Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Schoolleider basisbekwaam (verkort)

4.57143
21 reviews
 • niveau Postbachelor
 • duur 30 weken
 • studiebelasting 420 SBU
 • studiekosten 5.495,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 03-09-2024 Amsterdam
  • 03-09-2024 Breda
  • 03-09-2024 Deventer
  • 03-09-2024 Nijmegen
  • 03-09-2024 Online
  • 03-09-2024 Rotterdam
  • 03-09-2024 Weert
  • 12-11-2024 Amsterdam
  • 12-11-2024 Breda
  • 12-11-2024 Deventer
  • 12-11-2024 Nijmegen
  • 12-11-2024 Online
  • 12-11-2024 Rotterdam
  • 12-11-2024 Weert
Download brochure
Download brochure
Schoolleider basisbekwaam
Iets voor jou?
 • Je werkt in het po, vo, mbo of speciaal onderwijs en je hebt of ambieert een managementfunctie, zoals teamleider, locatieleider of adjunct-directeur.
 • Je wilt naast je lesgevende en/of coördinerende taken een bredere kijk op de onderwijsorganisatie, zodat je strategie kunt vertalen naar het onderwijsproces.
 • Je wilt leiding kunnen geven aan individuele leraren/docenten en teams in hun dagelijkse werkzaamheden en ze uitdagen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs en de onderwijsorganisatie.

Stel je eigen opleiding schoolleider basisbekwaam flexibel samen

De opleiding Schoolleider basisbekwaam is volledig flexibel door jou zelf in te richten. Zo bepaal je zelf wanneer en hoeveel modules je achter elkaar volgt. De opleiding bestaat in totaal uit 3 modules van 10 weken; Transformatiemanagement, Teamcoaching en Onderwijsorganisatie. Je kunt uit 4 startmomenten per jaar kiezen om te starten. 

Verkort of versneld de schoolleider basisbekwaam opleiding doorlopen? 

Heb jij de opleiding Teacher leader, Middenmanagement of een relevante master- of leiderschapsopleiding afgerond, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Met een van deze afgeronde opleidingen bestaat namelijk de mogelijkheid om het traject verkort en daardoor versneld te doorlopen! We geven je graag een persoonlijk en passend studieadvies. 

Starten als schoolleider met de opleiding schoolleider basisbekwaam

De opleiding Schoolleider basisbekwaam richt zich op ontluikend leiderschap (‘budding leadership’) en is gericht op het niveau van bouwcoördinatoren, sectiehoofden, procesbegeleiders, teamleiders en adjunct directeuren. Als toekomstig schoolleider verwerf je de basisvaardigheden waarmee je kunt starten als leidinggevende binnen het po, vo, mbo. Je verbreedt jouw horizon en leert de taal van management en leiderschap verstaan. Je maakt kennis met de inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het leiderschap en leert collega’s te ondersteunen en te begeleiden in hun werk en in hun functioneren in het team. 

De inhoud van de Schoolleider basisbekwaam opleiding is gericht op het ontwikkelen van een visie op onderwijs waarbij jouw persoonlijke leiderschap centraal staat. Daarnaast richt de opleiding zich op het verwerven van kennis en vaardigheden om deze visie vorm te geven bij het inrichten van de onderwijsorganisatie en het leidinggeven aan individuele leraren en teams.

Na het afronden van de opleiding Schoolleider basisbekwaam kun je doorstromen naar de opleiding Schoolleider vakbekwaam

SRPO basisregistratie    srvo logo

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding Schoolleider basisbekwaam is bedoeld voor leraren/docenten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren, practoren, teacher leaders, sectiehoofden, locatieleiders en teamleiders uit zowel het po, vo als mbo. 

  Wat zijn de toelatingseisen van de opleiding Schoolleider basisbekwaam (verkort) ?

  Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelordiploma.
  • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.
  • Gedurende de opleiding neem je deel aan een ontwikkelassessment waarmee je richting geeft aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Ontwikkelassessment

  Bij aanvang van de opleiding start je met een online ontwikkelassessment, de ‘Learning Agility Scan’ (dit is geen toelatingsassessment). Op basis van dit assessment formuleer jij zelf persoonlijke leerdoelen. Tijdens je opleiding en in je eigen praktijk ga je hiermee aan de slag met als doel beter te worden in je werk. Zo bereik je meer met Avans+ en geef je kleur aan je eigen professionele ontwikkeling.

  Leerteams

  Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

  Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk

  Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt je ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie.

