Skip to main content

Nieuwe Masterclass Stakeholdermanagement en overtuigingskracht: ‘De sleutel tot succes’

  • 15 mei 2020
  • Door: Stef Mol

Veel mensen schrijven nog steeds plannen en dikke rapporten om anderen te overtuigen. In onze snelle wereld waarin mensen alsmaar minder lezen, heeft deze aanpak steeds minder effect. “Daarom ontwikkelt Avans+ momenteel de nieuwe masterclass Stakeholdermanagement en overtuigingskracht”, vertelt docent en lector Stef Mol, die in het dagelijks leven als CFO in het bedrijfsleven werkt. “Daarin leren de deelnemers hoe ze wél impact kunnen hebben en hoe ze mensen wél kunnen meenemen en overtuigen.”

“Natuurlijk gaan we daarbij eerst in op de theorie: wie zijn mijn stakeholders eigenlijk? Wat zijn hun belangen en kenmerken? Hoe gedragen ze zich en hoe zijn ze te groeperen? Het is cruciaal om hier inzicht in te krijgen. Dat is de sleutel om te komen tot een juiste benadering én tot een oplossing waar alle stakeholders zich in kunnen vinden.”

Overtuigingskracht

“Tijdens deze masterclass ligt de nadruk op overtuigingskracht, niet op plannen schrijven. Hoe geef je een goede presentatie voor stakeholders? Daarbij laat ik graag voorbeelden zien van hoe het vooral níét moet. Die maken snel en op een leuke manier duidelijk op hoeveel manieren je de plank kunt misslaan. Deelnemers brengen ook zelf casussen in, die we samen bespreken. Daarna is het showtime: iedereen gaat zelf aan de slag met het geven van presentaties. De andere deelnemers (en de docent) spelen daarbij mee in een realistisch rollenspel. Daarbij leren ze vooral van elkaar en bereiden de deelnemers zich in kleine leerteams al doende voor op situaties in hun eigen praktijk.”

“Deze cruciale vaardigheid vormt ook de afronding van deze masterclass: deelnemers geven dan een presentatie van 30 minuten voor hun stakeholders. Dat kan op 2 manieren: naspelen met vooraf geïnstrueerde mede-deelnemers óf met de echte stakeholders, waarbij die sessie gefilmd wordt.”

Zendtijd regelen

“Een belangrijk inzicht dat ik deelnemers meegeef, is dat ze ‘zendtijd’ voor zichzelf moeten regelen. Uitgeschreven plannen en adviezen maken steeds minder indruk. Deze traditionele benadering zorgt vooral voor inefficiëntie binnen organisaties. Je punt komt niet over, het document belandt onder in een la en de organisatie mist kansen of loopt nog steeds risico’s. Zorg daarom dat je je ideeën of zorgen kunt presenteren aan de beslissers en de stakeholders. Dán zet je verbeteringen efficiënt in gang.”

Voor iedereen waardevol

“Deze nieuwe masterclass bouwt voort op een bestaande module uit één van de masteropleidingen, omdat we merkten dat veel méér deelnemers hier behoefte aan hadden.  We hebben de masterclass geactualiseerd en vanaf dit najaar is deze ook beschikbaar voor de MBA, de Master of strategic management (MSM), de Master of HRM en de Master leiderschap in onderwijs (MLO). Het maakt namelijk niet uit in welke branche je werkt, de stakeholders zijn vaak hetzelfde: bestuurders, leveranciers, klanten, werknemers, buren. Daarom is deze masterclass waardevol binnen al deze masteropleidingen. Iedereen kan er zijn voordeel mee doen.”

Leren van elkaar

“Tijdens deze masterclass werken we bewust in gemixte leerteams vanuit verschillende organisaties en branches. Veel casussen vertonen overeenkomsten, die ook herkenbaar zijn voor andere sectoren. Daardoor ervaren deelnemers een steilere leercurve. Mensen pikken het snel op en leren enorm van zelf doen, van elkaar fouten zien maken. Daarbij besteden we bewust aandacht aan goed feedback geven. Dat is cruciaal. Daarnaast geven we ruimschoots aandacht aan empathie. Professionals hebben de neiging om meteen de inhoud in te gaan. Dat geeft niet altijd het beste resultaat. Mijn advies: houd altijd voor ogen dat je stakeholders mensen zijn die vanuit hún optiek óók het beste willen.”

Inlezen en inleven

“Veel mensen zien op tegen presenteren voor een groep stakeholders. De meeste deelnemers aanvankelijk ook. Mijn werk is geslaagd als ik die drempel kan wegnemen. Onze deelnemers zijn al professionals die hun vak verstaan. Ik train ze vooral in mensen meenemen in hun verhaal en stakeholders écht leren kennen. Dat betekent: veel oefenen, veel ervaring opdoen. En vooral: je inlezen en inleven in je publiek. Dan begrijp je wat de ander drijft en hoe je daar het beste op in kunt spelen. Dan kun je je zendtijd optimaal benutten en maximaal impact hebben.”

Wil je meer weten over deze masterclass neem contact op met Arianne Rijken via ARijken@avansplus.nl

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.