Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Rekencoördinator

4.666665
3 reviews
 • niveau Postbachelor
 • duur 40 weken
 • studiebelasting 300 SBU
 • studiekosten 2.995,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 17-09-2024 Amsterdam
  • 17-09-2024 Breda
  • 17-09-2024 Deventer
  • 17-09-2024 Nijmegen
  • 17-09-2024 Online
  • 17-09-2024 Rotterdam
  • 17-09-2024 Weert
  • 19-11-2024 Amsterdam
  • 19-11-2024 Breda
  • 19-11-2024 Deventer
  • 19-11-2024 Nijmegen
  • 19-11-2024 Online
  • 19-11-2024 Rotterdam
  • 19-11-2024 Weert
Download brochure
Download brochure
opleiding rekencoordinator
Iets voor jou?

 • Je werkt al enkele jaren als leraar in het (speciaal) basisonderwijs.
 • Je wilt een bijdrage leveren aan de kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van reken-wiskunde onderwijs.
 • Je hebt affiniteit met reken-wiskunde onderwijs en interesse in een coördinerende functie.

Opleiding rekencoördinator: wat houdt dat in?

De opleiding tot Rekencoördinator richt zich op de vakdidactiek rekenen-wiskunde in de klas/school én op de coördinerende rol van de leraar, de innovatiecoach, binnen de organisatie. Een rekencoördinator levert een wezenlijke bijdrage aan de schoolontwikkeling ten aanzien van rekenen-wiskunde doordat hij/zij enerzijds in staat is om op verschillende niveaus reken-wiskunde onderwijs te ontwikkelen op basis van leerlijnen, referentieniveaus en kerndoelen. Anderzijds is de rekencoördinator in staat om vanuit aandacht voor persoonlijk leiderschap een veranderproces in te richten en collega’s in de uitvoering van hun vakmanschap in de klas te begeleiden.

De opleiding bestaat uit 3 modules. Afhankelijk van je persoonlijke situatie en/of wensen vanuit de schoolorganisatie kan Avans⁺ je de bij jouw situatie best passende route adviseren.

Wat is het verschil tussen een didactische of een coördinator opleiding?

Wil je in je eigen klas je rugzak met capaciteiten en vaardigheden verder uitbreiden, dan kun je starten met een vakinhoudelijke didactische module. Zoek je het meer om het beleid op jouw school vorm te geven en collega’s hierin mee te nemen, dan kun jij kiezen voor de coördinator opleiding waarbij je beide kanten leert. De coördinator opleiding bevat ook de didactische module en wordt aangevuld met verschillende modules die je kijk op het onderwijs verbreden. Lees meer informatie over het verschil in onze blog.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding Rekencoördinator is bedoeld voor leraren in het (speciaal) basisonderwijs met enkele jaren ervaring en affiniteit met reken-wiskunde onderwijs.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Leerteams
  Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

  Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk
  Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt je ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie.

  Action Learning
  Een belangrijke werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

  Social learning
  Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Connect+ voor ‘social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21ste eeuw. Je voert de regie over je eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze opleiding bestaat uit 14 bijeenkomsten op dinsdag van 18.30 - 21.30 uur.

  De opleiding Rekencoördinator duurt een jaar (40 weken) en heeft een studiebelasting van 300 uur. Naast de bijeenkomsten besteed je tijd aan literatuurstudie, praktijkopdrachten, intervisie en het maken van beroepsproducten.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Rekencoördinator zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.995,-.
  • Arrangementskosten: € 395,-. 

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. In de opleiding maken we alleen gebruik van aanbevolen literatuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Het is mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen. Dit kan per kwartaal met een toeslag van 5% boven op de opleidingskosten. 

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidie pagina. 
   

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van alle modules ontvang je het postbachelordiploma Rekencoördinator.

  Na afronding van de opleiding Rekencoördinator kun je je leerroute zelf verder vormgeven op basis van wensen en ambities:

  • Je kunt jezelf verder ontwikkelen als Teacher Leader in de modules Transformatiemanagement en Teamcoaching. Dit zijn verdiepende modules op modules uit de opleiding rekencoördinator. Na afronding ontvang je het post-bachelor diploma Teacher Leader.
  • Tevens is het mogelijk om jezelf verder te ontwikkelen op één van bovengenoemde modules Transformatiemanagement of Teamcoaching. Na afronding ontvang je een certificaat.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding ben je in staat om:

  • Op basis van visie, kennis en inzichten van de rekendomeinen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden rekenwiskundeonderwijs te ontwikkelen.
  • Binnen de didactiek van het rekenen diverse werkvormen te hanteren die leiden tot een krachtige leeromgeving. Vanuit kennis over vakdidactiek rekenen leerlingen met verschillende niveaus te begeleiden en ondersteunen.
  • Reken-wiskundeopgaven van de hele basisschool en de onderbouw van het VO procedureel op te lossen.
  • Zelf richting te geven aan de invulling van het werken als coördinator in de schoolorganisatie waarbij aandacht is voor de persoon achter de coördinator (wie ben ik), zijn visie en ambitie (wat wil ik) en zijn leiderschapsvaardigheden (hoe realiseer ik dat).
  • Een veranderproces te begeleiden en een bijdrage te leveren aan de leerprestaties van de leerlingen.
  • Collega’s de begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zet je fundamentele communicatie- en coachtechnieken in.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  Programma

  Deze opleiding bestaat uit: 

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Module Verandermanagement (10 weken)

  Verandermanagement gaat over het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Dit kan specifiek gericht zijn op het doorvoeren van een verandering op het gebied van bijvoorbeeld taalonderwijs of rekenonderwijs maar ook over het doorvoeren van een verandering in de cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding essentieel zodat gemaakte keuzes verantwoorde kunnen worden op basis van theorie en praktijk.

  Module Coachen en begeleiden (10 weken)

  Het gaat hierbij over persoonlijke groei en bewustwording. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de mogelijkheden van collega’s. Bij de begeleiding van individuen en teams (bijvoorbeeld in een werkgroep of PLG) is het van belang dat zij gedurende een veranderproces ondersteund worden bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zijn effectieve inzet van communicatie- en coachtechnieken noodzakelijk waarbij geformuleerde ontwikkeldoelen van de organisatie uitgangspunt vormen.

  Module rekendidactiek (20 weken)

  In de module rekendidactiek komen diverse thema’s aan bod waarbij de koppeling tussen theorie en eigen praktijk centraal staat. Een aantal hiervan zijn:

  • Visies op rekenonderwijs
  • Gecijferdheid
  • Analyse van leerlinggegevens
  • Het voeren van een diagnostisch gesprek
  • Rekendomeinen meten en meetkunde, getallen, verhoudingen, verbanden
  • Dyscalculie

  Programma Rekencoördinator po
   

  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan

  4.666665
  3 reviews
  Download brochure Inscrijven