Berekening levensduurkosten cruciaal voor goed bouwproces
 • 06 december 2018
 • Door: Bernd Karstenberg

Bernd Karstenberg legt uit waarom een berekening van levensduurkosten cruciaal is voor een goed bouwproces. Lees het in dit blog.

Lees meer
Kritisch denken binnen het verpleegkundig proces
 • 05 december 2018
 • Door: Rita Heinen

Kritisch denken is voor verpleegkundigen onmisbaar geworden. Rita Heinen legt in dit blog uit wat kritisch denken inhoudt en waarom het zo belangrijk is.

Lees meer
Accountantsdag 2018: een kijkje door de ogen van Richard de Geus
 • 30 november 2018
 • Door: Richard de Geus

Op woensdag 21 november 2018 vond de jaarlijkse accountantsdag van de NBA plaats. Het thema van de dag was “Stromen van data en geld onder controle”. Richard de Geus was aanwezig.

Lees meer
Goed handelen bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling
 • 20 november 2018
 • Door: Rita Heinen

'Geldt de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling ook voor ouderen, die bijvoorbeeld verbaal of fysiek mishandeld worden?' Rita Heinen geeft antwoord en uitleg!

Lees meer
Goed handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling
 • 13 november 2018
 • Door: Rita Heinen

Het gebruik van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verandert per 1 januari 2019. Wat er verandert en wat de gedachte hierachter is vertelt Rita Heinen in dit blog.

Lees meer
Ouderenzorg: betere zorg in minder tijd
 • 25 oktober 2018
 • Door: Freek de Bresser

'We moeten beter inspelen op hulpvragen van ouderen', vindt psycholoog Freek de Bresser. Lees meer hierover in dit blogartikel!

Lees meer
Leren integreren op de werkvloer
 • 18 oktober 2018
 • Door: Suzanne Kienjet

Suzanne Kienjet over het integreren van leren in het dagelijks werk.

Lees meer
Waardering vergt inzicht in businessmodel
 • 04 oktober 2018
 • Door: Joy van der Veer

Joy van der Veer met een uiteenzetting over economisch waarderen en het verschil tussen het programma van RAB BV en RAB BM&V

Lees meer
Duurzame inzetbaarheid: opleiding in de praktijk
 • 19 september 2018
 • Door: Peter Dona en Mike Lie-A Lien

Peter Dona en Mike Lie-A Lien over de meerwaarde van de opleiding Register adviseur duurzame inzetbaarheid.

Lees meer
De accountant: een vanzelfsprekende en vertrouwde adviseur
 • 14 september 2018
 • Door: Diana Clement

Accountants die voor het MKB werken, krijgen steeds meer de rol van financieel adviseur. Lees meer over de accountant van de toekomst in het blog van Diana Clement.

Lees meer