Skip to main content

€1000,- subsidie op je opleiding via het STAP-budget! Klik hier voor alle info

Train de trainer voor laboratorium­medewerkers

Train de trainer voor laboratoriummedewerkers
Iets voor jou?
 • Je bent als inhouds- en/of ervaringsdeskundige (mede)verantwoordelijk voor het opleiden van collega's, studenten en/of relaties in het werkveld.
 • Je wilt handvatten om je vaardigheden en kennis met betrekking tot opleiden in het werk te versterken.
 • Je wilt de effectiviteit van jouw opleidingsactiviteiten verhogen door het uitbreiden van je communicatieve- en didactische vaardigheden.

Vaak zijn trainers, werkveldbegeleiders en collega’s op grond van hun specifieke vakinhoudelijke kennis en vaardigheden actief binnen het overdragen van kennis, vaardigheden en beroepshouding. Tijdens deze cursus verwerf je kennis en verbreed je jouw pedagogische en didactische vaardigheden op het gebied van inwerken, opleiden en begeleiden van collega’s of studenten.

Binnen de cursus liggen de accenten vooral op communicatieve vaardigheden, groepsdynamische processen en het effectief inspelen op de verschillende leerconcepten, leerstijlen en leervragen in relatie tot de gewenste opbrengsten.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent inhouds- en/of ervaringsdeskundige en vanuit deze (werk)ervaring begeleid je collega’s, studenten en/of relaties in de branche waarin je werkzaam bent. Je wilt de effectiviteit en impact van het gericht opleiden verbeteren om collega’s en/of controlerende instanties, bijvoorbeeld tijdens GMP- of ISO-inspecties, te laten zien dat je bevoegd bent om deze werkzaamheden op je te nemen.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Tijdens deze cursus staat praktische toepassing centraal. Vanuit de theorie wordt voortdurend een koppeling gemaakt naar het toepassen binnen de eigen organisatie. Er wordt veel geoefend met (eigen) casussen.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De cursus Train de trainer duurt 3 dagen (6 dagdelen). Houd daarnaast rekening met het bestuderen van literatuur, het uitvoeren van een praktijkopdracht en het schrijven van een reflectieverslag. De totale studiebelasting bedraagt 30 uur.

  Bekijk HIER het overzicht van de betreffende dagen voor deze opleiding. 

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten van de cursus Train de trainer voor laboratoriummedewerkers zijn als volgt: 

  • Cursuskosten  € 1.575,-.
  • Arrangementskosten € 60,-. 

  Eventuele kosten voor literatuur zijn hierbij niet inbegrepen.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Deze cursus kan ook als maatwerk of incompany traject worden uitgevoerd. Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact opnemen via info@avansplus.nl of via 0900 - 110 10 10 (lokaal tarief).

  Diploma

  Diploma

  De toetsing van de cursus bestaat uit het schrijven van een reflectieverslag. Daarnaast wordt een actieve deelname en aanwezigheidsverplichting van 100% gehanteerd. Indien je de cursus Train de trainer met succes doorloopt, ontvang je het certificaat Train de trainer.

  Resultaat

  Resultaat

  Na deze training beheers je de communicatievaardigheden om de regie te krijgen en te behouden. Je bent bekend met de belangrijkste succesfactoren om leren in het werk effectief vorm te geven en dit te vertalen naar werkvormen die je inzet voor een efficiënte en effectieve kennisoverdracht. Na afronding van het reflectieverslag wordt het certificaat “Train de trainer” behaald, waarmee je kunt aantonen dat je in staat bent het opleiden in het werk effectief vorm en inhoud te geven.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  Programma dag 1

  Dag 1: Communicatie en groepsdynamische processen
  Vanuit je vakkennis en expertise begeleid en ondersteun je jouw collega's en/of studenten. De gesprekstechnieken die je hierbij inzet, zijn waardevol en bepalend voor het verloop en het resultaat van begeleiding. Tijdens deze dag komen verschillende vaardigheden en technieken aan bod die je communicatie wezenlijk kunnen verbeteren. Motto van deze dag is leren door te doen en de leidraad is: E = K x A : het effect/rendement van je gesprek is afhankelijk van je (vak)kennis x de acceptatie door de ander. Tijdens deze interactieve bijeenkomst wisselen theorie en praktijk elkaar af.

  De volgende thema’s komen aan de orde:
  + Zich bewust zijn van een effectieve grondhouding voor communicatie;
  + LSD techniek (luisteren, samenvatten en doorvragen);
  + Doorvragen met behulp van logische niveaus (waarom zegt of doet iemand iets);
  + Feedback geven a.d.h.v. de 4 G's;
  + Metacommunicatie.

  Programma dag 2 en 3

  Dag 2 en 3: Pedagogische- en didactische vaardigheden
  Gedurende deze 2 dagen wordt ingegaan op het herkennen van leermomenten in het werk. Hierdoor vergroten de deelnemers hun kennis en inzicht met betrekking tot leerconcepten, leren zij op een effectieve manier in te spelen op leervragen én leervragen te creëren, vergroten zij hun pedagogisch handelingsrepertoire en ervaren zij de effecten hiervan. Daarnaast leren zij om bewust hun rol te kiezen om zo het leren optimaal te bevorderen.   

  Gedurende deze dag wordt vanuit de leercyclus van Kolb aandacht besteed aan de volgende vragen:
  + Welke taken heb ik als begeleider/opleider in het werk?
  + Wat is pedagogisch en wat is didactisch?
  + Met welke bril neem ik waar en observeer ik?
  + Hoe benut ik de leermomenten in het werk op een manier dat de ander hier ook werkelijk iets leert?
  + Hoe stem ik mijn manier van begeleiden af op de ander?
  + Hoe weet ik of de ander begrijpt en beheerst waar het om gaat?
  + Hoe voeg ik kennis toe aan het werk dat wij uitvoeren?

  Ook hier geldt leren door te doen. Naast dat deelnemers theorie krijgen over de onderwerpen die een antwoord geven op deze vragen, gaan ze vooral met elkaar aan de slag gaan om de theorie toe te passen en uit te proberen.

  Tussen de 2e bijeenkomst en de laatste bijeenkomst gaan de deelnemers actief aan de slag met de verkregen inzichten in de eigen werkpraktijk. In deze periode laten de deelnemers een begeleidingsmoment filmen welke centraal staan tijdens de laatste bijeenkomst. Op basis hiervan reflecteert de deelnemer op het eigen handelen en het ontvangt collegiale feedback. Op basis van de eigen analyse en de ontvangen feedback wordt een reflectieverslag geschreven.

  Programma Train de trainer voor laboratoriummedewerkers
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • Bij Avans+ hangt een gastvrije en open sfeer. Alle vragen zijn welkom en antwoorden zijn bruikbaar. Ze zijn bereid om je hier later over in te lichten of een connectie met je te delen.

   Lars Geurink
   Analytical scientist
  • Met mijn nieuw opgedane kennis kan ik nu nog beter bijdragen aan de betrouwbaarheid van het productieproces.

   Laurens Kossen
   Radiochemisch analist
  • Door het bespreken van goede en minder goede ervaringen van medecursisten, kom je er achter dat iedereen wel eens iets heeft meegemaakt dat net wel, of niet goed is gegaan.

   Paulien de Bruine-Mulder
   KAM adviseur
  Download brochure Inscrijven