• 12 september 2017
  • Gemeentehuis Breda - Grote Markt 38 - Breda

Ontwikkelingen als connected intelligence, digitalisering, big data en cognitive analytics, anything-as-a-service, internet of things en security vergen een nieuwe benadering van ontwerp, oplossingen en innovatie. Hier krijgen organisaties mee te maken en steeds vaker horen wij zeggen: ‘hier moet ik iets mee’.

Inhoud van de rede

De datarevolutie: ontwerpen wij of worden we onderworpen? - Dr. Ir. Linda Terlouw

Momenteel bevinden we ons in een datarevolutie. Fysieke of softwarematige sensoren leggen steeds meer data automatisch vast, systemen communiceren onderling en zelflerende algoritmes zijn beslissingsondersteunend of lijken zelfs volledig gemandateerd te zijn voor het nemen van beslissingen.

Data, wanneer geregistreerd, verdwijnt niet meer; we kennen nauwelijks beperkingen meer in opslagcapaciteit. De golf aan data die over ons heen komt brengt veranderingen teweeg in de manier waarop we onze samenleving en organisaties inrichten, of we nu willen of niet. Veel van de beroepen waarin mensen routinematig productiewerk uitvoeren of administratieve handelingen verrichten zullen verdwijnen.

Wat betekent dit voor onze samenleving en voor ons als medewerker van organisaties? En hoe kunnen we data op een juiste manier inzetten? Dr. Ir. Linda Terlouw behandelt tijdens de lectorale reden hoe we tegenwoordig juist om moeten gaan met data in al haar facetten.

"Digitalisering bij Defensie" - Majoor Esmé Roose 

In een snel veranderende wereld met toenemende onzekerheid is het voor Defensie van levensbelang om informatiedominantie te behouden. Dit geeft Defensie namelijk het vermogen om sneller te reageren dan de tegenstander. Hiervoor worden binnen de verschillende domeinen data gekoppeld en verwerkt om het voorspellend vermogen te vergroten en prestaties te verbeteren. Een snelle cyclus van dataverwerving tot actie (OODA-loop) staat hierbij centraal.

Majoor Esmé Roose behandelt in de afsluitende sessie hoe Defensie vandaag de dag omgaat met data en informatie om continu vooruitstrevend te blijven in een juiste verwerking van data.

Voor wie

De rede is gericht op een breed publiek zoals professionals uit het werkveld, directies, docenten, collega lectoren, onderzoekers, maar ook geïnteresseerde deelnemers van (onze) Bachelor, postbachelor en Master opleidingen.

Waarom deze rede?

Aan de MBI opleiding is recent een nieuwe lector verbonden (Dr. Ir. Linda Terlouw). Het uitspreken van de lectorale rede is een plechtigheid waarbij de lector van de Master of ICT and Business Innovation zich presenteert en haar nieuwe ambt officieel aanvaardt. Daarnaast zal de lector expliceren wat haar opvattingen en plannen zijn voor de toekomst, als lector van de opleiding MBI.

Wanneer en waar?

Dinsdag 12 september 2017 vanaf 15.30 uur
Gemeentehuis Breda, Grote Markt 38, 4811 XS Breda

Kosten?

De lectorale rede is volledig gratis. Aan het einde van de lectorale rede bieden wij u graag een fysiek exemplaar van de rede aan.

Ja, ik meld me aan voor de lectorale rede