Lees hoe Corine Bluyssen de opleiding Loopbaancoaching heeft ervaren:

Ontdekken, adviseren en begeleiden van talenten

"Nadat ik 12 jaar heb gewerkt in de commerciële werving en selectie was ik toe aan een volgende stap. Ik wilde meer toe naar werk dat echt dicht bij mij ligt. Ik had behoefte aan verdieping in mijn werk daar waar ik het sterkst en meest gelukkig ben, namelijk in het ontdekken van talenten, adviseren en begeleiden van mensen met vragen binnen het loopbaanspectrum.

Ook heeft het dertigers dilemma mij nachten wakker gehouden: een zoektocht naar balans tussen de zorg van een jong gezin en een baan waarin ik tot mijn recht kom. Waarom wil ik werken? En waar vind ik werk dat dicht bij me ligt, wat me bezielt? Het antwoord op deze vragen lag voor mij in het vak en de opleiding Loopbaanadviseur.

Het werkgebied van de loopbaanadviseur geeft mij zin en vitaliteit en biedt kansen om werk en privéleven op een prettige manier in te richten. Het vraagt lef en vertrouwen om een sprong te maken en het geeft me hoop en energie. Deze opleiding heeft me de mogelijkheid gegeven om kennis te vergaren en mezelf te ontwikkelen tot een zelfstandige loopbaanadviseur.

Het resultaat is dat ik geïnspireerd ben en samen met een mededeelnemer van de opleiding Loopbaanadvisering de sprong ga wagen om een eigen bureau op te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat wij kunnen bijdragen aan de behoefte van advies bij loopbaankeuzevragen van een jonge doelgroep. Het professioneel op maat begeleiden van jonge mensen in het ontdekken van hun talenten en keuzemogelijkheden is wat wij met succes gaan doen.

Niet de markt, maar de cliënt staat centraal

De opleiding Loopbaancoaching heeft voor mij geresulteerd in meer inzicht in het vak: professionele advisering over loopbaanmogelijkheden van een individuele cliënt. Onderdeel van de opleiding was dat je op zoek ging naar 2 cliënten met een loopbaanvraagstuk en deze zou gaan begeleiden in een loopbaantraject.

Ik heb deze trajecten uitgevoerd volgens het geleerde model; aanleiding-resultaat-verwachting-aanpak. De basis in beide trajecten was vragen als, wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik proberen te beantwoorden? Deze vragen zijn per individu zo verschillend dat de invulling, gesprekken en instrumenten op ieder individu afgestemd moeten worden. De opbouw van het proces; onderzoek, visie op mezelf, onderzoek buiten, koersbepaling, aanpak-planning en realisatie boden mij structuur en houvast. De essentie van mijn trajecten lag in de opbouw van een geïntegreerd zelfbeeld en het vertalen daarvan naar beroepen, rollen of functies. Het accent lag primair op het exploreren en verkennen van drijfveren, waarden, behoeften en andere motiverende zaken, waarbij ik geprobeerd heb niet te snel in conclusies te verzanden. We hebben gekeken naar keuzegedrag, inspiratiebronnen, wensen en verlangens en uiteindelijk een koers/actiegerichte fase naar een vervolgstap. Het grote verschil dat ik heb ervaren ten opzichte van mijn werkervaring is dat ik als werving en selectieconsulent steeds vanuit de markt/opdrachtgever heb gedacht. Nu staat de cliënt met zijn mogelijkheden, sterkten en zwakten centraal en dat geeft mij veel meer voldoening.

Woorden als inspirerend, geeft inzicht en richting aan het vak, mijn fundament voor de toekomst, leerzaam, compact en praktijkgericht typeren voor mij deze opleiding Loopbaancoaching van Avans+."