn:

Cursuskosten:         € 2.450,-
Literatuurkosten:    €      75,-

De genoemde kosten zijn exclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Inschrijven?
Heeft u nog vragen of wilt u graag deelnemen aan deze module? Neem dan contact op met de opleidingsmanager van Avans⁺, Kees Michielsen via email: kmichielsen@avansplus.nl of per telefoon op 076 – 525 88 00.