Skip to main content

Onze deuren zijn geopend en fysieke lessen zijn gedeeltelijk weer gestart! Kijk hier voor meer informatie.

Schoolleiders waarderen schoolleiders

Inschrijven
Opleiding Schoolleiders waarderen schoolleiders
Iets voor jou?
 • Je bent geregistreerd directeur in het primair onderwijs (RDO).
 • Je wilt met andere schoolleiders ervaringen en kennis uitwisselen om zo van elkaar te leren en jouw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.
 • Je wilt de door jouw opgedane kennis en ervaring door andere schoolleiders laten waarderen om je zo te kunnen herregistreren.

 

Schoolleiders waarderen schoolleiders

Als RDO-geregistreerd schoolleider in het primair onderwijs ben je constant in ontwikkeling. Dit doe je niet alleen voor jezelf, maar ook in het belang van anderen. Als onderwijskundig leider bekleed je een sleutelpositie om de onderwijskwaliteit te bewaken en te verbeteren.

Als schoolleider PO dien je jezelf elke 4 jaar te herregistreren. Dit kan door formele opleidingen en trainingen te volgen, maar dit kan ook door je persoonlijke ontwikkeling en beroepsprestaties in een waarderingsgesprek achteraf te laten valideren. Tijdens het waarderingsgesprek ga je in gesprek met 2 andere schoolleiders en een gecertificeerde procesbegeleider vanuit het SRPO. Zij waarderen de ontwikkeling die jij als schoolleider binnen je eigen praktijk hebt doorgemaakt. De waardering is gebaseerd op de door jouw ingebrachte casuïstiek en persoonlijke reflectie, welke gewaardeerd wordt op basis van het aantal professionaliseringsthema's (SRPO, 2020) en het niveau dat wordt toegekend op basis van de Table of Learning (Shulman, 2002). De waardering kan variëren in het toekennen van 0 tot 100 waarderingspunten.

Om je volledig te kunnen herregistreren dien je iedere 4 jaar 100 herregistratiepunten te behalen

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Geregistreerde schoolleiders (RDO) die met collega-schoolleiders ervaringen en kennis willen uitwisselen, van elkaar willen leren en de persoonlijke ontwikkeling achteraf willen laten waarderen om zo te kunnen herregistreren.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De waarderingsgesprekken kennen drie fasen op weg naar het achteraf toekennen van een waardering.

  • Fase 1: de voorbereiding

  Ter voorbereiding op het waarderingsgesprek neemt de procesbegeleider uiterlijk 3 weken voor aanvang van het gesprek telefonisch contact op. Tijdens dit gesprek licht de procesbegeleider de procedure toe. Tevens heeft de schoolleider de gelegenheid tot het stellen van eventuele vragen.

  • Fase 2: het waarderingsgesprek

  Het programma op het dagdeel zelf begint met een gezamenlijke lunch. Tijdens de lunch maken de schoolleiders informeel kennis met elkaar. De procesbegeleider geeft uitleg over de procedure van de middag. Daarnaast licht hij de werkwijze van de ‘Ladder der gevolgtrekking’ toe welke als hulpmiddel tijdens het gesprek wordt gebruikt om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen.
  Na de lunch staan de waarderingsgesprekken gepland.

  • Fase 3: eindreflecties en de definitieve beoordeling

  Binnen 48 uur na afloop van de waarderingsgesprekken schrijft iedere schoolleider een eindreflectie over de andere twee collega-schoolleiders en mailt deze naar Avans+. In de eindreflectie waarderen de schoolleiders de ontwikkeling die zij hebben geconstateerd, onderbouwen dit vanuit de professionaliseringsthema's (SRPO, 2020) als referentiekader en sluiten af met een conclusie.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Het waarderingsgesprek duurt in totaal 5 uur. Voorafgaand aan het gesprek schrijf je een reflectie op je te bespreken professionaliseringsthema. Na het gesprek schrijf je 2 reflecties over de ontwikkeling van de twee collega-schoolleiders. Het totale traject wordt daarom ingeschat op in totaal 10 SBU (studiebelastingsuren).

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor Schoolleiders valideren schoolleiders zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 795,- 
  • Arrangementskosten: € 50,-.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

  Diploma

  Diploma

  Wanneer je het waarderingsgesprek positief hebt afgerond, ontvang je van het Schoolleidersregister PO het herregistratiecertificaat met daarop vermeld het aantal herregistratiepunten. Dit certificaat kun je voor jouw herregistratie opvoeren in het register.

  Resultaat

  Resultaat

  Als schoolleider PO dien je jezelf elke 4 jaar te herregistreren. Hiervoor heb je in 4 jaar 100 herregistratiepunten nodig. Op basis van het ontvangen herregistratiecertificaat ‘Schoolleiders waarderen schoolleiders’ met daarop vermeld het aantal herregistratiepunten kun je het certificaat voor jouw herregistratie opvoeren in het register PO.

  test
  4 keer per jaar starten
  Wij geven je graag de regie om zelf te beslissen wanneer je een opleiding wil volgen, daarom bieden we 4 startmomenten per jaar. Zo bepaal jij op welk moment het jou het beste uitkomt.
  Bekijk de voordelen
  test
  Maatwerk
  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
  Lees meer
  Bezoek een virtuele voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Programma

  Het programma begint met een gezamenlijke lunch. Tijdens de lunch maken de schoolleiders kennis met elkaar en geeft de procesbegeleider uitleg over de werkwijze gedurende de middag. Na de lunch staan de waarderingsgesprekken gepland. Tijdens de waarderingsgesprekken voeren de schoolleiders een professionele dialoog over ieders ontwikkeling. De gesprekken zijn onderzoekend van karakter. Het is de bedoeling dat de deelnemers een zo goed mogelijk beeld krijgen van ieders ontwikkeling, om te kunnen beoordelen of deze substantieel is. Voorwaarde is dat de 3 schoolleiders elkaar niet kennen en werkzaam zijn bij verschillende besturen.

  De waarderingsgesprekken staan onder begeleiding van een procesbegeleider. Deze procesbegeleider is zelf ook schoolleider in het PO en als procesbegeleider opgeleid en gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. De procesbegeleider is er om de kwaliteit van het waarderingsgesprek te bewaken. Aan het einde van de drie waarderingsgesprekken sluit de procesbegeleider de middag af.

  De uiteindelijke beoordeling wordt achteraf toegekend door een procesadviseur. Net als de procesbegeleider is de procesadviseur zelf ook schoolleider in het PO en als procesadviseur opgeleid en gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO.

  Programma
   
  Download brochure Inscrijven