Skip to main content

Jonge kind specialist

4.6
5 reviews
 • niveau Postbachelor
 • duur 40 weken
 • studiebelasting 350 SBU
 • studiekosten 2.995,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 24-09-2024 Amsterdam
  • 24-09-2024 Breda
  • 24-09-2024 Deventer
  • 24-09-2024 Nijmegen
  • 24-09-2024 Online
  • 24-09-2024 Rotterdam
  • 24-09-2024 Weert
Download brochure
Download brochure
Opleiding Jonge kind specialist
Iets voor jou?
 • Je werkt als leraar in groep 1-2 van het basisonderwijs.
 • Je wilt kleuters op een speelse manier stimuleren en een rijke leeromgeving creëren.
 • Je ambieert de specialistenrol op het gebied van het jonge kind en wilt mede vormgeven aan onderwijsbeleid.

Wat is de Jonge kind specialist opleiding?

Het kind in de kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Onderzoek toont aan dat het belangrijk is dat kinderen in de eerste jaren van hun ontwikkeling begeleid worden door leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind. Vaardigheden, zoals het werken in kleine kringen en het uitlokken van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Deze leraren zijn in staat de ontwikkeling van het jonge kind op de juiste manier te stimuleren.

Vaardigheden van de jonge kind specialist

De Jonge kind specialist begeleidt vanuit zijn professioneel handelen, kennis, vaardigheden en inzicht ten aanzien van het jonge kind de schoolontwikkeling op planmatige wijze.

De opleiding is vanaf nu volledig flexibel door jou zelf in te richten. Zo bepaal je zelf of, wanneer en hoeveel modules je achter elkaar volgt. De opleiding bestaat in totaal uit 3 modules, te weten; Coachen en begeleiden, Verandermanagement en Jonge kind.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie en/of wensen vanuit de schoolorganisatie kan Avans+ je de best passende route adviseren, afgestemd op jouw situatie.

Wat is het verschil tussen een didactische of een coördinator/specialist opleiding?

Wil je in je eigen klas je rugzak met capaciteiten en vaardigheden verder uitbreiden, dan kun je starten met een vakinhoudelijke didactische module. Zoek je het meer om het beleid op jouw school vorm te geven en collega’s hierin mee te nemen, dan kun jij kiezen voor de coördinator, of ook wel specialist, opleiding waarbij je beide kanten leert. De specialist opleiding bevat ook de didactische module en wordt aangevuld met verschillende modules die je kijk op het onderwijs verbreden. Lees meer informatie over het verschil in onze blog.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor enthousiaste (onderbouw) leraren uit het (speciaal) basisonderwijs. Als leraar ben je werkzaam in de groepen 1-2 van het primair onderwijs en maak je deel uit van een onderwijsteam dat open staat voor innovatie. Je bent naast jouw lesgevende taken binnen de eigen organisatie bezig met de kennisoverdracht aan collega’s en beleidsontwikkeling gericht op het onderwijs aan het jonge kind.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Ontwikkelassessment en Coachen en begeleiden (10 weken)

  Vanuit een ontwikkelassessment en persoonlijk geformuleerde ontwikkeldoelen sta je in de module Coachen en begeleiden stil bij de effectieve inzet van communicatie- en coachtechnieken welke noodzakelijk zijn bij de begeleiding van collega’s in een veranderproces. Je leert regie te voeren in professionele begeleidingsgesprekken en ondersteunt collega’s bij hun professionele (vakdidactische) ontwikkeling. Door middel van contactbijeenkomsten, het werken in leerteams, intervisie en het leren door middel van de digitale leeromgeving Connect+ werk je aan je persoonlijke ontwikkeling.

  Ontwikkelassessment en Verandermanagement (10 weken)

  De module Verandermanagement staat eveneens direct in verbinding met het ontwikkelassessment. Je gaat aan de slag met het schrijven van een verbeterplan vanuit opgedane kennis over visie en veranderprocessen en staat stil bij de wijze waarop je leiding geeft aan dit proces. Hierbij wordt steeds de verbinding gemaakt met je persoonlijke ontwikkeling. Door middel van contactbijeenkomsten, het werken in leerteams, intervisie en het leren door middel van de digitale leeromgeving Connect+ werk je aan je persoonlijke ontwikkeling.

  Jonge kind (20 weken)

  De module Jonge kind is zeer praktijkgericht. Naast intensieve verkenning van de ontwikkeling van het jonge kind is er aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Visies op onderwijs aan het jonge kind.
  • Observatie en signaleringssystemen en –technieken in relatie tot leerlijnen.
  • De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind.
  • Leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind.
  • Passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en -plannen in relatie tot de pedagogisch didactische benadering van het jonge kind).

