Skip to main content

Handen aan het bed

 • niveau Bachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting 10 tot 15 uur per week
 • studiekosten 1.500,-
Handen aan het bed
Iets voor jou?
 • Je wilt in de zorg werken.
 • Je wilt meer weten over hoe de zorg eruit ziet.
 • Je wilt dagelijkse zorg kunnen bieden op basis van een zorgplan.
   

In de module Handen aan het bed leer je hoe de dagelijkse zorg aan zorgvragers wordt vormgegeven. Dagelijkse zorg richt zich op vier levensdomeinen: lichamelijke zorg, zorg voor mentaal welbevinden, zorg voor het sociale leven en het spirituele leven. In de module leer je hoe die zorg eruit ziet en zorg vanuit dat perspectief te bieden in de praktijk. We gaan aan de slag met hoe je methodisch en cyclisch werkt met behulp van een zorgplan. Werken in de zorg vindt in een multidisciplinaire setting plaats. Je leert welke andere disciplines werkzaam zijn in de zorg en hoe de zorgvrager als een samenwerkingspartner wordt gezien in het huidige zorgbeleid. Daarnaast is het versterken van zelfmanagement een belangrijk onderdeel waar je meer over leert.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent gemotiveerd om in de zorg te werken.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Het programma wordt aangeboden op basis van sociaal leren, met interactieve en praktijkgerichte, innovatieve leermiddelen en onderwijsvormen. Je werkt in leerteams aan aangeboden leeractiviteiten, al dan niet in aanwezigheid van een docent uit de beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je opdrachten, geef je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen voor vraagstukken die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen praktijkervaring en die van de andere deelnemers wordt in het programma geïntegreerd. Het opleidingstraject is geflexibiliseerd, je volgt de leeractiviteiten die van toepassing zijn op je eigen werkcontext en scholingsbehoefte. De module wordt afgesloten met een eindtoets, een integrale beroepsprestatie.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De module duurt 10 weken. Lesbijeenkomsten worden eens per 2 weken aangeboden, met uitzondering van reguliere schoolvakanties. In de tussenliggende periodes verdiep je je in aangereikte literatuur en werk je aan voorbereidende opdrachten en opdrachten in de praktijk. De gemiddelde studiebelasting is 10 a 15 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de module Handen aan het bed zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.500,-

  Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van de module Handen aan het bed ontvang je het certificaat Handen aan het bed. 

  Resultaat

  Resultaat

  Na succesvolle afronding van de module kun je een zorgvrager op een passende wijze ondersteunen bij de persoonlijke verzorging en kun je daarbij zelfredzaamheid en eigen regie van de zorgvrager stimuleren. Je kunt je professioneel opstellen in contact en bejegening van de zorgvrager. 

  Je hebt je ontwikkeld in digitale en professionele communicatie zodat je met in de zorg gangbare methodieken, zorgplannen en zorgsystemen kunt werken. Je kunt proactief en dialooggericht met zorgvragers en je collega’s communiceren waarbij je op een effectieve manier passende gesprekstechnieken inzet. Je stelt in gezamenlijke besluitvorming met de zorgvrager een zorgplan op dat gebaseerd is op persoonsgerichte zorg. Je doorloopt hierbij systematisch de stappen van het verpleegkundig proces. 
   

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  In deze module komen de volgende thema’s en onderwerpen aan bod:

  1. Basiszorg

  • Stimuleren en versterken zelfmanagement
  • Inleiding in persoonsgerichte zorg.
  • Algemeen dagelijkse levensverrichtingen.
  • Kwaliteit van leven.
  • Welbevinden.
  • Versterken eigen regie.

  2. Vroege signalering en preventie

  • Preventiemaatregelen en risicosignalering

  3. Ziekteleer

  • Ziektebeelden bij de eigen doelgroep

  4. Zorgstructuur

  • Wet BIG, WGBO, AVG.
  • Richtlijnen.
  • Beroepscode.

  5. Zorgcultuur

  • De professionele standaard.
  • Toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit.
  • Veiligheid in de zorg.

  6. Communicatie

  • Communicatievaardigheden 

  7. Zorgplan

  • Werken met een zorg(leef)plan

  Opleiding - Handen aan het bed
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven