Skip to main content

Bezoek onze open dag op zaterdag 7 oktober in Breda. Klik hier voor meer informatie.

Fysiotherapie deelnemers Avans+ tonen posterpresentatie tijdens het landelijk valsymposium

  • 11 november 2020
  • Door: Marcel Kessels en Michael Moonen

Op 6 november jongstleden werd door VeiligheidNL samen met het Landelijk Netwerk Valklinieken (special interest group van NVKG) en het Amsterdam UMC, locatie AMC een digitale editie van het Landelijk Valsymposium georganiseerd. 

Het doel van het Landelijk Valsymposium is het presenteren van recente bevindingen uit onderzoek en praktijk op het gebied van valpreventie. Het symposium is bedoeld voor iedereen die zich in het kader van onderzoek, beleid of de kliniek bezighoudt met vallen, syncope en mobiliteitsstoornissen en geïnteresseerd is in de nieuwste ontwikkelingen uit wetenschap en praktijk.

Poster over de behoefte aan valpreventiescholing bij zorgmedewerkers in verpleeghuizen

Uniek dit jaar was dat Marcel Kessels en Michael Moonen, 2 deelnemers van onze master Geriatriefysiotherapie, tijdens dit landelijke symposium hun poster toonden over hun beide afstudeerprojecten naar de behoefte aan valpreventiescholing bij zorgmedewerkers in verpleeghuizen.

We hebben ze enkele vragen voorgelegd om meer te weten te komen over hun afstudeerproject en het gekozen onderwerp.

Waarom is het zo belangrijk dat er naar valpreventie, en meer specifiek de behoefte van zorgmedewerkers hieromtrent, gekeken wordt?

"Zorgmedewerkers staan dag en nacht rondom de cliënt en zijn misschien wel het meest betrokken van iedereen aldus Marcel en Michael. Vaak kennen ze het doen en laten van de cliënt en dan is het belangrijk dat juist ‘zij’ weten wat ze moeten doen bij de aspecten rondom valpreventie.

Binnen zorgorganisatie Proteion worden er al jaren vragen gesteld hoe zorgmedewerkers op somatische en psychogeriatrische afdelingen op de juiste manier om moeten gaan met valpreventie. Ze willen graag eigenaarschap over de valpreventie en zijn van mening dit met praktische en theoretische scholing te kunnen bereiken, welke jaarlijks herhaald wordt. Om deze reden hebben we deze case als inspiratie gebruikt voor ons afstudeeronderzoek."

Wat zijn jullie belangrijkste bevindingen en wat kunnen jullie hier nu mee in de praktijk?

Marcel en Michael vertellen dat vanuit de afstudeeronderzoeken naar voren kwam dat er binnen de doelgroep behoefte is aan het vergroten van kennis met betrekking tot het beter kunnen begrijpen, signaleren en toepassen van valrisicofactoren, multidisciplinair (samen)werken, multifactorieel valrisicoanalyse, ziektebeelden en het maken van veilige transfers. Hierbij ging het met name om zorgmedewerkers die werkzaam zijn binnen een verpleeghuis op somatische en psychogeriatrische afdelingen die behoefte hebben aan de implementatie van een valpreventieprotocol inclusief scholing.

"Vaak is er een beperkte kennis over valpreventie bij zorgmedewerkers aanwezig wat risico's met zich mee brengt. Algemene kennis die wordt opgedaan gedurende vooropleidingen en op de werkplek geeft vaak weinig tot geen aandacht aan valpreventie terwijl dit met name bij de oudere doelgroep van groot belang kan zijn. Om deze reden is er behoefte aan jaarlijkse valpreventiescholing middels theorie en praktijk met werk gerelateerde casuïstiek.

Binnen onze eigen praktijksituatie kan met de uitvoering van ons afstudeerproject nu een advies worden gegeven aan zorgorganisatie Proteion, waarmee ze in staat zijn een valpreventiebeleid inclusief scholing te ontwikkelen én te implementeren." 

Wat zijn jullie aanbevelingen met betrekking tot valpreventie in verpleeghuizen en welke rol speelt de (geriatrie)fysiotherapeut hierbij? 

"Ons advies is voor zorgmedewerkers, werkzaam in een verpleeghuis op een somatische en psychogeriatrische afdeling, een valpreventiescholing te ontwikkelen. De geriatriefysiotherapeut is expert op het gebied van multidisciplinaire benadering, samenwerking en valpreventie en hij of zij kan zich actief inzetten bij het ontwikkelen en implementeren van een  valpreventiebeleid inclusief valpreventiescholing binnen het verpleeghuis. Een win-win voor zowel zorgmedewerker als geriatriefysiotherapeut!"

Het afstudeeronderzoek van Marcel en Michael

Ben je benieuwd naar de posterpresentatie van het afstudeeronderzoek van Marcel Kessels en Michael Moonen? Klik hieronder op de poster om deze te bekijken en te downloaden!

Presentatie valpreventie Marcel Kessels en Michael Moonen

Meer weten?

Wil je meer weten over het Landelijk Valsymposium 2020 of heb je vragen over onze masteropleiding Geriatriefysiotherapie? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley van der Sande van de afdeling Voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 14.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.