Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Beter taal- en rekenonderwijs dankzij gemotiveerde specialisten

  • 11 mei 2022
  • Door: Nanda de Lange-van Oorschot en Emiel van der Meulen

Leraren die zich verder willen specialiseren in taal- of rekenonderwijs, kunnen daarvoor terecht bij Avans+. “Door het volgen van de module Taaldidactiek of Rekendidactiek krijgen zij meer inzicht, meer diepgang én een rugzak vol bruikbare tools en frisse ideeën”, vertellen docent Nanda de Lange-van Oorschot en opleidingsmanager Emiel van der Meulen. “Door de flexibele en praktische insteek van de module leer je precies wat je nodig hebt en kun je er direct mee aan de slag.”

Nanda: “Op de pabo krijg je natuurlijk de basis mee van taal- en rekendidactiek. Wij gaan een stapje verder door te kijken naar recente ontwikkelingen en uitkomsten van onderzoek. Daarmee gaan de deelnemers aan de slag om het onderwijs dat ze zelf geven te verbeteren. Daarnaast bekijken ze onder meer de doorlopende leerlijn binnen hun school: wat leren de kinderen in het voorgaande leerjaar en welke basiskennis wordt er verwacht in het volgende leerjaar? Dat is idealiter goed op elkaar afgestemd.”

Meer diepgang

“Als docent taaldidactiek ga ik ook in op taalgebieden die op de pabo minder uitgebreid aan bod komen, zoals mondelinge taalvaardigheid. Wat mag je van kinderen van verschillende leeftijden verwachten bij een spreekbeurt, of bij een debat? En hoe beoordeel je dat? Daarnaast gaan we dieper in op lees- en schrijfonderwijs. Neem bijvoorbeeld het schrijven van opstellen en verhalen. Daar kun je zo veel méér uithalen dan in de meeste lesmethodes staat. Op die manier verbeteren leraren het taalonderwijs binnen hun klas én binnen hun school.”

Analyseren en bijsturen

Emiel: “Ook op het gebied van rekenonderwijs geven we de deelnemers verschillende modellen mee om hun lessen beter vorm te geven. We laten leraren daarnaast zien hoe ze de resultaten van leerlingen kunnen analyseren en op de juiste manier kunnen bijsturen. Hoe ga je bijvoorbeeld in gesprek met kinderen die zwak zijn in rekenen, zodat je precies achterhaalt waar het probleem zit? Doordat we de theorie hierachter behandelen, kunnen leraren de opbrengst van het rekenonderwijs van hun klas en hun school verhogen. Daarbij leggen we steeds de koppeling met de praktijk, zodat de lesstof meteen bruikbaar is voor de volgende werkdag.”

Kritisch blijven

Nanda: “Tijdens de bijeenkomsten leren de deelnemers van de docent, maar vooral ook van elkaar. Daarbij zijn we niet bang om kritisch naar de theorie te kijken. Kinderen een rijke leeromgeving bieden met een ontdekhoek, units en leerpleinen is bijvoorbeeld een prachtig idee, maar in een krap lokaal met dertig kinderen is daar misschien wel helemaal geen plaats voor. Of misschien staat de school er niet achter. Dan bespreken we samen hoe het doel achter een rijke leeromgeving toch in de praktijk te brengen is. Het is heel leerzaam om daar samen over na te denken.”

Modulaire opbouw

Emiel: “Dankzij de modulaire opbouw van de opleidingen bij Avans⁺  kunnen leraren precies leren wat ze nodig hebben. Wil je jezelf verdiepen in taal- of rekenonderwijs, dan volg je de module Taaldidactiek of Rekendidactiek. Wil je op schoolniveau het verschil maken of een coördinerende rol op je nemen? Dan leer je verder met diverse modules van de opleidingen Taalcoördinator, Rekencoördinator of Teacher Leader. Je kunt hier dus zo ver in gaan als je zelf wilt.”

Frisse ideeën

Nanda: “In onze opleidingen zien we enthousiaste, gemotiveerde leraren met hart voor taal- en rekenonderwijs. Mensen die lessen en resultaten op het gebied van taal en rekenen willen verbeteren. Dankzij de opleidingen van Avans+ zijn zij beter onderlegd en zetten zij enthousiast en vol frisse ideeën de schouders eronder. En daar doen we het allemaal voor!”

De module taaldidactiek en rekendidactiek en de opleiding taalcoördinator en rekencoördinator start vier keer per jaar op diverse locaties in Nederland. Dankzij de flexibele opzet van de modules en opleidingen is het mogelijk om op meerdere momenten in het jaar in te stromen. Bekijk de website van Avans+ voor meer informatie zoals data, locaties en mogelijkheden.