  Action learning

  Een belangrijke werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

  Social learning

  Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Connect+ voor ‘social learning’. Het leren van en met elkaar staat hier centraal. Je voert de regie over je eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze opleiding bestaat uit 8 bijeenkomsten op dinsdag van 18.30-21.30 uur. Daarnaast is er ook 2x een tweedaagse bijeenkomst inclusief overnachting van dinsdag op woensdag.

  De opleiding bestaat uit modules. Elke module kent een doorlooptijd van 10 weken. Bij aanmelding voor de hele opleiding doorloop je de modules achter elkaar. Het is ook mogelijk om de modules los te volgen en tussendoor steeds een pauze in te lassen.

  De opleiding Schoolleider basisbekwaam bestaat uit 15 EC. Dit staat gelijk aan 420 studiebelastingsuren (1 EC = 28 SBU).

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding zijn als volgt:

  • Opleidingskosten Schoolleider basisbekwaam: € 5.495,-.
  • Arrangementskosten: € 670,-.

  Hiervoor ontvang je bij aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. In de opleiding maken we alleen gebruik van aanbevolen literatuur. 

  Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. De arrangementskosten worden belast met 9% BTW.

  Het is mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen. Dit kan per kwartaal met een toeslag van 5% boven op de opleidingskosten. 


  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers van deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidie pagina.  

  Diploma

  Diploma

  Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider basisbekwaam.

  Registratie bij het Schoolleidersregister

  Met het diploma Schoolleider basisbekwaam kun je je registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO) bij het Schoolleidersregister PO. Werk je in het vo, dan kun je jezelf registreren in het Schoolleidersregister VO. De beroepsgroep in het mbo kent op dit moment (nog) geen register.

  Vervolgopleidingen

  Een logische stap na het behalen van je diploma Schoolleider basisbekwaam is door te stromen naar de opleiding Schoolleider vakbekwaam of de Master Leiderschap in Onderwijs waar Schoolleider vakbewaam onderdeel van de eerste fase is.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het afronden van de opleiding heb je meer inzicht, kennis en vaardigheden verworven om succesvol aan de slag te gaan als ondernemende en innovatieve onderwijsleider. Vanuit je eigen visie en strategische doelstellingen kun je leidinggeven aan het onderwijsproces. Je toetst de effectiviteit en kwaliteit van je school en adviseert waar nodig bij mogelijke verbeteringen.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  Programma

  De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Ontwikkelassessment

  De opleiding start met een online ontwikkelassessment aan de hand van een Learning Agility Scan. Dit betreft géén toelatingsassessment.

  Learning Agility is het vermogen om, op basis van nieuwe ervaringen, snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Het is een vorm van leervermogen en geeft een indicatie van iemands potentieel. Learning Agility wordt gemeten in 4 facetten en 1 overstijgende factor. De 4 facetten zijn:

  • Change Agility
  • Mental Agility
  • People Agility
  • Results Agility

   

  Module Transformatiemanagement (10 weken)

  Het onderwijs ontwikkelt zich continue. Met jouw vakkennis en expertise wil je in staat zijn om op grote en kleine veranderingen in te kunnen spelen. Dit kan specifiek gericht zijn op een bepaald vakgebied maar ook op het gebied van cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding essentieel zodat gemaakte keuzes verantwoord kunnen worden op basis van theorie en praktijk.

  Je kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, onderstromen in een organisatie en het leidinggeven aan veranderingen wordt verdiept en je gaat aan de slag met een onderzoeksplan. De verschillende belanghebbenden en hun rol worden hierin meegenomen.

  Module Teamcoaching (10 weken)

  Om ambities in de schoolorganisatie waar te kunnen maken is het van belang dat teams goed samen kunnen werken en tot zelfontwikkeling komen. De teamcoach is hierbij altijd gericht op het collectieve belang. In deze module wordt dieper ingegaan op groepsdynamieken en onderstromen welke van invloed zijn op de interventies van de teamcoach. De coachtechnieken welke je leert in te zetten helpen de ander(en) inzicht te krijgen in de situatie, verantwoordelijkheid te nemen en zelf te zoeken naar oplossingen.

  Module Onderwijsorganisaties (10 weken)

  De module Onderwijsorganisaties gaat over het leidinggeven aan een onderwijsorganisatie waarin thematieken als organisatiecultuur, organisatiestructuur, HR-management, financieel management en de samenwerking met directe stakeholders als ouders, de omgeving, opvang, IKC, PO en/of VO centraal staan. Het programma bestaat uit 2x een tweedaagse (inclusief overnachting) en 1x een avondbijeenkomst. Daarnaast gaan de leerteams 2 keer bij elkaar op werkbezoek.

  basisbekwaam naar vakbekwaam avansplus
   

  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan

  4.57143
  21 reviews
  Download brochure Inscrijven