Skip to main content

Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren

 • niveau Postbachelor
 • duur 40 weken
 • studiebelasting 240 SBU
 • studiekosten 2.995,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 10-09-2024 Amsterdam
  • 10-09-2024 Breda
  • 10-09-2024 Deventer
  • 10-09-2024 Nijmegen
  • 10-09-2024 Online
  • 10-09-2024 Rotterdam
  • 10-09-2024 Weert
  • 19-11-2024 Amsterdam
  • 19-11-2024 Breda
  • 19-11-2024 Deventer
  • 19-11-2024 Deventer
  • 19-11-2024 Nijmegen
  • 19-11-2024 Online
  • 19-11-2024 Rotterdam
  • 19-11-2024 Weert
Download brochure
Download brochure
opleiding coordinator onderzoekend ontwerpend leren
Iets voor jou?
 • Je bent één van de kartrekkers binnen jouw school op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren of ambieert deze rol.
 • Je wilt je eigen kennis en vaardigheden versterken en de nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding van leerlingen stimuleren.
 • Je werkt al enkele jaren als leraar/docent in het po, vo, mbo of speciaal onderwijs.

Praktijkgerichte opleiding Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren 

De opleiding Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren bestaat uit 3 modules. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht. Deze modules zijn ook onderdeel van andere opleidingen. Zo hoef je na het behalen van je diploma voor deze opleiding nog maar 1 andere module te volgen om nog een ander diploma te kunnen halen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie en/of wensen vanuit de schoolorganisatie kan Avans+ je adviseren over de bij jouw situatie best passende route. 

Wat doet een Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren?

Bij het onderzoekend en ontwerpend leren neem je het leerdoel als uitgangspunt. Hieraan verbind je de lesstof, waardoor je het onderwijs in een betekenisvolle context plaatst. Als Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren ben je in staat zelf uitdagend en ontwerpend onderwijs te organiseren in de klas en te integreren met andere leergebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoekend en ontwerpend leren als inspirerende context voor taal en rekenen. 

In de opleiding Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren leer je om leerlingen te coachen om onderzoeksvragen te stellen en hen te begeleiden bij het onderzoek doen. Daarnaast geef je binnen jouw organisatie ondersteuning aan collega's bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren. Hiervoor zet je fundamentele communicatie- en coachtechnieken in die je tijdens de opleiding leert.

Wat is het verschil tussen een didactische of een coördinator opleiding?

Wil je in je eigen klas je rugzak met capaciteiten en vaardigheden verder uitbreiden, dan kun je starten met een vakinhoudelijke didactische module. Zoek je het meer om het beleid op jouw school vorm te geven en collega’s hierin mee te nemen, dan kun jij kiezen voor de coördinator opleiding waarbij je beide kanten leert. De coördinator opleiding bevat ook de didactische module en wordt aangevuld met verschillende modules die je kijk op het onderwijs verbreden. Lees meer informatie over het verschil in onze blog.

Wel met onderzoekend en ontwerpend leren aan de slag maar niet op zoek naar een coordinerende functie? Bekijk dan onze opleiding Onderzoekend en ontwerpend leren

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren is bedoeld voor leraren/docenten in het po, vo, mbo en speciaal onderwijs met enkele jaren ervaring, affiniteit met het onderzoekend en ontwerpend onderwijs en de ambitie om een kartrekkersrol op school- of bestuursniveau op dit gebied te willen vervullen.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Leerteams

  Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de contactbijeenkomsten.

  Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk

  Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt je ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie.

  Action Learning

  Een belangrijke werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren  waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

  Social learning

  Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Connect+ voor ‘social learning’. Je voert de regie over je eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze opleiding bestaat uit 14 bijeenkomsten op dinsdag van 18.30 - 21.30 uur.

  De opleiding Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren duurt 40 weken en heeft een studiebelasting van 240 uur. Naast de bijeenkomsten besteed je tijd aan literatuurstudie, praktijkopdrachten en het maken van beroepsproducten.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.995,-.
  • Arrangementskosten: € 395,-.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. In de opleiding maken we alleen gebruik van aanbevolen literatuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Het is mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen. Dit kan per kwartaal met een toeslag van 5% boven op de opleidingskosten. 

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidie pagina. 

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop ben je in staat om:

  • Als leraar/docent zelf uitdagend en ontwerpend onderwijs te organiseren in de eigen klas en te integreren met andere leergebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoekend en ontwerpend leren gebruiken als inspirerende context voor taal en rekenen/wiskunde.
  • Als leraar/docent zelf de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren toe te passen in bijvoorbeeld wereldoriëntatie of een ander vak.
  • Als leraar de leerlingen te coachen om onderzoeksvragen te stellen en hen te begeleiden bij het onderzoek doen.
  • Zelf richting te geven aan de invulling van het werken als coördinator in de organisatie waarbij aandacht is voor de persoon achter de coördinator (wie ben ik), zijn visie en ambitie (wat wil ik) en zijn leiderschapsvaardigheden (hoe realiseer ik dat).
  • Een veranderproces te begeleiden en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen.
  • Collega’s te begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren. Hiervoor zet je fundamentele communicatie- en coachtechnieken in.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van alle modules ontvang je het postbachelor diploma Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren.

  Na afronding van de opleiding Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren kun je je leerroute zelf verder vormgeven op basis van wensen en ambities:

  • Je kunt jezelf verder ontwikkelen als Teacher Leader in de modules Transformatiemanagement en Teamcoaching . Dit zijn verdiepende modules op modules uit de opleiding Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren. Na afronding ontvang je het post-bachelor diploma Teacher Leader.
  • Tevens is het mogelijk om jezelf verder te ontwikkelen op één van bovengenoemde modules Transformatiemanagement of Teamcoaching Na afronding ontvang je een certificaat.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  Programma

  Het programma van de opleiding Coördinator Onderzoekend en ontwerpend leren bestaat uit 3 modules:

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Verandermanagement

  Verandermanagement gaat over het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Dit kan specifiek gericht zijn op het doorvoeren van een verandering op het gebied van bijvoorbeeld onderzoekend en ontwerpend leren of taalonderwijs maar ook over het doorvoeren van een verandering in de cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding essentieel zodat gemaakte keuzes verantwoorde kunnen worden op basis van theorie en praktijk.

  Coachen en begeleiden

  Het gaat hierbij over persoonlijke groei en bewustwording. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de mogelijkheden van collega’s. Bij de begeleiding van individuen en teams (bijvoorbeeld in een werkgroep of PLG) is het van belang dat zij gedurende een veranderproces ondersteund worden bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zijn effectieve inzet van communicatie- en coachtechnieken noodzakelijk waarbij geformuleerde ontwikkeldoelen van de organisatie uitgangspunt vormen.

  Onderzoekend en Ontwerpend leren

  Gedurende deze module staan drie inhoudelijke thema’s centraal:

  1. Ontwerpen van onderwijs “Onderzoekend en Ontwerpend leren"
  2. Vakkenintegratie
  3. Omgaan met verschillen

  De module is opgezet als een doorgaand leerarrangement en opgebouwd rond gestelde competenties en normen van onderzoekend en ontwerpend leren. Deze komen tijdens de bijeenkomsten aan de orde door middel van docent gestuurde bijeenkomsten, samenwerkingsopdrachten en opdrachten in de praktijk. Door het uitwerken van de opdrachten in de praktijk en reflectie op het eigen handelen ontstaat een cyclische, onderzoeksmatige manier van kijken naar de eigen werkelijkheid en de eigen rol als expert-leerkracht/docent onderzoekend en ontwerpend leren.

  Coördinator Onderzoekend en ontwerpend leren
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven