Skip to main content

Levensgrote uitdagingen in de installatietechnische wereld

  • 23 mei 2014
  • Door: Leo Labega

Recente ontwikkelingen en publicaties in de bouw- en installatiesector hebben me geïnspireerd om dit blog te schrijven. Daarnaast zijn Building Information Model (BIM), integraal samenwerken, duurzame technieken, bijna energieneutraal bouwen en levensduurkosten dé thema’s waar het de komende jaren in de bouw om zal draaien.

Dat betekent nogal wat. Aannemers, installateurs en adviseurs van klein tot groot breken zich het hoofd over hoe zij daar op in moeten spelen. De manier van werken wordt totaal anders. Andere contractvormen, ketensamenwerking, meer openheid en transparantie, nieuwe functies, meer duurzame technieken en rekening houden met de gehele levenscyclus van het project. Het nieuwe werken dwingt bedrijven te herorganiseren en stelt hoge eisen aan betrokkenen.

Kennis van duurzame technieken is hard nodig

De huidige en aspirant ontwerpers vragen zich af hoe om te gaan met al deze veranderingen. Want zij moeten vanuit integraal perspectief de juiste ontwerpen en keuzes maken op basis van techniek, duurzaamheid en levensduurkosten. Maar ook begrijpen hoe er in een BIM gewerkt moet worden. Die keuzes moeten met name worden gemaakt aan het begin van de ontwerpfase. Daarom zijn er mensen nodig die echt weten hoe het zit en zaken op verschillende abstractieniveaus kunnen doorgronden. Er zijn professionals nodig.

Zoals Gert Harm ten Bolscher van adviesbureau DWA Nederland al schreef in Cobouw: “We hebben mensen nodig die inhoudelijk kennis hebben van duurzame technieken en van de integratie tussen bouwkundige en installatietechnische technieken, om goed functionerende gebouwen te ontwerpen.”

Het vak installatietechniek wordt onzichtbaar

Tijdens een bijeenkomst met 14 hogescholen op 25 maart jl. werd bekend dat BIM vanaf 2017 in het HBO onderwijs haar intrede doet. De eerste lichting afgestudeerden is na 2020 beschikbaar op de arbeidsmarkt. Op zich is dit initiatief goed, echter het reguliere Hoger Beroep Onderwijs is net gereorganiseerd. Het vak installatietechniek is daardoor onzichtbaar geworden, terwijl het aandeel hiervan in BIM projecten vooral zal toenemen. Er ligt dus een grote uitdaging om de nieuwe generatie integrale ontwerpers goed op te leiden.

Een andere uitdaging volgt uit de ambitieuze en heldere afspraken die in de EU 2020-strategie zijn gemaakt. Nieuwe gebouwen in 2015 moeten de helft minder energie verbruiken dan in 2007 en vanaf eind 2020 zal alle nieuwbouw bijna energieneutraal zijn. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dit zelfs al vanaf eind 2018.

Fantastische kansen of een levensgrote uitdaging?

Ook banken en hypotheekverstrekkers zien de grote voordelen van BIM. Immers faalkosten zullen afnemen evenals de risico’s en de bouwtijd. Zeker als er “gebimd” gaat worden zoals het bedoeld is: eerst digitaal bouwen en digitaal opleveren om vervolgens in het echie te gaan bouwen. Dat lijkt nu nog een utopie. Tel daar de gunstige economische verwachtingen bij op en zet dat af tegen de vergrijzing. Het zal duidelijk zijn dat er aan de ene kant fantastische kansen liggen maar ook een levensgrote uitdaging. Want hoe komen we aan goed opgeleide integrale ontwerpers, zowel vanuit de bouw als uit de installatietechniek?

Want zoals Gert Harm ten Bolscher in Cobouw ook zei: “We hebben mensen nodig die inhoudelijk kennis hebben van duurzame technieken en van de integratie tussen bouwkundige en installatietechnische technieken. Mensen die echt weten hoe het zit en zaken op verschillende abstractieniveaus kunnen doorgronden. Mensen die integraal kunnen ontwerpen, de plannen kunnen bedenken en de juiste beslissing kunnen nemen.”

Er liggen dus heel wat uitdagingen om aan goed opgeleide integrale ontwerpers te komen die ook nog eens in een BIM kunnen werken.

Bent u dé integraal installatietechnisch ontwerper van de toekomst?

Nog niet, maar heeft u wel de ambitie om deze rol op korte termijn professioneel op u te nemen? Start dan met de vernieuwde HIT opleiding die de Integraal Installatietechnisch Ontwerper van de toekomst opleidt. Of volg de nieuwe opleiding BIM engineer die integrale bouwkundige en installatietechnische ontwerpers opleidt binnen het gehele gedachtengoed waar BIM voor staat.

Als ontwerper van de toekomst kunt u contact opnemen met Leo Labega, opleidingsmanager HIT bij Avans+ via llabega@avansplus.nl.

 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.