Skip to main content

De modulaire opleiding Schoolleider basisbekwaam

  • 14 april 2020
  • Door: Sjoerd Bos

De opleidingen van Avans+ worden steeds flexibeler. Zo ook de opleiding Schoolleider basisbekwaam. “Die bestaat voortaan uit 3 modules”, vertelt Sjoerd Bos, opleidingsmanager bij Avans+. “De modules Teamcoaching en Transformatiemanagement bestonden al en vormen samen de opleiding Teacher Leader (voorheen Middenmanagement). De derde module, die de opleiding Schoolleider basisbekwaam compleet maakt, is Onderwijsorganisatie. De opleiding Schoolleider basisbekwaam is vanaf september modulair te volgen op 7 locaties door heel Nederland.”

Meer flexibiliteit en maatwerk

“We hebben onze opleidingen in modules ingedeeld om meer flexibiliteit te kunnen bieden. Deelnemers kunnen nu op meerdere momenten met een module starten en hebben de vrijheid om eventueel een pauze in te bouwen. Zo kun je ervoor kiezen om eerst de opleiding Teacher Leader af te ronden, om daarna direct of op een later moment de module Onderwijsorganisatie te volgen.”

“Dankzij de modulaire opzet kunnen we ook meer maatwerk bieden. We bekijken vooraf wat een deelnemer al beheerst en wat zijn persoonlijke ontwikkelbehoeften zijn. Op basis van eerder afgeronde opleidingen en ervaring is een verkort traject van slechts 1 of 2 modules mogelijk. We kunnen hierdoor nog beter aansluiten bij de individuele leerwensen. Na het behalen van de 3 modules ontvangen de deelnemers het diploma Schoolleider basisbekwaam. Daarmee kunnen zij zich registreren in het schoolleidersregister PO en VO.”

Organisatie van de school

“In de module Onderwijsorganisatie staat vooral de organisatie van de school centraal. We kijken vanuit de strategische (beleids)doelen naar de structuur en de cultuur binnen de eigen organisatie. Wat is de relatie daartussen en hoe beïnvloeden die elkaar? Ook gaan we in op verschillende organisatie- en cultuurmodellen, die de deelnemers projecteren op hun eigen organisatie.”

“Hierbij is specifiek aandacht voor de financiën van de school. Hoe wordt een begroting opgesteld? Wat zijn kengetallen? Is dit een beleidsrijke of beleidsarme begroting en hoe zie je dit terug in de inrichting van het onderwijs en de inzet van personeel? Wat ligt binnen de cirkel van invloed van een middenmanager? Waarop kan hij sturen en invloed uitoefenen?”

“Uiteraard staat reflectie op het eigen leiderschap centraal. Welke leiderschapsstijlen zijn er? Welke leiderschapsstijl past het best bij de deelnemer? Wat betekent dit voor zijn eigen professionele handelen? En hoe kan hij de talenten in zijn team benutten en laten floreren?”

Eigen werkplek centraal

“De lesstof is verdeeld over 2 tweedaagse bijeenkomsten met een overnachting, 1 aparte bijeenkomst en 2 leerteambijeenkomsten van 1 dag. Daarbij worden de deelnemers begeleid door deskundige docenten, die zelf directeur of bestuurder zijn binnen een onderwijsorganisatie. Daarnaast gaan zij vooral in de praktijk aan de slag. Dat betekent ook dat zij op hun werkplek gefaciliteerd moeten worden om de opdrachten goed uit te kunnen voeren. Zij moeten toegang krijgen tot de juiste documenten én ruimte krijgen om te leren. Ik zie het diploma Schoolleider basisbekwaam als een rijbewijs: in de praktijk leer je het meeste. Dáár moet je kilometers maken en dat lukt alleen bij voldoende speelruimte.”

Ontwikkelassessment 

“De instroom van de opleiding Schoolleider basisbekwaam varieert van adjunct-directeuren en teamleiders tot leerkrachten, intern begeleiders en sectiehoofden VO die zelf ook nog les geven. Daarom starten we de opleiding met een ontwikkelassessment. De deelnemers vullen online een aantal tests in, waarvan de resultaten worden gebundeld in een persoonlijk profiel. Tijdens een individueel gesprek met een ontwikkelcoach bespreken zij dit profiel, hun talenten én hun ontwikkelmogelijkheid. Waar willen ze in de opleiding en in de eigen praktijk aan werken? Welke vaardigheden willen ze versterken en welke talenten willen ze verder benutten? Die leervragen zetten zij voor zichzelf op een rij om richting te geven aan hun professionele ontwikkeling.”

“Omdat de leerwensen uiteenlopen, hanteren we geen verplichte literatuurlijst. We bieden een grote variatie aan literatuur en bronnen, waaruit deelnemers zelf een keuze kunnen maken op basis van hun specifieke leervragen. We geven vooral veel ruimte aan de deelnemers, waarbij regie en eigen verantwoordelijkheid centraal staan. Zo stimuleren wij hen om het maximale uit deze opleiding en uit zichzelf te halen.”

De module Onderwijsorganisatie gaat op 1 september en 17 november van start op de volgende leslocaties: Amsterdam, Breda, Deventer, Drachten, Nijmegen, Rotterdam en Weert. Wil je je hiervoor aanmelden of heb je nog vragen over de vernieuwde opleiding Schoolleider basisbekwaam? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.