Skip to main content

Coördinator wetenschap en technologie

Inschrijven
Coördinator Wetenschap en Technologie-avansplus
Iets voor jou?
 • Je werkt al enkele jaren als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs.
 • Je bent één van de kartrekkers binnen jouw school op het gebied van W&T en Onderzoeken en Ontwerpend Leren.
 • Je wilt de nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding van kinderen stimuleren.

Waarom kan een vliegtuig vliegen en blijft een schip drijven? Hoe werkt een QR code? Hoe ontstaat regen, sneeuw of hagel? Wanneer is het volle maan? Waarom is een banaan krom?

Dit zijn vragen die kinderen dagelijks stellen. Deze vragen zijn relevant voor hun ontwikkeling en het zijn vragen die aansluiten bij wat wij onder wetenschap en technologie (W&T) verstaan. Stimuleer je deze nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding van kinderen? Ontwikkel je tot coördinator wetenschap en technologie (W&T) en geef vorm aan onderzoekend en ontwerpend leren. Word innovator W&T/OOL binnen jouw eigen school of bestuur.

De volgende onderwerpen staan centraal in de opleiding:

 • de principes van onderzoekend en ontwerpend leren en het vormgeven van W&T.
 • het initiëren en medevormgeven van schoolbeleid op het gebied van W&T.
 • het ondersteunen, inspireren en begeleiden van collega’s bij het toepassen van de principes van W&T/OOL in hun onderwijs.
Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding is voor leerkrachten uit het (speciaal) basisonderwijs. Als leerkracht maak je deel uit van een onderwijsteam dat open staat voor innovatie en gericht is op het leren in de toekomst. Je bent naast jouw lesgevende taken binnen de eigen organisatie bezig met kennisoverdracht aan collega’s en beleidsontwikkeling gericht op het gebied van Wetenschap & Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren.

  Het is gewenst dat je minimaal 2 jaar ervaring in het onderwijs hebt opgedaan. Steun van de directie en een team dat open staat voor innovatie is een pré.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding bestaat uit 15 docent gestuurde bijeenkomsten en 2 bijeenkomsten in leerteams.

  De bijeenkomsten bieden een zorgvuldig uitgebalanceerde combinatie van theoretische achtergronden en de praktische toepassing daarvan binnen jouw eigen organisatie. Je volgt iedere 2 weken bijeenkomsten die verzorgd worden door docenten uit de onderwijspraktijk die deskundig zijn binnen het vakgebied W&T en Ontwerpend en onderzoekend leren.  

  Leerteams

  Naast de docent gestuurde bijeenkomsten staat het werken in leerteams. Deze leerteams voorzien elkaar van (peer)feedback en presenteren regelmatig hun bevindingen binnen de opleidingsbijeenkomsten.

  Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk

  Je bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt je actief voor op de bijeenkomsten waarin je jouw inzichten deelt met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Je kunt op niveau sparren met mededeelnemers over kansen voor jouw organisatie en het vakgebied. Je mededeelnemers zijn professionals uit hetzelfde vakgebied die dezelfde instelling en ambitie hebben als jij.

  De Uitvindfabriek

  De opleiding wordt deels aangeboden in de uitdagende en inspirerende omgeving van De Uitvindfabriek in Breda. Tijdens deze bijeenkomsten worden praktische werkvormen gericht op het W&T onderwijs in praktijk gebracht.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De postbachelor opleiding Coördinator Wetenschap & Technologie duurt nominaal 1 jaar en bestaat uit 17 bijeenkomsten van 3 uur. De totale studiebelasting bedraagt 240 uur en is als volgt opgebouwd;

  • Intake en assessment: 1 uur
  • Contacturen: 59 uur
  • Zelfstudie: 60 uur
  • Werkplekleren: 120 uur

  Het werkplekleren bestaat uit het uitvoeren van opdrachten en het ontwikkelen van een verbeterplan. De opdrachten en het ontwikkelplan worden in de eigen beroepspraktijk uitgevoerd en dragen direct bij tot W&T/OOL ontwikkeling binnen de eigen organisatie.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Coördinator Wetenschap & Technologie zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.900,-.
  • Arrangementskosten: € 150,-.

  Eventuele kosten voor literatuur zijn hierbij niet inbegrepen.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het afronden van de opleiding ben je in staat om:

  • Als leerkracht zelf uitdagend wetenschap en technologie onderwijs te organiseren in de eigen klas en integreren met andere leergebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan W&T gebruiken als inspirerende context voor taal en rekenen/wiskunde. 
  • Als leerkracht zelf de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) toepassen in wereldoriëntatievakken en assistentie daarbuiten. 
  • Inhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden inzetten om collega’s te inspireren, ondersteunen en begeleiden bij het realiseren van W&T/OOL onderwijs.
  • Schoolbeleid te formuleren ten aanzien van wetenschap en technologie onderwijs op de basisschool. Te denken valt aan het schrijven van een meerjarenplan voor invoering van W&T/OOL, het schrijven van een verbeterplan of deelplannen maken voor aspecten als hoogbegaafdenonderwijs, ouderbetrokkenheid, etc.

  Diploma

  Diploma

  Naast een actieve deelname en minimale aanwezigheidsverplichting van 80% bestaat de toetsing van de opleiding bestaat uit;

  • Het uitvoeren van een bestaande lessenserie,
  • Het ontwikkelen van een lessenserie,
  • Het schrijven van een begeleidingsverslag van een collega,
  • Het schrijven van een W&T verbeterplan.

  Indien je de opleiding met succes doorloopt ontvang je het postbachelor diploma Coördinator Wetenschap en Technologie.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Brochure aanvragen Inscrijven