  Naast de begeleiding die je ontvangt vanuit de docent tijdens de contactbijeenkomsten, is het leren van en met elkaar en toepassing binnen de eigen organisatie het uitgangspunt binnen de module. Tevens staat het samenwerken en intervisie in leerteams centraal.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze opleiding bestaat uit 14 bijeenkomsten op dinsdag van 18.30 - 21.30 uur.

  De opleiding Jonge kind specialist duurt 40 weken en heeft een studiebelasting van 350 uur. Naast de bijeenkomsten besteed je tijd aan literatuurstudie, praktijkopdrachten en het maken van beroepsproducten.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de postbacheloropleiding Jonge kind specialist zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.995,-.
  • Arrangementskosten: € 395,-.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Het is mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen. Dit kan per kwartaal met een toeslag van 5% boven op de opleidingskosten. 

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidie pagina. 

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van alle modules ontvang je het postbachelor diploma Jonge kind specialist.

  Na afronding van de opleiding Jonge kind specialist kun je jouw leerroute zelf verder vormgeven op basis van wensen en ambities:

  • Je kunt jezelf verder ontwikkelen als Teacher Leader in de modules Transformatiemanagement en Teamcoaching. Dit zijn verdiepende modules op de modules uit de opleiding Jonge kind specialist. Na afronding ontvang je het postbachelor diploma Teacher Leader.
  • Tevens is het mogelijk om jezelf verder te ontwikkelen op één van bovengenoemde modules Transformatiemanagement of Teamcoaching. Na afronding ontvang je een certificaat.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop ben je in staat om:

  • Vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind, een beargumenteerd onderwijsaanbod te verzorgen met aandacht voor de rijke leeromgeving.
  • Ontwikkelingsgebieden te observeren en registreren in het leerlingvolgsysteem van jouw school. Je beschikt hiervoor over kennis van leerlijnen.
  • Zelf richting te geven aan de invulling van het werken als coördinator in de organisatie waarbij aandacht is voor de persoon achter de coördinator (wie ben ik), zijn visie en ambitie (wat wil ik) en zijn leiderschapsvaardigheden (hoe realiseer ik dat).
  • Een veranderproces te begeleiden en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.
  • Collega’s te begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas op het gebied van het jonge kind. Hiervoor zet je fundamentele communicatie- en coachtechnieken in.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  Programma

  Deze opleiding bestaat uit:

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Module Verandermanagement (10 weken)

  Verandermanagement gaat over het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Dit kan specifiek gericht zijn op het doorvoeren van een verandering op het gebied van bijvoorbeeld taalonderwijs of rekenonderwijs maar ook over het doorvoeren van een verandering in de cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding essentieel zodat gemaakte keuzes verantwoorde kunnen worden op basis van theorie en praktijk.

  Module Coachen en begeleiden (10 weken)

  Het gaat hierbij over persoonlijke groei en bewustwording. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de mogelijkheden van collega’s.

  Bij de begeleiding van individuen en teams (bijvoorbeeld in een werkgroep of PLG) is het van belang dat zij gedurende een veranderproces ondersteund worden bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zijn effectieve inzet van communicatie- en coachtechnieken noodzakelijk waarbij geformuleerde ontwikkeldoelen van de organisatie uitgangspunt vormen.

  Persoonlijk leiderschap

  Tijdens de modules Verandermanagement en Coachen en begeleiden wordt de verbinding gerealiseerd met Persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap gaat over wie je bent als persoon: Wie ben je? Wat drijft je? Wat wil en kan je?

  Dit wordt vertaald naar de uitvoering van de werkzaamheden in de eigen organisatie. Door optimaal gebruik te maken van je eigen talenten en kwaliteiten ben je in staat je doelen te realiseren. Tevens ben je je bewust van je valkuilen. Hoe meer inzicht in jezelf als persoon, hoe beter je je organisatie en team verder kan helpen.

  Module Jonge kind (20 weken)

  Naast intensieve verkenning van de ontwikkeling van het jonge kind is er o.a. aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Visies op onderwijs aan het jonge kind.
  • Observatie en signaleringssystemen en –technieken in relatie tot leerlijnen.
  • De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind.
  • Leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind.
  • Passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en-plannen in relatie tot de pedagogisch didactische benadering van het jonge kind.
  • Onderwijsvisies op het jonge kind (sturend-volgen-ontwikkelingsgericht)

  Programma Jonge kind specialist
   

  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan

  4.6
  5 reviews
  Download brochure Inscrijven